Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (funkcionalitēte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

BIS darbība (sadarbības partneri)

Informējam, ka Valsts zemes dienests veiks informācijas sistēmu uzturēšanas darbus no 27.10.2020. plkst. 18:00 līdz 28.10.2020. plkst. 03:00, kuru laikā iespējami BIS darbības traucējumi datu apmaiņā ar kadastrs.lv

×