Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)
Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Jaunumi tehnisko noteikumu izdevējiem (TNI)

Līgums par BIS lietošanu tehnisko noteikumu izdevējiem (TNI) [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Kā tehnisko noteikumu izdevējiem (TNI) parakstīt sadarbības līgumu elektroniski BIS, izmantojot e-parakstu? Informācija TNI par līguma parakstīšanu par BIS lietošanu ir pieejama arī BVKB Youtube kanālā

DECEMBRIS 2022

  • Aktuālie pilnveidojumi Būvniecības informācijas sistēmā

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstības projektam “Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta)” (turpmāk – projekts) tuvojoties noslēgumam, iepazīstinām ar aktuālajiem pilnveidojumiem, kas izstrādāti pēdējā – 6.laidiena ietvaros. Šajā laidienā izstrāde, galvenokārt, tika vērsta uz Būvniecības procesa uzlabojumiem, kuru ietvaros:
• veiktas izmaiņas meliorācijas objekta norādīšanā, izstrādāta datu iegūšana Meliorācijas kadastra informācijas ģeotelpiskajiem datiem un objekta pirmsreģistrēšana;
• izstrādāta BIM Projekta modeļa iesniegšanas un aktualizēšanas funkcija;
• veiktas izmaiņas Būvdarbu žurnālā – izveidots jauns ierakstu veids “Materiālu atbilstība” un izstrādāti uzlabojumi būvdarbu līgumu pievienošanā, apstiprināšanā un atrādīšanā;
• pilnveidota projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu kontrole attiecībā uz būvniecības lietas izbeigšanu;
• veiktas izmaiņas Būvniecības lietas datu pieejamībā pēc pieņemšanas ekspluatācijā, ja lietā ir atliktie darbi.

Savukārt, Ekspluatācijas lietā un Māju lietā ir izstrādātās šādas izmaiņas un papildinājumi:
• veiktas izmaiņas Māju lietas pamatdatu sadaļā;
• iestrādāta Ekspluatācijas lietas un Māju lietas darbību ierobežošana atkarībā no personas rīcībspējas statusa.

Paralēli minētajiem uzlabojumiem turpinājās darbs pie BIS administrēšanas jaunā moduļa izstrādes, kurā izveidots e-pakalpojumu novērtēšanas rīks, pilnveidotas masveida paziņošanas iespējas, kā arī veiktas izmaiņas publiskā portāla satura rediģēšanas funkcionalitātē.

BIS attīstības projekta ietvaros ir izstrādāta BIS mobilā lietotne, kura ir atbalsta rīks BIS lietotājiem, nodrošinot ātrāku informācijas apmaiņu starp būvniecības un ekspluatācijas procesā iesaistītajām pusēm, piedāvājot saņemt paziņojumus uz savu mobilo ierīci, atbilstoši lietotāja izveidotajiem iestatījumiem. BIS Mobile lietotnes 1.versiju jau ir iespējams lejupielādēt gan App Store, gan Google Play veikalos. Drīzumā iepazīstināsim ar 2.versiju, kurā būs iespējams arī apskatīt izveidotos deleģējumus vai pilnvaras, kā arī iesniegt sūdzību.

Būvniecības valsts kontroles birojs paralēli jaunās funkcionalitātes izstrādei organizēja arī BIS lietotāju apmācības – vebinārus tiešsaistē, lai katram būtu iespēja noklausīties un redzēt, kas jauns ir ieviests un kā to izmantot ikdienas darbos. Arī par minētajiem jauninājumiem un uzlabojumiem jau ir bijušas apmācības (video ieraksti un prezentācijas atrodamas https://bis.gov.lv/noderigi/bis-apmacibas).


BIS pilnveide norit Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)” (vienošanās Nr. 2.2.1.1/19/I/005) ietvaros. Projekta ieviešanas darbi norisināsies līdz 2022.gada novembrim.

