Būvniecības informācijas sistēma
BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)
Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

Vai novadu pašvaldību pagastu pārvaldēm ir jāslēdz sadarbības līgums ar Būvniecības valsts kontroles biroju (Birojs) par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanu?

Jautājums Atbilde
Vai novadu pašvaldību pagastu pārvaldēm ir jāslēdz sadarbības līgums ar Būvniecības valsts kontroles biroju (Birojs) par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanu? Nē, nav jāslēdz.

Pamatojums:
Atbilstoši esošajai sadarbības līguma par BIS lietošanu redakcijai, līgums nosaka kārtību un apjomu kādā pašvaldība, tai skaitā tās strukturvienībās, kuras izsniedz tehniskos noteikumus, un tās izveidota būvvalde, lieto BIS www.bis.gov.lv.
Birojs informē, ka atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 3.pantam, vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības - domes - un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī Likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot
valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Pašvaldība ir atvasināta publiskā persona, savukārt pagastu pārvalde ir teritoriālā iedalījuma vienība, kura veic tai deleģētās funkcijas un uzdevumus konkrētajā teritorijā un ir pakļauta pašvaldībai. Proti, tā iekļaujas Likuma terminā “pašvaldība”. Līdz ar to, arī atbildība par darbībām, ko veic pagastu pārvades atbilstoši deleģējumam, ir pašvaldībai.
Tādējādi, slēdzot sadarbības līgumu ar pašvaldību par BIS lietošanu, Birojs slēdz līgumu ar visām tās izveidotām pagastu pārvaldēm, kuras nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību attiecīgajā pagastā. Attiecīgi atsevišķu sadarbības līgumu slēgšana ar pagastu pārvaldēm par BIS lietošanu, nav nepieciešama. Papildus norādāms, ka iepriekšminētajam secinājumam piekrīt arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Lapa atjaunota 24.03.2023.