Funkcionalitātes piegāde

Informējam, ka šovakar no plkst. 18:00 līdz 22:00 tiks veikta funkcionalitātes piegāde Būvniecības informācijas sistēmā. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka šajā laikā jebkādas darbības ar BIS var būt tehniski apgrūtinātas.

BIS darbība (sadarbības partneri)

LVRTC tehnisko darbu ietvaros saistītajā infrastruktūrā (t.sk. BIS) 23. un 25.septembrī plkst.01.00-06.00 ir iespējami traucējumi - arī Latvija.lv autentifikācijā

×

Projekta gaita

4.laidiens "Būvniecības process - 2.daļa" (08.2020. - 12.2021.)

Aktivitāšu plāns:

 • 11.09.2020.-11.01.2020. Biznesa prasību specifikācijas izstrāde

3.laidiens "Ekspluatācijas process - 1.daļa" (04.2020. - 08.2021.)

Aktivitāšu plāns:
 • 23.04.2020.-15.09.2020. Biznesa prasību specifikācijas izstrāde
 • 06.10.2020. un 07.10.2020. darba grupas sanāksmes

2.laidiens "Būvniecības process" (12.2019. - 01.2021.)

7.sprints (01.10.2020.- 28.10.2020.)

Sprinta tēmas:

• Būvniecība kārtās – turpinājums
• Būvvaldes un BVKB informēšana par projekta izmaiņām piekritīgajos būvobjektos
• Lietotāja tiesību skaidrojumi iekšējā sistēmā
• Dokumenta sagatavošanas termiņu norādīšana un kontrole
• Būves pieņemšanas ekspluatācijā kontrole
• Būvvaldes lēmumu kontroles termiņu norādīšana un kontrole
• Informatīvs paziņojums Iesniedzējam, kurš nav Īpašnieks
• Būvatļaujas aktuālā informācija vienā lietotāja saskarnes formā
• Izmaiņas ieceres iesnieguma iesniegšanas un izvērtēšanas procesā
• Ierosinātāja maiņas process
• Būvniecības lietas piekritības novirzīšana uz citu būvvaldi (vai iestādi)

Aktivitāšu plāns:

 • 10.09.2020. pulksten 15:00 darba grupas sanāksme
 • 09.09.2020. pulksten 10:00 darba grupas sanāksme
 • 14.09.2020.- 22.09.2020. lietotājstāstu caurskate
 • 19.10.2020. funkcionalitātes demonstrācija
 • 20.10.2020. - 22.10.2020. testēšana

6.sprints (03.09.2020. - 30.09.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Būvniecības process pa kārtām
 • Darba uzdevumu funkcionalitātes uzlabojumi
 • Būvinspektora darba grafika izveidošana

Aktivitāšu plāns:

 • 04.09.2020. darba grupas sanāksme TNI
 • 21.09.2020. demonstrācija
 • 22.09.2020.-24.09.2020. testēšana

5.sprints (06.08.2020.- 02.09.2020)

Sprinta tēmas:

 • Projekta lapu skaņošana
 • Būvniecība kārtās
 • BIS iekšējās sistēmas būvniecības sadaļas darba uzdevumi
 • Izmaiņas piekļuves pieprasījumos un lēmumos

5.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

4.sprints (09.07.2020.- 05.08.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Būvniecības process pa kārtām
 • Trešās personas piekļuve būvniecības lietai
 • Detalizētā projekta rasējumu izmaiņu procesa uzlabojumi

1.laidiens "Būvspeciālistu datu pārvaldības process" (11.2019. - 10.2020.)

3.sprints (08.06.2020.- 08.07.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji
 • Prakses dati
 • Sūdzības par būvspeciālistiem

2.sprints (11.05.2020.- 05.06.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Prakses dati
 • Eksāmeni

1.sprints (06.04.2020.- 08.05.2020.) 

Sprinta tēmas:

 • Būvspeciālista panelis
 • Būvspeciālista sertifikāti/darbības sfēras
 • Būvspeciālistu lēmumi

ERAF_šaurs

Lapa atjaunota 15.09.2020.