ERAF logo

MAIJS 2022

Izmaiņas ‘Paziņojums par būvniecību’ iesniegšanā un apstrādē
/vebināra video/

• Uzlabojumi TNI darba vietā trūkstošas informācijas pieprasīšanā
Ja TNI atzīmē darba uzdevumam ‘gaidīt uz klientu’, tad dokumenta notikumu vēsturē BISP parāda komentāru par pieprasīto trūkstošo informāciju; un paziņojums par trūkstošo informāciju tiek izsūtīts arī juridiskās personas pārstāvim, kā dokumenta iesniedzējam.
/vebināra video (1:41:22)/

•Papildinājumi atzinuma sagatavošanā TNI darba vietā
Atzinumā par būves gatavību ekspluatācijai var norādīt pieņemtā lēmuma veidu – labvēlīgs vai nelabvēlīgs.
/vebināra video (1:37:38)/

Atjauninātas BIS lietošanas rokasgrāmatas

BIS aktuālie mācību vebināru video ieraksti
/satura apraksts/

FEBRUĀRIS 2022

• Vebināri ▷/video saraksts/ ▷/satura apraksts/
BIS aktuālie mācību vebināru video ieraksti.

JŪNIJS 2021

• Vebināri ▷/video saraksts/
BIS aktuālie mācību vebināru video ieraksti.

MAIJS 2021

• Būvniecības lietas ar prioritāra investīciju projekta apstrādes (PIPA) statusu ▷/apraksts/
Būvniecības lietām, t.sk. sagatavēm, kurām Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir piešķīrusi prioritāra investīciju projekta apstrādes (PIPA) statusu, BIS2 ienākošajiem darba uzdevumiem, piem., Tehnisko noteikumu izsniegšana vai būvniecības ieceres iesnieguma izskatīšana, izpildes termiņš ir īsāks, kā tas būtu vispārējā kārtībā.

• Pilnveidota darba uzdevumu funkcionalitāte
▷/pārskats/ ▷/detalizēts apraksts/ ▷/apraksts rokasgrāmatā/ ▷/rokasgrāmata 212.lp (lejuplādei)/

• Vebināri ▷/video saraksts/
BIS mācību vebināru video ieraksti pieejami vienkopus.

APRĪLIS 2021

• E-adrese
Saņemot no BIS vēstuli E-adreses pastkastītē, turpmāk papildus saitei uz izsniegto dokumentu tiks nodrošināta iespēja pielikumā saņemt arī elektroniskā dokumenta datni.

• Vebināri ▷/video saraksts/
Papildināti aktuālie BIS mācību vebināru video ieraksti – pieejami vienkopus.

MARTS 2021

• Vebināri ▷/video saraksts/
Aicināti iepazīties ar aktuālajiem vebināru video ierakstiem, kur izklastīta un parādīta sistēmas lietojamība.

• (Aktuāli) Lineāro objektu būvniecība vairākās administratīvās teritorijās
Gadījumos, kad objekta būvniecība skar vairākas administratīvās teritorijas, būvniecības ieceres iesniegums jāiesniedz katrā būvvaldē atsevišķi. Ja tiek izveidota viena būvniecības lieta ar būvprojektu minimālā sastāvā, tad iesniegšanas procesā izveidotā būvniecības lieta sadalās vairākās būvniecības lietās, proti, katra būvvalde saņem atsevišķu būvniecības lietu. Ņemot vērā minēto, pilnvarotajām personām uz automātiski izveidotajām būvniecības lietām nepieciešams saņemt jaunu pilnvaru.
Jāņem vērā, ka saskaņojumi paliek pie “pamata” lietas un tos nav iespējams pārnest uz automātiski izveidotajām lietām, jo tie satur sistēmas parakstu. Ja ir plānots būvvaldē iesniegt būvniecības ieceres iesniegumu ar būvprojektu pilnā sastāvā, tad būtu jāizveido uzreiz vairākas būvniecības lietas, ievērojot nosacījumu – viena administratīvā teritorija – viena būvniecības lieta. Katrai administratīvajai teritorijai būvniecības lieta ir jāveido atsevišķi, t.sk. katrai būvniecības lietai jāpieprasa tehniskie noteikumi un būvprojekta saskaņojumi. Ieceres iesniegumi ar pievienoto būvprojektu pilnā sastāvā jāiesniedz katrā būvvaldē atsevišķi.

