Būvniecības informācijas sistēma
BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)
Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

Būvspeciālistu reģistrs


Informācijas ievade Būvniecības informācijas sistēmā

Kā pieslēgties sistēmai?

Lai veiktu darbības būvspeciālistu profila daļā (patstāvīgās prakses, izglītības datu, profesionālās pilnveides un kontaktinformācijas ievadīšana), nepieciešams pieslēgties BIS publiskā portāla autorizētajai daļai. Pieslēgšanās sistēmai notiek ar banku autorizāciju vai eID karti, caur saiti "Pieslēgties kontam". Lietotāja konta izveidošana ir bezmaksas un tā notiek automātiski. Lai pieslēgtos BIS publiskajai daļai, nav nepieciešams vērsties kādā iestādē, kā arī par to netiks iekasētas kādas komisijas maksas vai nodevas. Pēc veiksmīgas pieslēgšanās augšējā labajā stūrī redzams personas vārds un uzvārds, kura pieslēgusies sistēmai.


Ko darīt, ja speciālistam nav internetbankas un/vai eID kartes?

Informāciju par būvspeciālista izglītību, profesionālo pilnveidi un patstāvīgo praksi arī pēc BIS ieviešanas iespējams iesniegt papīra iesnieguma veidā jūsu sertifikācijas iestādē.


Vai iespējams aizpildīt informāciju portālā cita būvspeciālista vārdā?

Informāciju par būvspeciālistu BIS portālā iespējams sniegt tikai savā vārdā, pieslēdzoties ar savu bankas autorizāciju vai eID karti.


Kur nonāk speciālista profilā ievadītā informācija?

Publiskajā portālā ievadītā informācija nonāk sertifikācijas iestāžu rīcībā, un pēc datu norādīšanas publiskajā protālā, citur attiecīgā informācija jāiesniedz nav.


Kā ievadīt patstāvīgās prakses ierakstus?

Pēc veiksmīgas pieslēgšanās sistēmai, lapas labajā augšējā stūrī ir redzams personas vārds un uzvārds. Izvēloties sadaļu “PROFILS”, atveras speciālista profila informācija. Izvēloties pogu "DATI BIS REĢISTROS", atveras prakses ierakstu forma. Forma darbojas meklēšanas un pievienošanas režīmā. Galvenajā skatījumā iespējams veikt savu jau agrāk pievienoto patstāvīgās prakses ierakstu atlasi (Poga "Meklēt") un jaunu ierakstu pievienošanu (Poga "Pievienot").


Kāda veida apliecinājumi jāpievieno patstāvīgās prakses ierakstiem?

Ievadot patstāvīgās prakses ierakstu, pie katra ieraksta jāpievieno elektroniska kopija datnei, kurā atrodams apliecinājums par prakses veikšanu, piemēram, uzņēmuma rīkojums, līgums, izziņa, projektēšanas uzdevums, būvatļaujas daļa, būvdarbu žurnāla izraksts, saistību raksts vai citi kompetences pārbaudes iestādes noteiktie dokumenti.


Kā rīkoties ja par mani ir kļūdaina informācija būvspeciālistu reģistra vai būvkomersantu reģistra datos?

Ja jūsuprāt sistēmā par jums ir nepareizi vai neprecīzi dati: speciālista sertifikāta gadījumā jāvēršas pie sertifikācijas iestādes, par darba līgumu ar būvkomersantu - pie attiecīgā būvkomersanta vai būvkomersantu reģistrā.

Lapa atjaunota 24.03.2023.