Būvniecības informācijas sistēma
BIS apmācība

BIS lietotāji aicināti piedalīties sistēmas lietošanas apmācībā (bezmaksas) 23.oktobrī plkst.10.00-12.00 tiešsaistē (Microsoft Teams); BIS apmācības

×

BIS Konsultatīvā padome

Būvniecības valsts kontroles biroja Būvniecības informācijas sistēmas Konsultatīvā padome ir institūcija, kuras uzdevums ir sniegt konsultatīvo atbalstu Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) uzturēšanai, pilnveidei un attīstībai.
Konsultatīvā padome savas kompetences ietvaros:
- veicina sabiedrības līdzdalību BIS attīstībā un lēmumu pieņemšanā;
- sniedz priekšlikumus par BIS uzturēšanu, pilnveidi un attīstības plānošanu;
- uzrauga BIS attīstības progresu.


Konsultatīvās padomē pārstāvētās dalīborganizācijas ir:
- Būvniecības valsts kontroles birojs
- Ekonomikas ministrija
- Inženiertīklu turētāju sadarbības padome
- Latvijas Būvniecības padome (biedrība)
- Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (biedrība)
- Latvijas pašvaldību savienība (biedrība)
- VAS "Latvijas valsts ceļi"
- VAS "Valsts Nekustamie īpašumi"
- Valsts zemes dienests
- Latvijas Lielo pilsētu asociācija (biedrība)
- Arhitektu savienība (biedrība)
- Tiesu administrācija
- Valsts reģionālā attīstības aģentūra

Konsultatīvās padomes dokumentācija

Konsultatīvās padomes nolikums. 

Konsultatīvās padomes 09.03.2017. protokols Nr.1

Konsultatīvās padomes 12.04.2017. protokols Nr.2

Konsultatīvās padomes 02.08.2017. protokols Nr.3

Konsultatīvās padomes 31.10.2017. protokols Nr.4

Konsultatīvās padomes 09.02.2018. protokols Nr.5

Konsultatīvās padomes 12.10.2018. protokols Nr.6

Konsultatīvās padomes 21.02.2019. protokols Nr.7

Konsultatīvās padomes 23.05.2019. protokols Nr.8

Konsultatīvās padomes 03.10.2019. protokols Nr.9

Konsultatīvās padomes 12.12.2019. protokols Nr.10

Konsultatīvās padomes 23.04.2020. protokols Nr.11

Eraf

Lapa atjaunota 17.09.2020.