BIS darbība (atbalsts)

BIS saistīto resursu uzturēšanas darbu ietvaros tiks traucēts elektronisko pieteikumu atbalsts ('pieteikt problēmu' helpdesk) no 15.janvāra plkst.20.00 līdz 17.janvāra plkst.24.00

Būvkomersanta ikgadējā informācija
Pamatinformācija
Būvkomersanta nosaukums
SIA "UMT"
Komersanta veids
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Būvkomersanta numurs
9342-R
Kalendārais gads
2014
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
-
Paraksttiesīgās personas amats
-
Lietvedības numurs
113
Iesniegšanas datums
09.01.2015
Kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
17239,00 EUR
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Būvdarbi Latvijā
963783,00 EUR
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Kopā
981022,00 EUR
Ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
8994,00 EUR
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Būvdarbi Latvijā
746809,00 EUR
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Kopā
755803,00 EUR
Būvniecībā nodarbināto skaits
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
3
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0
Būvdarbi Latvijā
6
Būvdarbi ārpus Latvijas
0
Kopā
9