Būvniecības informācijas sistēma
BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)
Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

Energoresursu informācijas sistēmā jauni moduļi

Energoresursu informācijas sistēmā jauni moduļi

2022. gada 11. Jūlijs, 13:00

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), turpinot enerģētikas politikas uzraudzības administrēšanas funkciju digitalizāciju, 2022. gada 1.pusgadā ir papildinājis Energoresursu informācijas sistēmu (ERIS) ar diviem jauniem moduļiem.

Jaunie moduļi saistīti ar naftas produktu uzraudzību, un ERIS tie pieejami ar šādiem nosaukumiem:

  • Valsts naftas produktu drošības rezervju uzraudzība un kontrole
  • Transporta enerģijas tirgus uzraudzība un kontrole

ERIS moduļu ietvaros ir izveidotas darba vietas komersantiem, kas sniedz valsts naftas drošības rezervju pakalpojumus vai darbojas degvielas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības tirgū, lai komersanti ERIS varētu īstenot tos pienākumus, kas paredzēti normatīvajā regulējumā vai līgumtiesiskajās attiecībās. ERIS ietvaros komersantiem būs iespēja iesniegt visas nepieciešamās atskaites strukturētu datu veidā, izmantot ERIS kā komunikācijas platformu un vienmēr būt savlaicīgi informētiem par pienākumu izpildi.

Savukārt BVKB nodarbinātajiem ERIS ietvaros būs iespējams īstenot valsts naftas produktu drošības rezervju pakalpojumu kontroli, tai skaitā automatizējot atskaišu sagatavošanu Centrālajai statistikas pārvaldei vai informācijas saņemšanu no Valsts ieņēmumu dienesta. Tiks atvieglota valsts nodevas par valsts naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu administrēšana.

Transporta enerģijas tirgus moduļa ietvaros paredzēts nodrošināt uz nejaušības un teritoriālā principa balstītu degvielas tirgus uzraudzību, efektivizējot degvielas paraugu kvalitātes novērtēšanas procesu un optimizējot ikgadējās atskaites par degvielas tirgus kvalitātes uzraudzību sagatavošanu Eiropas Komisijai.

Ņemot vērā BVKB pieredzi Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), ERIS ir veidota kā BIS sastāvdaļa un ir pieejama, izmantojot vietni: www.bis.gov.lv. Šī abu sistēmu mijiedarība ļauj BVKB lietderīgi izmantot jau esošās saskarnes vai risinājumus Būvniecības informācijas sistēmā, tādejādi nodrošinot sistēmu un risinājumu savstarpējo sadarbspēju un datu atkalizmantošanu.

ERIS funkcionalitātes pilnveidošana tiek īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta “Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija” (Vienošanās Nr.2.2.1.1/21/I/006) ietvaros ar mērķi transformēt nacionālās enerģētikas politikas uzraudzības procesu. Projekts veicinās pāreju no BVKB esošajiem papīra dokumentos balstītajiem administratīvajiem procesiem uz digitāliem risinājumiem, pilnveidojot un aizstājot esošos manuālos reģistrus. Tādējādi samazināsies datu iesniegšanā un apstrādē iesaistīto pušu administratīvais slogs, lai nodrošinātu valsts starptautiski uzņemto saistību izpildi. Projekta īstenošana turpināsies līdz 2023.gada 16.aprīlim.

ERAF logo

Lapa atjaunota 11.07.2022.