×

Par valsts nodevas apmēru daudznozaru uzņēmumam - būvkomersantu reģistrs

Par valsts nodevas apmēru daudznozaru uzņēmumam - būvkomersantu reģistrs

2020. gada 7. maijā, 12:34

Lai daudznozaru uzņēmumi varētu valsts nodevu maksāt no ieņēmumiem par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, ikgadējās informācijas iesniegumam jāpievieno gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata sastāvā esošā peļņas vai zaudējumu aprēķina kopiju, kur ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem ir atsevišķi uzskaitīti kādā no peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem.
Piemērs peļņas vai zaudējumu aprēķinam, kurā izveidota aile ieņēmumiem no būvniecības pakalpojumiem:

Pza3

Jaunāks
Lapa atjaunota 07.05.2020.