Būvniecības informācijas sistēma
×

Jaunumi būvvaldēm

BVKB rekomendē būvvalžu darbiniekiem, kuri strādā būvvaldes Būvniecības informācijas sistēmā (BIS-2), regulāri apmeklēt BIS interneta vietnes sadaļu "Jaunumi būvvaldēm", jo turpmāk šajā sadaļā BVKB katru mēnesi publicēs aktuālo informāciju par BIS attīstību un jaunāko integrēto BIS funkcionalitāti gan saistībā ar publisko BIS portālu (BISP), gan ar būvvaldes BIS darbavietu (BIS-2).

Šajā sadaļā nepieciešamības gadījumā tiks ievietotas arī atbilstošas vadlīnijas jeb pamācības attiecībā uz piegādāto funkcionalitāti BIS produkcijas vidē, lai būvvaldes darbinieki varētu ātrāk apgūt jaunās iespējas un zinātu kā veikt attiecīgās darbības BIS-2 sistēmā.
Turklāt, papildus publicētajai informācijai BIS interneta vietnē (https://bis.gov.lv), BVKB plāno izsūtīt ikmēneša jaunumus būvvaldēm arī uz to galvenajām e-pasta adresēm.

Veicot būves pirmsreģistrāciju, lūgums laika posmā no pirmsreģistrācijas pieprasījuma izveidošanas līdz kadastra apzīmējuma saņemšanai neveikt labojumus būves datos, pretējā gadījumā BIS netiks saglabāts izveidotais kadastra apzīmējums.

SEPTEMBRIS 2020

10.septembrī tika ieviesta (piegādāta) BIS ERAF attīstības 2.kārtas projekta 1.laidiena jaunā funkcionalitāte – Būvspeciālistu pārvaldības procesa pilnveide ▷ /detalizēts apraksts/
Sistēmas attīstības ietvaros ieviesta jauna un pilnveidota funkcionalitāte:
Piedāvājums iepazīties ar jauno mācību vebināru saturu videoierakstā (aicināti piedalīties bezmaksas apmācībās tiešsaistē):

JŪLIJS 2020

Ieviesta jauna funkcionalitāte:

Būvizstrādājumu atbilstība

Pilnveidota funkcionalitāte:

  • Būvdarbu gaita - žurnāls, līgumi (papildinājumi)
  • Atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai (pilnveide)

MARTS 2020

Ir piegādāta jauna funkcionalitāte būvvaldes profilā.
Būvvaldē kopš 02.03.2020 ir iespēja piereģistrēt ne tikai pilnvaru, bet arī deleģējumu.
Deleģējumu izmanto, lai deleģētā persona varētu darboties deleģētā uzņēmuma profilā.
Būvvaldes darbinieks, kuram iestādē ir pievienotas tiesības veidot pilnvaras, var reģistrēt jaunu pilnvaru un deleģējumu. Lai reģistrētu jaunu deleģējumu, lapas lejasdaļā nospiediet pogu <Reģistrēt jaunu deleģējumu>.
Aa1
Par deleģējumu būs obligāti jānorāda:
• Deleģējuma izsniedzējs;
• Deleģējamā persona;
• Derīguma termiņš;
• Tiesības.
Lietotājs var saglabāt izveidoto deleģējumu nospiežot pogu <Saglabāt>. Saglabājot deleģējumu, sistēma piešķir deleģējumu statusu ‘Sagatavošanā’ un deleģējums ir redzama pilnvaru/deleģējumu sarakstā. Lai sagatavotais deleģējums stājas spēkā, tas ir jāapstiprina ar pogu <Apstiprināt>, kas parādās pēc pirmreizējas saglabāšanas.
Pēc deleģējumu saglabāšanās parādās arī opcija <Izdrukāt>, kuru nospiežot ir iespējams iegūt deleģējuma izdruku. Deleģējuma izdruku iespējams parakstīt un pievienot BIS sistēmā kā datni, ja nepieciešams.
Deleģējumu ir iespējams apstiprināt, ja ir aizpildīti obligāto sadaļu dati. Deleģējuma apstiprināšanas brīdī sistēma uzstāda statusu ‘Aktīvs’ un datumu, no kura deleģējums ir spēkā, kā pašreizējo datumu. Deleģētā persona iegūst tiesības darboties attiecīgā uzņēmuma vārdā, atkarībā no piešķirtajām tiesībām.
Aa2
Par reģistrēto deleģējumu tiek izveidots paziņojumu un tiek nosūtīts e-pasts deleģētai personai par deleģējuma piešķiršanu.

