E-adrese

Sistēmā ir pieslēgta paziņojumu nosūtīšana uz e-adresi, ja tāda ir aktivizēta. Paziņojumā ir pievienota saite uz būvniecības lietu un izsniegto dokumentu.

×

Būvkomersanta ikgadējā informācija

Pamatinformācija

Būvkomersanta nosaukums SIA "UMT"
Komersanta veids Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Būvkomersanta numurs 9342-R
Kalendārais gads 2015
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds -
Paraksttiesīgās personas amats -
Lietvedības numurs -
Iesniegšanas datums 06.04.2016

Kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem

(apjomi norādīti neskaitot pievienotās vērtības nodokli)
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā 13200,00 EUR
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas 0,00 EUR
Būvdarbi Latvijā 337790,00 EUR
Būvdarbi ārpus Latvijas 0,00 EUR
Kopā 350990,00 EUR

Ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem

(apjomi norādīti neskaitot pievienotās vērtības nodokli)
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā 3350,00 EUR
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas 0,00 EUR
Būvdarbi Latvijā 266865,00 EUR
Būvdarbi ārpus Latvijas 0,00 EUR
Kopā 270215,00 EUR

Būvniecībā nodarbināto skaits

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā 2
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas 0
Būvdarbi Latvijā 7
Būvdarbi ārpus Latvijas 0
Kopā 9