Būvniecības informācijas sistēma
BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)
Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

Vai nepieciešams Būvniecības dokumentāciju parakstīt ar eParakstu?

Jautājums Atbilde
1. Vai būvniecības dokumentāciju (piemēram, paskaidrojuma rakstu, būvniecības iesniegumu ar būvprojektu minimālā sastāvā, u.c.) iesniedzot Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk - BIS) ir nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko eParakstu? 1. Ar drošu elektronisko eParakstu BIS ir jāparaksta tikai būvprojekta iesniegšanas apliecinājums.

Pamatojums:
Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 12.punkts. Proti, BIS lietotājs var parakstīt:
• dokumentus ar drošu elektronisko eParakstu un laika zīmogu;
• strukturētus datus un veikt citas darbības sistēmā ar sistēmas elektroniskajā pakalpojumā pieejamo elektroniskās parakstīšanas rīku (sistēmas rīku).
Atbilstoši Noteikumu 12.1.punktam sistēmas rīks:
• apliecina konkrētā sistēmas lietotāja manipulācijas ar datu kopu;
• apliecina laiku, kad veiktas manipulācijas ar datu kopu (laika zīmogs);
• fiksē datus, kas ļauj pārliecināties, ka datu kopa nav mainīta kopš tās parakstīšanas brīža.
Ja BIS nepieprasa BIS lietotājam parakstīt dokumentu ar drošu elektronisko eParakstu, dokuments tiek apstiprināts (poga “Apstiprināt”) ar BIS lietotāja sistēmas parakstu.
Ar drošu elektronisko eParakstu BIS tiek parakstīts tikai būvprojekta iesniegšanas apliecinājums, kas satur pārskatu par izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju un to paraksta būvprojekta izstrādātājs. Būvprojekta izstrādātājam pastāv iespēja parakstīt būvniecības dokumentāciju arī ārpus BIS ar drošu elektronisko eParakstu, lai pēc tam to ievietotu BIS.
Precizējošu vai neskaidru tehnisku jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas BIS lietotāju atbalstu, zvanot uz tālruni 62004010.

Lapa atjaunota 24.03.2023.