FEBRUĀRIS 2020

VĒSTURISKAS BŪVNIECĪBAS REĢISTRĒŠANA BIS
DATU NODOŠANAI VEDLUDB - BEZ PILNVARAS SAŅEMŠANAS NO IEROSINĀTĀJA

VĒSTURISKAS BŪVNIECĪBAS REĢISTRĒŠANA BIS
DATU NODOŠANAI VEDLUDB

Ja būvatļauja izsniegta papīra formātā un komersantam darba laika uzskaites datus jānodod VEDLUDB, izsniegto vēsturisko būvatļauju jāreģistrē BIS. Papīra formātā izdotu būvatļauju BIS reģistrēt var Ierosinātājs vai tā pilnvarota persona.
NB ! Ja vēsturisku būvniecību ierosinātājs nevēlas reģistrēt pats, IEROSINĀTĀJS var izveidot pilnvarojumu BIS: kā pilnvaroto personu norāda būvkomersantu (galveno būvdarbu veicēju) un piešķir tiesību DOKUMENTU SAGATAVOŠANA vai Pārstāvēt personu kā ierosinātāju. Pilnvarai var norādīt derīguma termiņu (datumu).NB ! Ja vēsturisku būvniecību ierosinātājs nevēlas reģistrēt pats, IEROSINĀTĀJS var izveidot pilnvarojumu BIS:
kā pilnvaroto personu norāda būvkomersantu (galveno būvdarbu veicēju) un piešķir tiesības Pārstāvēt personu kā ierosinātāju, dokumentu sagatavošana. Pilnvarai var norādīt derīguma termiņu (datumu).
Lūdzu vēsturisko datu reģistrēšanai paredzētajās pilnvarās neaizpildīt aili Būvniecības lieta!
Ierosinātājs vai tā pilnvarota persona reģistrē vēsturisku būvniecību, izmantojot BIS publiskajā portālā sadaļā JAUNA BŪVNIECĪBA pieejamo e-pakalpojumu “REĢISTRĒT VĒSTURISKU BŪVNIECĪBU” :
Bis 1
Šim nolūkam var izmantot atbilstošu iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā vai iecerē:
Bis 2
Vēsturisko datu iesniegumā aizpilda vēsturiskā dokumenta pamatdatus:
Iesniegumā var aizpildīt vienu no sadaļām Ziņas par būvi vai ziņas par zemi, kas ļaus BIS noteikt atbildīgo iestādi, kurai piekritīgs iesniegums.

Bis 3

Pēc vēsturisko datu iesnieguma aizpildīšanas, datu ievadīšanu, izveidojot saistīto iesniegumu:

Bis 4

Saistītajā iesniegumā jānorāda nepieciešamā informācija par būvniecības procesa dalībniekiem. Sadaļā BŪVATĻAUJAS DALĪBNIEKU MAIŅA norāda informāciju no papīra formātā izdotās būvatļaujas:

Bis 5

Lai galvenais būvdarbu veicējs konkrēto būvobjektu redzētu savu būvlaukumu sarakstā VEDLUDB, tam jābūt norādītam kā BŪVDARBU VEICĒJAM!

Aizpildītu iesniegumu jāiesniedz būvvaldē, kas pārbauda ievadītās informācijas pareizību, APSTIPRINA vēsturisko datu iesniegumu un saistošo iesniegumu, kā rezultātā tiek izveidota būvniecības lieta BIS.

Gadījumā, ja Ierosinātājs nevēlas veidot pilnvarojumu BIS, tas var izsniegt pilnvaru būvdarbu veicējam pilnvaru ārpus sistēmas, kuru būvvalde iereģistrē BIS. Uz šādas pilnvaras pamata būvdarbu veicējs var izveidot vēsturisku datu iesniegumu BIS.

