Būvniecības informācijas sistēma

Jaunumi tehnisko noteikumu izdevējiem (TNI)

Līgums par BIS lietošanu tehnisko noteikumu izdevējiem (TNI) [lasīt vairāk, klikšķinot uz aktīvās saites]

Kā tehnisko noteikumu izdevējiem (TNI) parakstīt sadarbības līgumu elektroniski BIS, izmantojot e-parakstu? Informācija TNI par līguma parakstīšanu par BIS lietošanu ir pieejama arī BVKB Youtube kanālā

JANVĀRIS 2021

  • Aicinām iepazīties ar BIS būvniecības statistiku
Ir pagājis gads kopš jaunu būvniecību var ierosināt tikai elektroniski BIS, kur tiek uzkrāti dati par būvniecības procesu, sākot no ieceres līdz būves ekspluatācijai.
Aicinām iepazīsties ar būvniecības statistiku interaktīvajās atskaitēs BIS publiskajā portālā sadaļā STATISTIKA: jūs varat filtrēt un atlasīt datus pēc perioda, pēc būvvaldes vai tehnisko noteikumu izdevēja, pēc lielākas noslodzes vai cita parametra.
Piemēram, var uzzināt, cik būvniecības ieceres ir ierosinātas un cik būvatļaujas ir izdotas 2020. gadā, cik noslogotas ir būvvaldes un tehnisko noteikumu izdevēji jūsu interesējošajā teritorijā un cik ilgā laikā tiek izskatīti un saskaņoti dokumenti, t.sk būvprojekti.
Datus Būvniecības valsts kontroles birojs aktualizēs reizi ceturksnī līdz nākošā mēneša 16. datumam.

• Būvniecība kārtās ▷ /vebināra video 1/ ▷ /vebināra video 2/ ▷ /rokasgrāmata BISP no 218.lp un BIS2 no 137.lp/
BIS izveidota jauna funkcionalitāte – definēt būvniecību kārtās.

• Iespēja BIS2 izveidot sadaļu 'Darba panelis' ▷ /vebināra video 51:13/ ▷ /BIS2 rokasgrāmata 40-42.lp/
Būvvalžu un tehnisko noteikumu izdevēju organizāciju darbiniekiem ir iespēja izveidot savu darba uzdevumu paneli (BIS), lai ērti un pārskatāmi varētu sekot līdz darba uzdevumu izpildei. Darba uzdevumu panelī ir iespējams izveidot darba uzdevuma filtrus ar dažādiem atlases nosacījumiem, kā arī no attiecīgā filtra ir iespēja pāriet uz darba uzdevumu sadaļu. Izveidotais darba uzdevumu panelis (BIS) ir pieejams tikai BIS2 lietotājam, kas to ir izveidojis.

DECEMBRIS 2020

Apjomīga jaunās 2.laidiena funkcionalitātes piegāde BIS notiek 10.12.2020. vakarā.

2020.gada 10.decembra vakarā Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) produkcijas vidē tiek piegādāta (ERAF) projektu “Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta” 2.laidiena funkcionalitāte “Būvniecības process – 1.daļa”, kura būtiski papildinās un uzlabos esošo BIS funkcionalitāti.
Līdz ar jaunās funkcionalitātes piegādi gan BIS publiskajā portālā (BISP), gan BIS iekšējā sistēmās (BIS1 un BIS2) būs pieejami būvniecības procesa papildinājumi, kas saistīti ar būvniecību kārtās, projekta skaņošanu un iesniegšanu, piekļuves pieprasīšanu un daudz ko citu, tādejādi ieviešot jaunumus visās būvniecības procesa stadijās.

SEPTEMBRIS 2020

10.septembrī tika ieviesta (piegādāta) BIS ERAF attīstības 2.kārtas projekta 1.laidiena jaunā funkcionalitāte – Būvspeciālistu pārvaldības procesa pilnveide ▷ /detalizēts apraksts/
Sistēmas attīstības ietvaros ieviesta jauna un pilnveidota funkcionalitāte:
Piedāvājums iepazīties ar jauno mācību vebināru saturu videoierakstā (aicināti piedalīties bezmaksas apmācībās tiešsaistē):

SEPTEMBRIS 2019

Jaunumi par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) funkcionalitāti:

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) informē, ka 2019.gada 1.oktobrī Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) produkcijas vidē tiks integrēta jaunizstrādātā funkcionalitāte saistībā ar būvniecības procesa uzraudzības un būvju ekspluatācijas procesu pilnveidi. Līdz ar to, no šī gada 1.oktobra pilnveidotā BIS funkcionalitāte BIS lietotājiem nodrošinās pilnvērtīgu būvniecības projekta dokumentācijas elektronisko apriti, sākot no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Vairāk informācijas: https://bis.gov.lv/news/jaunumi-par-buvniecibas-informacijas-sistemas-bis-funkcionalitati

Bis Logo Color

---

Pamācība "Par rēķinu veidošanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)"

AUGUSTS 2019

Par darba uzdevuma statusa <Gaidīt uz klientu> izmantošanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) [skatīt vadlīnijas]

Uzmanību! Lūgums tehnisko noteikumu izdevējiestādēm (TNI)!
Gadījumā, ja lietotājs pats ir secinājis, ka ir kļūdījies informācijas ievadē un/vai dokumentu pievienošanā publiskajā BIS portālā (BISP), tad BVKB aicina TNI būt pretīmnākošām un arī pēc BISP lietotāju lūguma TNI BIS-2 darbavietā uzstādīt dokumentācijai statusu 'Gaidīt uz klientu', jo tikai šajā gadījumā BISP lietotājam būs iespēja pašam atvērt labošanā iepriekš iesniegto dokumentu, pievienot papildus trūkstošo informāciju un pēc tam to atkārtoti atkal iesniegt tehnisko noteikumu izdevējiestādē.
Svarīgi!
Ja TNI ir secinājusi, ka BISP lietotājs būvprojektā ir iesniedzis nepilnīgu vai kļūdainu informāciju, tad, lūdzu, neizmantojiet darbību <NORAIDĪT>, bet gan uzstādiet dokumentam statusu 'Gaidīt uz klientu', norādot komentāru ievades laukā attiecīgos norādījumus par to kādas darbības klientam/pasūtītājam ir jāveic vai kādi dokumenti vēl papildus ir jāiesniedz.

JŪNIJS - JŪLIJS 2019

Par sistēmas paraksta izmantošanu būvvalžu un tehnisko noteikumu izdevēju Būvniecības informācijas sistēmas darbavietā (BIS-2) [lasīt vairāk]

-------------

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Kā pieteikt problēmu vai ieteikumu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)?

TERMINU SKAIDROJUMS

BVKB – Būvniecības valsts kontroles birojs
BIS – Būvniecības informācijas sistēma
BISP - BIS publiskais portāls
BIS1 - BIS reģistri (būvspeciālistu reģistrs; būvinspektoru reģistrs; būvkomersantu reģistrs; dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs)
BIS2 – BIS būvvaldes/TNI darba vieta
BIS2 lomas – lomas ir sistēmas tiesību sadalījums, kas domāts TNI / būvvaldes BIS2 administratoriem, lai atvieglotu BIS2 lietotāju tiesību pārvaldību. Lomā var tikt iekļautas viena vai vairākas BIS2 sistēmas izmantošanas tiesības.
TNI – tehnisko vai īpašo noteikumu izdevējs (valsts institūcija, pašvaldības institūcija vai ārējo inženiertīklu īpašnieks vai tiesiskais valdītājs)

Lapa atjaunota 21.01.2021.