E-adrese

Sistēmā ir pieslēgta paziņojumu nosūtīšana uz e-adresi, ja tāda ir aktivizēta. Paziņojumā ir pievienota saite uz būvniecības lietu un izsniegto dokumentu.

×

ERAF projekts (1.kārta)

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)”

Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansiālo atbalstu Būvniecības valsts kontroles birojs, noslēdzot vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru, 2017. gadā 30.novembrī uzsāka projektu Nr. 2.2.1.1/17/I/021 “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” (turpmāk – projekts). Projekta darbību īstenošanas laiks pēc vienošanās noslēgšanas ir 33 mēneši.

Projekta apstiprinātais finansējums ir EUR 1 700 000.00. No summas 15% ir valsts budžeta finansējums - 255 000.00 EUR, un 85% ir Eiropas fonda finansējums - 1 445 000.00 EUR.

Galvenais projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību.

Projekta ietvaros plānots pilnveidot vai izstrādāt no jauna 7 publiskās pārvaldes procesus un 8 publiskos pakalpojumus, kā arī publicēt 13 datu kopas atvērto datu portālā.

Projekta ietvaros plānots līdz 2020.gadam attīstīt Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) tīmekļa vietni bis.gov.lv, pilnveidojot/izstrādājot 7 procesus, t.sk:

  • Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas procesu;
  • Būvniecības procesa uzraudzības procesu;
  • Būvju ekspluatācijas uzraudzības procesu;
  • Būvkomersantu klasifikācijas procesu;
  • Būvspeciālistu datu pārvaldības procesu;
  • Ēku energoefektivitātes pārvaldības procesu;
  • Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšanas procesu.

Tāpat projektā plānots apmācīt apmēram 300 sistēmas lietotājus un administratorus.
Sistēmas izstrādā SIA “Tieto Latvia”, projektā konsultatīvo atbalstu sniedz SIA “AA Projekts”.

Projekta sadarbības partneri: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Tiesu administrācija, Valsts zemes dienests, Ekonomikas ministrija, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.

Projekta ieviešanas gaitas ziņojumi

Ziņojums par BIS projekta gaitu II, 2020

Ziņojums par BIS projekta gaitu I, 2020

Ziņojums par BIS projekta gaitu IV 2019

Ziņojums par BIS projekta gaitu III_2019

Infografika_BIS_dokumentu aprite

Ziņojums par BIS projekta gaitu II_2019

Infografika_Aprilis_2019

Ziņojums par BIS projekta gaitu I_2019

Ziņojums par BIS projekta gaitu IV_2018

Ziņojums par BIS projekta gaitu III_2018

Capture

Lapa atjaunota 30.07.2020.