Būvniecības informācijas sistēma
×

Projekta informatīvie pasākumi un mācības

Mācības sertificēšanas iestādēm "Būvspeciālistu datu pārvaldības process"

 ERAF projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmu attīstība 2.kārta” ietvaros 2020.gada septembrī notika 1.laidiena funkcionalitātes "Būvspeciālistu datu pārvaldības process" apmācības sertificēšanas iestādēm. Apmācības tika organizētas 2 grupās: 2020.gada 22.septembrī un 24.septembrī no pulksten 10.00 līdz 14.00, tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams programmu.

Apmācību laikā tika apskatītas sekojošas tēmas.
• Izmaiņas patstāvīgās un vēlamās prakses datu ievadē un apstrādē.
• Būvspeciālista e-iesniegumu izveidošana un iesniegšana.
• Eksāmenu grafika administrēšana.
• Papildinājumi paziņojumu sadaļā.
• Būvspeciālista e-iesnieguma apstrāde.
• Darba uzdevuma apstrāde un darba plūsmas.
• Eksāmena datuma norādīšana lēmumā.
• Izmaiņas lēmumos un to apstrādē.
• Pārbaudes un pārkāpumi.
• Izmaiņas īslaicīgo pakalpojumu sniedzēju pazīmei.
• Sūdzību iesniegšana un apstrāde.
• Citas izmaiņas - rēķinu izveidošanā, būvinspektora darba līgumu atrādīšana, atskaites.

Apmācību video pieejams šeit

Vebinārs "Būvspeciālistu datu pārvaldības process BIS publiskajā portālā" 

Apmācību vebinārā, kurš notika 2020.gada 29.septembrī pulksten 10:00, tiešsaistē, MS Teams rīkā, lietotāji tika iepazīstināti ar ERAF projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmu attīstība 2.kārta” 1.laidiena funkcionalitāti "Būvspeciālistu datu pārvaldības process" BIS publiskā portāla griezumā".

Apmācību laikā tika apskatītas sekojošas tēmas:
• Izmaiņas reģistra sarakstos un pielāgošana jaunajam izskatam
• Jauns būvspecialistu panelis
• Izmaiņas patstāvīgās prakses un vēlamās sfēras prakses datu ievadē
• Praktikanta ID iegūšana
• Jauni e-pakalpojumi sertificējošajām institūcijām
• Izmaiņas īslaicīgo pakalpojumu sniedzējiem
• Paziņojumu un rēķinu saraksts
• Sūdzības iesniegšana par būvspeciālistu

Apmācību video pieejams šeit.

ERAF_šaurs

Lapa atjaunota 12.10.2020.