×

Projektēšanas nosacījumu izpilde

Paskaidrojums par projektēšanas nosacījumu izpildes kategoriju

Lapa atjaunota 21.05.2020.