Būvniecības informācijas sistēma
BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)
Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

Kad būvniecības ieceres dokumentācijas virzības process būs pilnībā jāuzsāk elektroniski BIS?

Saeimā 14.02.2019. ir pieņemts likums “Grozījumi Būvniecības likumā” (Nr.47/Lp13), kas paredz, ka ar 2020.gada 1.janvāri būvniecības process uzsākams elektroniski BIS, izņemot gadījumu, ja pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus, nosakot termiņu 2019.gadā, no kura būvniecības ieceres dokumentācija attiecīgās pašvaldības būvvaldē būs iesniedzama tikai BIS.

No likumprojektā plānotā normatīvā regulējuma izriet, ka pārejas periodā (no attiecīgā likuma spēkā stāšanās dienas līdz 2020.gada 1.janvārim vai līdz pašvaldības saistošajos noteikumos norādītajam termiņam) būvniecības ierosinātājam būs tiesības iesniegt būvniecības ieceres dokumentāciju rakstveidā (papīra dokumentu formā vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu), neizmantojot BIS, vai turpināt uzsākto būvniecības administratīvo procesu rakstveidā, neizmantojot BIS, tomēr būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņems lēmumus un veiks atzīmes būvniecības administratīvā procesa ietvaros BIS.

Lai minētajā gadījumā būtu iespējams nodrošināt lēmumu pieņemšanu un atzīmju veikšanu BIS, būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ievadīs BIS minimālo informāciju par iesniegto būvniecības ieceres dokumentāciju.

Savukārt no 2020.gada 1.janvāra būvniecības process būs veicams tikai elektroniski BIS.

Lapa atjaunota 24.03.2023.