Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 26.oktobrī plkst.20:00-23:00 nebūs pieejama e-adrešu informācijas sistēma

Līgums par BIS lietošanu tehnisko noteikumu izdevējiem (TNI)

Kā tehnisko noteikumu izdevējiem (TNI) parakstīt sadarbības līgumu «Par būvniecības informācijas sistēmas lietošanu»?

BIS lietošanas līgumu TNI var parakstīt 3 veidos:
(1) BIS, izmantojot e-parakstu (elektroniskā dokumenta formātā);

Instrukcija TNI par līguma parakstīšanu BIS, izmantojot e-parakstu (elektroniskā dokumenta formātā):
- Kā TNI parakstīt sadarbības līgumu BIS, izmantojot e-parakstu?
- Informācija TNI par līguma parakstīšanu par BIS lietošanu ir pieejama arī BVKB Youtube kanālā

(2) Ārpus BIS, izmantojot e-parakstu (elektroniskā dokumenta formātā) [.doc fails tiek parakstīts ar E-parakstītāju 3.0, ģenerējot .edoc failu];
(3) Ārpus BIS, neizmantojot e-parakstu (papīra dokumenta formā).

BIS lietošanas līgumu ir tiesības parakstīt tehnisko noteikumu izdevēja pārstāvim, kuram ir atsevišķas TNI pārstāvības tiesības, vai TNI pārstāvjiem, kuriem ir kopīgas TNI pārstāvības tiesības.

BVKB aicina BIS lietošanas līguma parakstīšanai TNI izvēlēties pirmo vai otro iespēju, proti, noslēgt šo līgumu, izmantojot e-parakstu.

BVKB lūdz TNI pēc BIS lietošanas līguma abpusējas parakstīšanas atsūtīt elektroniski uz BVKB e-pasta adresi pasts@bvkb.gov.lv aizpildītu BIS lietošanas līguma pielikumu “Būvniecības informācijas sistēmas lietotāju identifikācijas rekvizītu pieprasījums”, lai BVKB varētu piešķirt TNI pilnvarotajai personai BIS administratora tiesības BIS ADMIN modulī.

Lapa atjaunota 06.10.2021.