Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (atbalsts)

BIS saistīto resursu uzturēšanas darbu ietvaros tiks traucēts elektronisko pieteikumu atbalsts ('pieteikt problēmu' helpdesk) no 15.janvāra plkst.20.00 līdz 17.janvāra plkst.24.00

Projekta gaita

Projekta laika plāns pieejams šeit

4.laidiens "Būvniecības process - 2.daļa" (08.2020. - 12.2021.)

 • 11.09.2020.-11.01.2021. Biznesa prasību specifikācijas izstrāde

3.laidiens "Ekspluatācijas process - 1.daļa" (04.2020. - 08.2021.)

13.sprints (25.03.2021.- 23.04.2021.)
 • 02.03.2021. un 03.03.2021. darba grupas sanāksmes
 • 14.04.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 15.04.2021. un 16.04.2021. testēšana
 • 21.04.2021. un 22.04.2021. atkārtota testēšana
12.sprints (25.02.2021.- 24.03.2021.)
 • 02.02.2021. un 03.02.2021. darba grupas sanāksmes
 • 15.03.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 16.03.2021 un 17.03.2021.testēšana
 • 22.03.2021. un 23.03.2021. atkārtota testēšana
11.sprints (28.01.2021.- 24.02.2021.)
 • 06.01.2021. un 07.01.2021. darba grupas sanāksmes
 • 15.02.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 16.02.2021. un 17.02.2021. testēšana
 • 22.02.2021. un 23.02.2021. atkārtota testēšana
10.sprints (29.12.2020.- 27.01.2021.)
 • 18.01.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 19.01.2021. un 20.01.2021. testēšana
 • 25.01.2021. un 26.01.2021. atkārtota testēšana

9.sprints (27.11.2020.- 28.12.2020.)

9.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

8.sprints (29.10.2020.- 26.11.2020.)

2.laidiens "Būvniecības process" (12.2019. - 01.2021.)

Akcepttestēšanas demonstrācijas ieraksts pieejams šeit

7.sprints (01.10.2020.- 28.10.2020.)

Sprinta tēmas:

 •  Būvniecība kārtās – turpinājums
 • Būvvaldes un BVKB informēšana par projekta izmaiņām piekritīgajos būvobjektos
 • • Lietotāja tiesību skaidrojumi iekšējā sistēmā
 • Dokumenta sagatavošanas termiņu norādīšana un kontrole
 • Būves pieņemšanas ekspluatācijā kontrole
 • Būvvaldes lēmumu kontroles termiņu norādīšana un kontrole
 • Informatīvs paziņojums Iesniedzējam, kurš nav Īpašnieks
 • Būvatļaujas aktuālā informācija vienā lietotāja saskarnes formā
 • Izmaiņas ieceres iesnieguma iesniegšanas un izvērtēšanas procesā
 • Ierosinātāja maiņas process
 • Būvniecības lietas piekritības novirzīšana uz citu būvvaldi (vai iestādi)

Aktivitāšu plāns:

 • 14.09.2020.- 22.09.2020. lietotājstāstu caurskate
 • 19.10.2020. funkcionalitātes demonstrācija
 • 20.10.2020. - 22.10.2020. testēšana

6.sprints (03.09.2020. - 30.09.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Būvniecības process pa kārtām
 • Darba uzdevumu funkcionalitātes uzlabojumi
 • Būvinspektora darba grafika izveidošana
6.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

5.sprints (06.08.2020.- 02.09.2020)

Sprinta tēmas:
 • Projekta lapu skaņošana
 • Būvniecība kārtās
 • BIS iekšējās sistēmas būvniecības sadaļas darba uzdevumi
 • Izmaiņas piekļuves pieprasījumos un lēmumos

5.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

4.sprints (09.07.2020.- 05.08.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Būvniecības process pa kārtām
 • Trešās personas piekļuve būvniecības lietai
 • Detalizētā projekta rasējumu izmaiņu procesa uzlabojumi

1.laidiens "Būvspeciālistu datu pārvaldības process" (11.2019. - 10.2020.)

3.sprints (08.06.2020.- 08.07.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji
 • Prakses dati
 • Sūdzības par būvspeciālistiem

2.sprints (11.05.2020.- 05.06.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Prakses dati
 • Eksāmeni

1.sprints (06.04.2020.- 08.05.2020.) 

Sprinta tēmas:

 • Būvspeciālista panelis
 • Būvspeciālista sertifikāti/darbības sfēras
 • Būvspeciālistu lēmumi

ERAF_šaurs

Lapa atjaunota 06.01.2021.