FEBRUĀRIS 2021

• Vebināri ▷/video saraksts/
Aicināti iepazīties ar aktuālajiem vebināru video ierakstiem, kur izklastīta un parādīta sistēmas lietojamība.

JANVĀRIS 2021

• Aicinām iepazīties ar BIS būvniecības statistiku
Ir pagājis gads kopš jaunu būvniecību var ierosināt tikai elektroniski BIS, kur tiek uzkrāti dati par būvniecības procesu, sākot no ieceres līdz būves ekspluatācijai.
Aicinām iepazīties ar būvniecības statistiku interaktīvajās atskaitēs BIS publiskajā portālā sadaļā STATISTIKA: jūs varat filtrēt un atlasīt datus pēc perioda, pēc būvvaldes vai tehnisko noteikumu izdevēja, pēc lielākas noslodzes vai cita parametra. Piemēram, var uzzināt, cik būvniecības ieceres ir ierosinātas un cik būvatļaujas ir izdotas 2020.gadā, cik noslogotas ir būvvaldes un tehnisko noteikumu izdevēji jūsu interesējošajā teritorijā un cik ilgā laikā tiek izskatīti un saskaņoti dokumenti, t.sk. būvprojekti.
Datus Būvniecības valsts kontroles birojs aktualizē reizi ceturksnī līdz nākošā mēneša 16. datumam.

• Būvniecība kārtās ▷/vebināra video 1/ ▷/vebināra video 2/ ▷/rokasgrāmata BISP no 218.lp un BIS2 no 137.lp/
BIS izveidota jauna funkcionalitāte – definēt būvniecību kārtās.

• Iespēja BIS2 izveidot sadaļu 'Darba panelis' ▷/vebināra video 51:13/ ▷/BIS2 rokasgrāmata 40-42.lp/
Būvvalžu un tehnisko noteikumu izdevēju organizāciju darbiniekiem ir iespēja izveidot savu darba uzdevumu paneli (BIS), lai ērti un pārskatāmi varētu sekot līdz darba uzdevumu izpildei. Darba uzdevumu panelī ir iespējams izveidot darba uzdevuma filtrus ar dažādiem atlases nosacījumiem, kā arī no attiecīgā filtra ir iespēja pāriet uz darba uzdevumu sadaļu. Izveidotais darba uzdevumu panelis (BIS) ir pieejams tikai BIS2 lietotājam, kas to ir izveidojis.

DECEMBRIS 2020

Apjomīga jaunās 2.laidiena funkcionalitātes piegāde BIS notiek 10.12.2020. vakarā.

2020.gada 10.decembra vakarā Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) produkcijas vidē tiek piegādāta (ERAF) projektu “Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta” 2.laidiena funkcionalitāte “Būvniecības process – 1.daļa”, kura būtiski papildinās un uzlabos esošo BIS funkcionalitāti.
Līdz ar jaunās funkcionalitātes piegādi gan BIS publiskajā portālā (BISP), gan BIS iekšējā sistēmās (BIS1 un BIS2) būs pieejami būvniecības procesa papildinājumi, kas saistīti ar būvniecību kārtās, projekta skaņošanu un iesniegšanu, piekļuves pieprasīšanu un daudz ko citu, tādejādi ieviešot jaunumus visās būvniecības procesa stadijās.

