Būvniecības informācijas sistēma
BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)
Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

Kādas būvkomersantiem ir iespējas saņemt pārmaksāto valsts nodevu pēc 31.05.2019 saistībā ar grozījumiem MK noteikumos Nr.116?

Saskaņā ar noteikumu 27.3 punktu –

Būvkomersants, kura neto apgrozījumu veido arī ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas nav saistīta ar būvniecību, var šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minēto valsts nodevu maksāt no ieņēmumiem par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, ja tas ikgadējās informācijas iesniegumam pievieno gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata sastāvā esošā peļņas vai zaudējumu aprēķina kopiju, kur ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem ir atsevišķi uzskaitīti kādā no peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem.

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu (turpmāk – pārskats) par iepriekšējo gadu iespējams labot nākamajā atskaites gadā, pārskata sadaļā “Peļņas vai zaudējumu aprēķins” Neto apgrozījums pievienojot (+) tukšu aili, kurā jāieraksta Ieņēmumi no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem.

Piem.:
1. Neto apgrozījums:
a) no lauksaimnieciskās darbības,
b) ieņēmumi no būvniecības pakalpojumiem.

Piemērs peļņas vai zaudējumu aprēķinam, kurā izveidota aile ieņēmumiem no būvniecības pakalpojumiem:

Pza3

Pēc veiktajiem labojumiem pārskatā, būvkomersants var saņemt pārmaksāto valsts nodevu par būvkomersanta darbību 2018.gadā, iesniedzot Būvniecības valsts kontroles birojā laboto pārskata kopiju un iesniegumu par pārmaksātās valsts nodevas atmaksu.

Lapa atjaunota 24.03.2023.