BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Šķūnis
Dzelmes iela 19, Jūrmala, LV-2016
Nojaukšana
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Dzīvoklis
Raiņa iela 44-56, Jūrmala, LV-2011
Vienkāršota atjaunošana
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Dzintaru prospekts 42 k-1, Jūrmala, LV-2015
Atjaunošana
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Saimniecības ēka
Vāveru iela 5, Jūrmala, LV-2010
Jauna būvniecība
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Šķūnis
Bulduru prospekts 108, Jūrmala, LV-2010
Nojaukšana
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
dzīvojāmā ēka
Piltenes iela 16, Jūrmala, LV-2011
Pārbūve
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Šķūnis
Medņu iela 20, Jūrmala, LV-2008
Būve apvidū neeksistē
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Dzīvojamā māja
Vidus prospekts 39, Jūrmala, LV-2010
Pārbūve
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Dzīvojamā māja
Noliktavas iela 7, Jūrmala, LV-2008
Jauna būvniecība
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Piestātnes iela 18, Jūrmala, LV-2015
Jauna būvniecība
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Dzīvojamā māja-savrupmāja
Daugavas iela 4, Jūrmala, LV-2008
Jauna būvniecība
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Estrāde apmeklētājiem
Edinburgas prospekts 13, Jūrmala, LV-2015
Jauna būvniecība
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Dzīvojamā māja
Kadiķu iela 4A, Jūrmala, LV-2008
Pārbūve
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Saimniecības ēka
Zemgales iela 6, Jūrmala, LV-2008
Jauna būvniecība
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu posms
-
Jauna būvniecība
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Dzīvoklis Nr.65
Dzintaru prospekts 28-65, Jūrmala, LV-2015
Pārbūve
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli
Grāvju iela 20A, Jūrmala, LV-2008
Jauna būvniecība
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Dzīvokļu ārējā elektroapgāde
Dāvja iela 24, Jūrmala, LV-2008
Jauna būvniecība
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Pirts un saimniecības ēka
Zemgales iela 6A, Jūrmala, LV-2008
Jauna būvniecība
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Objekta elektroapgāde
-
Jauna būvniecība
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Dzīvojamā māja
Konkordijas iela 19, Jūrmala, LV-2015
Pārbūve
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Šķūnis
Purvu iela 6A, Jūrmala, LV-2015
Pārbūve
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Ūdensapgādes un kanalizācijas sadalošo tīklu izbūve
-
Jauna būvniecība
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Šķūnis- noliktava
Kaudzīšu iela 22, Jūrmala, LV-2015
Būve apvidū neeksistē
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Dvīņu māja
Gulbju iela 27, Jūrmala, LV-2008
Jauna būvniecība
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Administratīvā ēka
Kaudzīšu iela 22, Jūrmala, LV-2015
Būve apvidū neeksistē
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Saimniecības ēka
Ezeru iela 17A, Jūrmala, LV-2008
Jauna būvniecība
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Saimniecība ēka
Ūdru iela 3, Jūrmala, LV-2010
Nojaukšana
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
Saimniecības ēka
Ozolu iela 8A, Jūrmala, LV-2008
Pārbūve
Nodošana ekspluatācijā
Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
saimniecības ēka
Liepājas iela 5, Jūrmala, LV-2012
Jauna būvniecība
Nodošana ekspluatācijā
Atlasīti 7441 ieraksti