Vēsturiskas būvniecības lietas reģistrēšanu BIS var veikt būvvalde, ja Ierosinātājs vai tā pilnvarota persona ir vērsies būvvaldē ar iesniegumu iereģistrēt BIS papīra formātā izsniegtu būvatļauju. Būvvalde izveido būvniecības lietu, izveido būvatļauju, kura ir identiska papīra formātā izdotajai būvatļaujai, t.sk. ievada informāciju par būvniecības procesa dalībniekiem, un APSTIPRINA.

VĒSTURISKAS BŪVNIECĪBAS REĢISTRĒŠANA BIS
DATU NODOŠANAI VEDLUDB
[lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2020.gada 1.februāra noteikumi Nr.21 "Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem"

JANVĀRIS 2020

Ārvalstnieku autentifikācija
No šī gada 24. janvāra būvvaldēm ir iespēja reģistrēt būves īpašnieku ārvalstnieku, lai turpmāk ārvalstnieks varētu piekļūt BIS lietotāja profilam. Ārvalstniekam ir nepieciešams griezties būvvaldē ar lūgumu pieprasīt ID Tiesu administrācijai. Pēc ID piešķiršanas ārvalstnieks saņems automātisku e-pastu ar piekļuves parametriem.
Uzmanību! Ārvalstnieki var reģistrēt kontu tikai un vienīgi uz vietas būvvaldē, lai būvvalde varētu pārliecināties, ka piekļuve tiek izveidota pareizam lietotājam.
- Latvijas pilsoņi var autorizēties BIS portālā tikai un vienīgi izmantojot latvija.lv autentifikāciju: internetbankas, e-paraksts, eID.
- Dzīvojošam ārzemēs Latvijas pilsonim, kuram ir ārvalstu pilsoņu pase, var autorizēties Būvniecības informācijas sistēmā, izmantojot piešķirtos piekļuves parametrus – lietotājvārdu un paroli.

Lai varētu reģistrēt ārvalstnieku, ejam izvēles sadaļā uz “ārvalstnieku reģistrāciju”. Aizpildām formu ar topošā BIS lietotāja informāciju un nosūtam ID pieprasījumu Tiesu administrācijai. Būvvaldes darbinieks saņems e-pastā attiecīgi pieprasītā ārzemnieka ID numuru, kuru nepieciešams ievadīt ārzemnieka reģistrācija formas noslēgšanai. Pēc ID numura ievades būvvaldes darbinieks noklikšķina spiedpogu ‘’Piešķirt lietotāju’’ un ārzemniekam uz e-pastu nosūtīsies piekļuves kods.
at1
Att 2
OKTOBRIS 2019 
3.oktobrī drošs eParaksts tiks aizstāts ar sistēmas paraksta izmantošanu būvvaldes Būvniecības informācijas sistēmas darbavietā (BIS-2)
Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) informē, ka šovakar, 3.oktobrī, drošs eParaksts tiks aizstāts ar sistēmas paraksta izmantošanu būvvaldes BIS darbavietā (BIS-2) pozitīvu lēmumu gadījumā.
Jāatzīmē, ka nelabvēlīga jeb noraidoša lēmuma gadījumā joprojām būvvaldēm būs jāizmanto drošs eParaksts.
Ar cieņu,
Jūsu BIS komanda

SEPTEMBRIS 2019 

Jaunumi par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) funkcionalitāti:

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) informē, ka 2019.gada 1.oktobrī Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) produkcijas vidē tiks integrēta jaunizstrādātā funkcionalitāte saistībā ar būvniecības procesa uzraudzības un būvju ekspluatācijas procesu pilnveidi. Līdz ar to, no šī gada 1.oktobra pilnveidotā BIS funkcionalitāte BIS lietotājiem nodrošinās pilnvērtīgu būvniecības projekta dokumentācijas elektronisko apriti, sākot no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Vairāk informācijas: https://bis.gov.lv/bisp/news/jaunumi-par-buvniecibas-informacijas-sistemas-bis-funkcionalitati

