Būvniecības informācijas sistēma

Būvdarbu pabeigšana

Paskaidrojums par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes kategoriju

Lapa atjaunota 16.06.2022.