Būvniecības informācijas sistēma

Būvdarbu pabeigšana

Paskaidrojums par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes kategoriju

Lapa atjaunota 12.04.2022.