Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)
Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Projektēšanas nosacījumu izpilde

Paskaidrojums par projektēšanas nosacījumu izpildes kategoriju

Lapa atjaunota 12.04.2022.