Būvniecības informācijas sistēma
BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)
Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

Izmaiņas būvniecības procesa ierosināšanā BIS no 2022.gada 1.marta

Izmaiņas būvniecības procesa ierosināšanā BIS no 2022.gada 1.marta

2022. gada 1. Marts, 11:00

Jauna funkcionalitāte BIS no 01.03.2022.

Sakarā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” grozījumu stāšanos spēkā 2022.gada 1.martā Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) ir ieviesta jauna funkcionalitāte - Paziņojums par būvniecību (ēkām). Vienlaikus ir pilnveidota funkcionalitāte Paziņojums par būvniecību (inženierbūvēm), kas BIS ierobežotā apjomā pieejama jau no 2021.gada 1.novembra, pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumos Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. Savukārt, pēdējos papildinājumus funkcionalitātes Paziņojums par būvniecību pabeigšanas procesam plānots piegādāt līdz 2022.gada 11.martam.

Paziņojums par būvniecību ir saskaņošanas procedūra, kas piemērojama vairākos gadījumos, kad nav nepieciešama institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atļauja veikt būvdarbus, bet tie veicami, pamatojoties uz būvspeciālista (būvkomersanta) izstrādātu dokumentāciju vai atsevišķos gadījumos – paša būvniecības ierosinātāja izstrādātu dokumentāciju. Paziņojums par būvniecību saskaņošanas procedūru piemēro:
• ēkām - atbilstoši MK 02.09.2014. noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 7.1 (prim) apakšpunktam;
• inženierbūvēm (inženiertīkliem) – atbilstoši MK 09.05.2017. noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 6.1 9 (prim)apakšpunktam;
• elektronisko sakaru inženierbūvēm – atbilstoši MK 19.08.2014. noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi” 6.2 (prim) apakšpunktam.”

Vēršam uzmanību, ka BIS veiktas izmaiņas arī Paskaidrojuma raksta konfigurācijā saskaņošanas procedūrai vienkāršotas pārbūves gadījumā, kad nepieciešams veikt nelielas izmaiņas otrās vai trešās grupas ēkā vai tās daļā atvieglotā kārtībā, tādējādi panākot ātrāku dokumentācijas saskaņošanas procesu.

Papildus informējam, ka Apliecinājuma karte no 2022.gada 1.marta būvniecības procesa uzsākšanai vairs netiek izmantota, tādēļ izvēloties būvniecības ieceres uzsākšanas veidu BIS, Apliecinājuma karte vairs nav pieejama.

Ja pēc jaunās funkcionalitātes piegādes konstatējiet kādas tehniskas problēmas, lūdzam par to ziņot BIS klientu atbalsta dienestam.

Pamācība Paziņojuma par būvniecību funkcionalitātes izmantošanai BIS pieejama: https://bis.gov.lv/biezak-uzdotie-jautajumi

Lapa atjaunota 01.03.2022.