E-adrese

Sistēmā ir pieslēgta paziņojumu nosūtīšana uz e-adresi, ja tāda ir aktivizēta. Paziņojumā ir pievienota saite uz būvniecības lietu un izsniegto dokumentu.

×

Aicinām piedalīties BIS izstrādes darba grupās

Aicinām piedalīties BIS izstrādes darba grupās

2020. gada 3. jūlijā, 13:15

Būvvalžu pārstāvji, autoruzraugi, būvuzraugi un būvdarbu vadītāji tiek aicināti līdzdarboties Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) izstrādē, piedaloties BIS funkcionalitātes pilnveides biznesa prasību specificēšanas darba grupās, lietotājstāstu saskaņošanā un jaunizstrādātās funkcionalitātes testēšanā. Visas projekta aktivitātes notiek attālināti.
Tuvāko ERAF projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmu attīstība (2.kārta)” pasākumu laika plāns apskatāms šeit.

Vēršam uzmanību, ka laika plāns ir informatīvs un projekta realizācijas laikā var mainīties.

Lai pieteiktu savu līdzdalību BIS izstrādes darba grupās, rakstiet projekta koordinatorei Agnesei Samiņai uz e-pastu: Agnese.Samina@bvkb.gov.lv, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi) un pārstāvēto iestādi/organizāciju.

ERAF_šaurs

BIS pilnveides darbi norisinās ERAF projekta “Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta” ietvaros (vienošanās Nr.2.2.1.1/19/I/005).

Lapa atjaunota 03.07.2020.