Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (sadarbības partneri)
VRAA tehnisko darbu ietvaros 5.jūnijā plkst.20.00-23.00 iespējami pārtraukumi autentifikācijā ar Latvija.lv un VISS darbībā
BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)
Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

VUGD neizsniedz tehniskos noteikumus, tikai atzinumus 3.grupas būvēm

VUGD neizsniedz tehniskos noteikumus, tikai atzinumus 3.grupas būvēm

2022. gada 9. Jūnijs, 12:07

VUGD

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk - VUGD) bieži saņem iesniegumus ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus.
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 15.punkta pirmajā teikumā ir noteikts, ka būvvalde pieprasa būvniecības ierosinātājam saņemt tehniskos un īpašos noteikumus no valsts institūcijām, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos.
Informējam, ka ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikta prasība par tehnisko noteikumu saņemšanu no VUGD, tādējādi VUGD tehniskos noteikumus neizsniedz.
Vienlaikus atgādinām, ka VUGD amatpersonas, veicot ugunsdrošības uzraudzību būvniecības jomā, sagatavo atzinumus par būvobjekta vai inženierbūves atbilstību ugunsdrošības prasībām, ja ekspluatācijā nodod tikai trešās grupas ēku vai tās daļu[1] vai trešās grupas inženierbūvi (izņemot līnijveida inženierbūvi)[2].
[1] Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 166.1.apakšpunkts
[2] Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 162.punkts

Lapa atjaunota 09.06.2022.