Būvniecības informācijas sistēma
Būvkomersantu reģistrs
Saskaņā ar MK 25.02.2014. noteikumu Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" prasībām būvkomersantiem līdz 31.08.2022. reģistram jāsniedz ikgadējā informācija par iepriekšējo kalendāro gadu, aizpildot iesniegumu
Kadastrālā uzmērīšana
Gadījumos, ja normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, t.sk. paātrinātai izskatīšanai, nav saņemta atbilde uz kadastrālās uzmērīšanas pieprasījumu, lūgums sazināties ar Valsts zemes dienestu

Izsludina pieteikšanos bezmaksas BIM apmācību kursiem

Izsludina pieteikšanos bezmaksas BIM apmācību kursiem

2022. gada 8. Aprīlis, 12:42
Avots Rīgas Tehniskā universitāte

No 5. aprīļa aicinām dalībniekus pieteikties būves informācijas modelēšanas (BIM) bezmaksas apmācībām, ko organizē Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības digitalizācijas centrs. Apmācībās ap 1000 dažādu būvniecības nozaru speciālistu būs iespēja nostiprināt vai iegūt pamatzināšanas darbam BIM vidē un paaugstināt savu kompetenci BIM programmatūru praktiskā lietošanā.

Apmācībās šogad tiks piedāvāti 12 kursu moduļi, kuru norise sadalīta pavasara (aprīlis – maijs) un rudens (septembris – novembris) semestros. Viena kursu moduļa apjoms ir sešas līdz astoņas akadēmiskās stundas, kurās tiek apgūtas gan teorētiskas, gan praktiskas BIM zināšanas. Katram kursam paredzētas divas vai vairāk dalībnieku grupas, dodot iespēju interesentam pieteikties mācībām klātienes vai attālinātās grupās.

Šī gada apmācību kursu moduļu saturs veidots tā, lai konkrētāk uzrunātu būvniecības un tai pietuvināto speciālistu loku un sniegtu viņiem noderīgas BIM pamatkompetences šādos tematos:
• BIM modelēšana arhitektūras projektēšanā;
• BIM modelēšana būvkonstrukciju projektēšanā;
• BIM modelēšana AVK, UK projektēšanā;
• BIM modelēšana EL, ESS projektēšanā;
• BIM būvniecības procesa plānošanā un uzraudzībā;
• BIM koordinēšana;
• efektīva BIM projektu vadība;
• BIM praktiskā ieviešana uzņēmumā un labākā prakse;
• 3D tehnoloģiju praktiskais pielietojums BIM modeļa izveidē un būvniecības procesu kontrolē;
• 3D BIM modeļu integrēšana būvtehnoloģijās;
• komunikācija BIM projektos;
• BIM infrastruktūras projektos.

Dalībnieki, ņemot vērā savas darbības sfēru, izvērtējot zināšanas, intereses un iepriekšējo BIM pieredzi, var pieteikties vienam vai vairākiem apmācību kursu moduļiem, aizpildot pieteikuma anketas, kas tiks pakāpeniski atvērtas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības digitalizācijas centra mājas lapā. Pirms pieteikuma iesniegšanas, aicinām rūpīgi iepazīties ar katra kursa satura aprakstu un publicēto kursu grafiku tīmekļa vietnē https://bdc.rtu.lv/pieteiksanas-kursiem/.

Pēc katra apmācību kursa beigšanas dalībnieki saņems elektronisku apliecinājumu, kas derīgs būvspeciālistu sertifikācijas profesionālās pilnveides kredītpunktu iegūšanai.

Plašāka informācija par apmācību saturu un reģistrēšanās pieejama mājas lapā bdc.rtu.lv, rakstot uz e-pastu bdc@rtu.lv vai zvanot uz tālruni 26539973.


BIM tehnoloģiju kursi tiek īstenoti SIA “Latvijas standarts” iepirkumā „Projekts „Apmācību programmas izstrāde un īstenošana BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesu ietvaros”, ID nr. LVS 2022/1”.

Lapa atjaunota 08.04.2022.