Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
Būvkomersanta ikgadējā informācija
Pamatinformācija
Būvkomersanta nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORTHPROJECT"
Komersanta veids
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Būvkomersanta numurs
6050-R
Kalendārais gads
2019
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
-
Paraksttiesīgās personas amats
-
Lietvedības numurs
-
Iesniegšanas datums
17.06.2020
Kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
313019,00 EUR info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Būvdarbi Latvijā
122805,00 EUR info
Būvdarbi ārpus Latvijas
197056,00 EUR info
Kopā
632880,00 EUR
Ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
230836,00 EUR info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Būvdarbi Latvijā
72705,00 EUR info
Būvdarbi ārpus Latvijas
197056,00 EUR info
Kopā
500597,00 EUR
Būvniecībā nodarbināto skaits
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
3 info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0 info
Būvdarbi Latvijā
3 info
Būvdarbi ārpus Latvijas
4 info
Kopā
10