SEPTEMBRIS 2020

10.septembrī tika ieviesta (piegādāta) BIS ERAF attīstības 2.kārtas projekta 1.laidiena jaunā funkcionalitāte – Būvspeciālistu pārvaldības procesa pilnveide ▷/detalizēts apraksts/
Sistēmas attīstības ietvaros ieviesta jauna un pilnveidota funkcionalitāte:
Piedāvājums iepazīties ar jauno mācību vebināru saturu videoierakstā (aicināti piedalīties bezmaksas apmācībās tiešsaistē):

SEPTEMBRIS 2019

Jaunumi par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) funkcionalitāti:

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) informē, ka 2019.gada 1.oktobrī Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) produkcijas vidē tiks integrēta jaunizstrādātā funkcionalitāte saistībā ar būvniecības procesa uzraudzības un būvju ekspluatācijas procesu pilnveidi. Līdz ar to, no šī gada 1.oktobra pilnveidotā BIS funkcionalitāte BIS lietotājiem nodrošinās pilnvērtīgu būvniecības projekta dokumentācijas elektronisko apriti, sākot no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Vairāk informācijas: https://bis.gov.lv/news/jaunumi-par-buvniecibas-informacijas-sistemas-bis-funkcionalitati

Bis Logo Color

---

Pamācība "Par rēķinu veidošanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)"

AUGUSTS 2019

Par darba uzdevuma statusa <Gaidīt uz klientu> izmantošanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) [skatīt vadlīnijas]

Uzmanību! Lūgums tehnisko noteikumu izdevējiestādēm (TNI)!
Gadījumā, ja lietotājs pats ir secinājis, ka ir kļūdījies informācijas ievadē un/vai dokumentu pievienošanā publiskajā BIS portālā (BISP), tad BVKB aicina TNI būt pretīmnākošām un arī pēc BISP lietotāju lūguma TNI BIS-2 darbavietā uzstādīt dokumentācijai statusu 'Gaidīt uz klientu', jo tikai šajā gadījumā BISP lietotājam būs iespēja pašam atvērt labošanā iepriekš iesniegto dokumentu, pievienot papildus trūkstošo informāciju un pēc tam to atkārtoti atkal iesniegt tehnisko noteikumu izdevējiestādē.
Svarīgi!
Ja TNI ir secinājusi, ka BISP lietotājs būvprojektā ir iesniedzis nepilnīgu vai kļūdainu informāciju, tad, lūdzu, neizmantojiet darbību <NORAIDĪT>, bet gan uzstādiet dokumentam statusu 'Gaidīt uz klientu', norādot komentāru ievades laukā attiecīgos norādījumus par to kādas darbības klientam/pasūtītājam ir jāveic vai kādi dokumenti vēl papildus ir jāiesniedz.

JŪNIJS - JŪLIJS 2019

Par sistēmas paraksta izmantošanu būvvalžu un tehnisko noteikumu izdevēju Būvniecības informācijas sistēmas darbavietā (BIS-2) [lasīt vairāk]

-------------

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Kā pieteikt problēmu vai ieteikumu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)?

TERMINU SKAIDROJUMS

BVKB – Būvniecības valsts kontroles birojs
BIS – Būvniecības informācijas sistēma
BISP - BIS publiskais portāls
BIS1 - BIS reģistri (būvspeciālistu reģistrs; būvinspektoru reģistrs; būvkomersantu reģistrs; dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs)
BIS2 – BIS būvvaldes/TNI darba vieta
BIS2 lomas – lomas ir sistēmas tiesību sadalījums, kas domāts TNI / būvvaldes BIS2 administratoriem, lai atvieglotu BIS2 lietotāju tiesību pārvaldību. Lomā var tikt iekļautas viena vai vairākas BIS2 sistēmas izmantošanas tiesības.
TNI – tehnisko vai īpašo noteikumu izdevējs (valsts institūcija, pašvaldības institūcija vai ārējo inženiertīklu īpašnieks vai tiesiskais valdītājs)

Lapa atjaunota 27.01.2023.