Funkcionalitātes piegāde

Informējam, ka šovakar no plkst. 18:00 līdz 22:00 tiks veikta funkcionalitātes piegāde Būvniecības informācijas sistēmā. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka šajā laikā jebkādas darbības ar BIS var būt tehniski apgrūtinātas.

BIS darbība (sadarbības partneri)

LVRTC tehnisko darbu ietvaros saistītajā infrastruktūrā (t.sk. BIS) 23. un 25.septembrī plkst.01.00-06.00 ir iespējami traucējumi - arī Latvija.lv autentifikācijā

×

BIS apmācības

Vebinārs "Piekļuve būvniecības lietai un iesniedzamie dokumenti būvdarbu gaitā".

Apmācības notiks 18.09.2020. no pulksten 10:00 līdz 12:00, tiešsaistē - Microsoft Teams live event.

Apmācību programma:
•Būvdarbu gaitas dalībnieku pieeja būvniecības lietai:
*Dalībnieku reģistrēšana būvniecības lietā.
•Elektroniskā Būvdarbu žurnāla aizpildīšana.
•Projekta izmaiņas būvdarbu gaitā:
*Izmainīto lapu skaņošana.
•Citi iesniedzamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbiem:
*Darbu veikšanas projekts;
*Tehniskās apsekošanas atzinums;
*Būvuzraudzības plāns;
*Būvuzrauga pārskats;
*Iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu;
*NKMP atļaujas saņemšanas iesniegums;
*Iesniegums par būvdarbu pārtraukšanu.

Apmācības organizē Būvniecības valsts kontroles birojs.
Apmācības vadīs SIA “Tieto Latvia” funkcionālā konsultante Ilze Auzarāja.
Dalība apmācībās - bez maksas.

Pieteikties 18.09. vebināram, spiežot uz saites .


Aizvadītās apmācības 

11.09. vebinārs. Vēsturiskā būvniecība. (video)

Vebinārā tika apskatītas šādas tēmas:

• Vēsturiskās būvniecības lietas reģistrēšana:
o Kādos gadījumos jāreģistrē vēsturiskā būvniecības lieta;
o Vēsturisko datu iesnieguma un saistošā iesnieguma izveidošana.
• Vēsturisko datu iesniegums, ja:
o vēlaties reģistrēt datus VEDLUDB;
o vēlaties iesniegt izmaiņas būvatļaujā;
o vēlaties iesniegt izmaiņas būvprojektā.

28.08. vebinārs TNI (video)

Vebinārā tika apskatītas šādas tēmas:

 • Tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana;
 • Būvniecības ieceres dokumentācijas, projekta saskaņojumi ar TNI;
 • Iesniegtās ieceres dokumentācijas/Projekta labošana pēc būvvaldes izskatīšanas;
 • Projektu salīdzināšana ar iepriekšējo versiju;
 • Noraidītas ieceres vai PN izpildes iesnieguma atkārtota dokumentācijas iesniegšana.

21.08. vebinārs par projekta saskaņošanu ar TNI (video)

Vebinārā tika apskatītas šādas tēmas:

 • Tehnisko noteikumu pieprasīšana;
 • Ieceres izveidošana un dokumentācijas (projekta) izveidošana;
 • Ieceres saskaņošana un iesniegšana;
 • Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums;
 • Projekta izmaiņas, versiju salīdzināšana.

14.08. vebinārs par būvdarbu gaitu BIS (video)

Vebinārā tika apskatītas šādas tēmas:

 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegumu aizpildīšana un iesniegšana;
 • Būvdarbu gaitas sadaļas konfigurācija;
 • Apakšlīgumu reģistrēšana;
 • Būvdarbu gaitā būvdarbu žurnāla aizpildīšana;
 • Detalizētā rasējuma pievienošana;
 • Elektronisko atzinumu un apliecinājumu par būves gatavību pieprasīšana;
 • Būvdarbu pabeigšanas atzīmes pieprasīšana vai apliecinājuma par būves gatavību iesniegšana.

07.08. vebinārs par pieejas tiesībām BIS (video)

Vebinārā tika apskatītas šādas tēmas:

 • Juridiskās personas paraksttiesīgo personu pieejas tiesības;
 • Tiesību piešķiršana reģistrējot pilnvaras un deleģējumus;
 • Būvniecības ieceres izveidošana uz pilnvaras vai deleģējuma pamata;
 • Būvniecības ieceres izveidošana bez iepriekš saņemtas pilnvaras;
 • Būvdarbu gaitas dalībnieku pieeja būvniecības lietām bez pilnvaras.
Lapa atjaunota 17.09.2020.