Bis Logo Color

---

Kā būvspeciālistam iesniegt “Tehniskās apsekošanas atzinumu” (TAA) būvvaldē no publiskā Būvniecības informācijas sistēmas portāla (BISP)? [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Pamācība "Par rēķinu veidošanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)" [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Apkopotie būvvalžu uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes saistībā ar 2019.gada 27.septembra Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) rīkoto būvvalžu ceturkšņa sanāksmi [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

AUGUSTS 2019

Par darba uzdevuma statusa <Gaidīt uz klientu> izmantošanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) [skatīt vadlīnijas]

Uzmanību! Lūgums būvvaldēm!
Gadījumā, ja lietotājs pats ir secinājis, ka ir kļūdījies informācijas ievadē un/vai dokumentu pievienošanā publiskajā BIS portālā (BISP), tad BVKB aicina būvvaldēm būt pretīmnākošām un arī pēc BISP lietotāju lūguma būvvaldes BIS-2 darbavietā uzstādīt būvniecības dokumentācijai statusu 'Gaidīt uz klientu', jo tikai šajā gadījumā BISP lietotājam būs iespēja pašam atvērt labošanā iepriekš iesniegto dokumentu, pievienot papildus trūkstošo informāciju un pēc tam to atkārtoti atkal iesniegt būvvaldē.
Svarīgi!
Ja būvvalde ir secinājusi, ka BISP lietotājs būvniecības lietā ir iesniedzis nepilnīgu vai kļūdainu informāciju, tad, lūdzu, neizmantojiet darbību <NORAIDĪT>, bet uzstādiet dokumentam statusu 'Gaidīt uz klientu', norādot komentāru ievades laukā attiecīgos norādījumus par to kādas darbības klientam/pasūtītājam ir jāveic vai kādi dokumenti vēl papildus ir jāiesniedz.

JŪNIJS - JŪLIJS 2019

Par sistēmas paraksta izmantošanu būvvalžu un tehnisko noteikumu izdevēju Būvniecības informācijas sistēmas darbavietā (BIS-2) [lasīt vairāk]

APRĪLIS - MAIJS 2019

BIS produkcijas vidē tika integrēta jauna funkcionalitāte:

  • Pazīme «Ierobežotas pieejamības informācija» BIS būvniecības lietu dokumentācijā (BISP/BIS-2) [skatīt vadlīnijas]
  • Vēsturiskas būvniecības lietas iesnieguma ievade Būvniecības informācijas sistēmā (BISP/BIS-2) [skatīt vadlīnijas]
  • Vēsturisko datu iesnieguma izveidošana no publiskā BIS portāla (BISP) un tā apstrāde būvvaldes BIS-2 darbavietā [skatīt vadlīnijas]

Uzmanību būvvaldēm! BIS-2 sistēmā, ievadot vēsturiskas būvniecības lietas iesniegumu un dokumentus, lūdzu, pie būvniecības lietas dokumentācijas pievienojiet arī oriģinālos papīra dokumentus ieskanētā formātā.

Ieteikums būvvaldēm: pārbaudīt aktuālos Valsts zemes dienesta (VZD) datus “Zemesgrāmatā”, pievienojot jaunus dokumentus BIS-2 būvniecības lietās [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

-------------

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Kā pieteikt problēmu vai ieteikumu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)?

TERMINU SKAIDROJUMS

BVKB – Būvniecības valsts kontroles birojs
BIS – Būvniecības informācijas sistēma
BISP - BIS publiskais portāls
BIS1 - BIS reģistri (būvspeciālistu reģistrs; būvinspektoru reģistrs; būvkomersantu reģistrs; dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs)
BIS2 – BIS būvvaldes/TNI darba vieta
BIS2 lomas – lomas ir sistēmas tiesību sadalījums, kas domāts TNI / būvvaldes BIS2 administratoriem, lai atvieglotu BIS2 lietotāju tiesību pārvaldību. Lomā var tikt iekļautas viena vai vairākas BIS2 sistēmas izmantošanas tiesības.
TNI – tehnisko vai īpašo noteikumu izdevējs (valsts institūcija, pašvaldības institūcija vai ārējo inženiertīklu īpašnieks vai tiesiskais valdītājs)

Lapa atjaunota 30.09.2020.