SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Pulkšu ceļš
-
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Nojume
"Dzeņi", Bilskas pag., Smiltenes nov., LV-4706
Jauna būvniecība
Iecere
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Dārza māja
Ozolu iela 12, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Ražošanas noliktava (mazēka)
"Kalnagrīvas", Palsmane, Palsmanes pag., Smiltenes nov., LV-4724
Jauna būvniecība
Iecere
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
saimniecības ēka, šķūnis, garāža
"Žīguri", Brantu pag., Smiltenes nov., LV-4708
Pārbūve
Iecere
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Granīta izstrādājumu laukuma ierīkošana
Daugavas iela 21, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Dzīvojamā māja
Lauku iela 6, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Pārbūve
Būvdarbi
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Darba telpa
-
Jauna būvniecība
Iecere
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Šķūnis
Galdnieku iela 15, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Pārbūve
Iecere
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Garāža
"Aisbergs", Brantu pag., Smiltenes nov., LV-4729
Pārbūve
Būvdarbi
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Liellopu kūts
"Gundegas", Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV-4713
Jauna būvniecība
Būvprojektēšanas nosacījumu izpilde
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Kūtsmēslu krātuve
"Gundegas", Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV-4713
Jauna būvniecība
Būvprojektēšanas nosacījumu izpilde
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Dārza māja
27, Saltupi, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4729
Jauna būvniecība
Būvdarbi
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Saimniecības ēka
27, Saltupi, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4729
Jauna būvniecība
Būvdarbi
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Termokoksnes žāvēšanas ēka
"Krogzemji", Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4718
Jauna būvniecība
Būvprojektēšanas nosacījumu izpilde
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Zibens aizsardzība Galdnieku ielā 10B, Smiltene
Galdnieku iela 10, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Jauna būvniecība
Būvdarbi
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Stadions
"Sporta komplekss", Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729
Pārbūve
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Pieslēguma būve centralizētās siltumapgādei
Baznīcas laukums 16A, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Daudzdzīvokļu ēka
"Kalnamuiža 46"-30, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729
Vienkāršota atjaunošana
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Ainavu dīķis
"Donas", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707
Pārbūve
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Tilts
-
Pārbūve
Būvdarbi
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Pašvaldības ceļš "Oktobra iela - Sējumi - Saujas"
-
Pārbūve
Būvdarbi
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
-trīju vai vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas telpu grupa
"Teperis"-2, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729
Vienkāršota atjaunošana
Būvdarbi
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Liellopu barības uzglabāšanas laukums
-
Jauna būvniecība
Iecere
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
0,4 kV ārējie elektrotīkli
-
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Dzīvojamā māja
Raiņa iela 85A, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Dzīvojamā māja
Avotu iela 9, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Vienkāršota atjaunošana
Būvdarbi
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Dzīvojamā ēka
Bērzu iela 6, Mēri, Bilskas pag., Smiltenes nov., LV-4706
Pārbūve
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Elektroapgāde
"Priednieki", Bilska, Bilskas pag., Smiltenes nov., LV-4706
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
SMILTENES NOVADA BŪVVALDE
Skābbarības novietne
"Bēržu Kalni", Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV-4713
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Atlasīti 671 ieraksti