Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) tehniskie darbi

Informējam, ka saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 09.07.2019. laikā no plkst.23:00 līdz 10.07.2020. plkst.03:00 nebūs pieejams vienotās pieteikšanās modulis.

×

Par būvniecības ieceru iesniegšanu

Par būvniecības ieceru iesniegšanu

2020. gada 18. jūnijā, 10:44

Ja būvniecības iecere iesniegta šogad BIS, tad visiem iesaistītajiem process jāturpina BIS – gan ieceres iesniedzējam, gan būvvaldei (arī institūcijai, kas pilda būvvaldes funkcijas), gan tehnisko noteikumu izdevējiem, izdodot tehniskos noteikumus un saskaņojot tehniskos risinājumus.

Ja būvniecības iecere iesniegta līdz 2019. gada 31. decembrim (ieskaitot) BIS, tad visiem iesaistītajiem process jāturpina BIS – gan ieceres iesniedzējam, gan būvvaldei (arī institūcijai, kas pilda būvvaldes funkcijas), gan tehnisko noteikumu izdevējiem, izdodot tehniskos noteikumus un saskaņojot tehniskos risinājumus.

Ja būvniecības iecere iesniegta līdz 2019. gada 31. decembrim (ieskaitot) ārpus BIS un ieceres ierosinātājs lūdzis procesu turpināt BIS, tad visiem iesaistītajiem process jāturpina BIS – gan ieceres iesniedzējam, gan būvvaldei (arī institūcijai, kas pilda būvvaldes funkcijas), gan tehnisko noteikumu izdevējiem, izdodot tehniskos noteikumus un saskaņojot tehniskos risinājumus.

Ja būvniecības iecere iesniegta līdz 2019. gada 31. decembrim (ieskaitot) ārpus BIS un ieceres ierosinātājs nav lūdzis procesu turpināt BIS, tad ieceres iesniedzējam ir tiesības procesu turpināt ārpus BIS, tehnisko noteikumu izdevējiem, izdodot tehniskos noteikumus un saskaņojot tehniskos risinājumus, jāturpina ārpus BIS, bet būvvaldei (arī institūcijai, kas pilda būvvaldes funkcijas) process jāturpina BIS.

Par ārpus BIS skaņotu būvprojektu BIS jāreģistrē tikai normatīvajos aktos noteiktie dati, bet pats projekts nav jāpievieno BIS.

Lapa atjaunota 18.06.2020.