Būvniecības informācijas sistēma
BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)
Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

Būvju pirmsreģistrācija

Būves pirmsreģistrācijas un tās nosaukuma veidošanas pamatprincipi, kas būtu jāņem vērā, pirmsreģistrējot būvi Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) no Būvniecības informācijas sistēmas (BIS):
• pirms būves pirmsreģistrācijas jāpārliecinās, vai attiecīgā būve jau nav pirmsreģistrēta / reģistrēta NĪVKIS;
• jāizvērtē, vai attiecīgā būve ir pirmsreģistrējams objekts, jo daļa no būvēm Būvniecības likuma izpratnē un iekārtas nav jāpirmsreģistrē NĪVKIS – to nosaka Būvniecības likums, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 1.pielikums, Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnijā noteikumi Nr.326 "Būvju klasifikācijas noteikumi" un Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" 6.punkts;
• jāizvērtē būvju skaits būvobjektā / būvprojektā, jo ir jāpirmsreģistrē visas būves, ne tikai pamatbūve vai tikai ēkas – arī to nosaka Būvniecības likums, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 1.pielikums, Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija noteikumi Nr.326 "Būvju klasifikācijas noteikumi" un Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" 6.punkts;
• būves nosaukums ir konkrētās būves nosaukums, nevis visa būvobjekta / būvprojekta kopējais nosaukums;
• būves nosaukumam vēlams saturēt norādi uz būves lietošanas veidu (funkciju);
• būves nosaukumā vēlams neizmantot saīsinājumus, ražotāju kodus, uzskaites apzīmējumus u.tml.;
• būves nosaukums nesatur būvniecības darbību;
• būves nosaukums rakstāms nominatīvā;
• būves nosaukums raksta ar lielo burtu;
• būves nosaukums reģistrējams gramatiski pareizi;
• būves nosaukumā starp vārdiem liekamas atstarpes (pa vienai);
• būves nosaukuma beigās nav liekamas pieturzīmes;
• būves nosaukuma garums nedrīkst pārsniegt 50 zīmes.
Pirmsreģistrēto būvju nosaukumi kalpo būves atpazīšanai citos procesos (piem., zemes un būvju kadastrālajā uzmērīšanā) un no NĪVKIS tiek izplatīti visiem klientiem ārpus Valsts zemes dienesta, t.sk. arī BIS.

Kā piemērus var minēt:

• Ēkas: Dzīvojamā māja, Garāža, Tirdzniecības centrs, Nacionālā bibliotēka
• IB: Ūdenstornis, Brīvības iela, Piebraucamais ceļš, Kanalizācijas caurule

Lapa atjaunota 24.03.2023.