Būvniecības informācijas sistēma
BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)
Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

BIS apmācības

Plānotās apmācības

Aicinām uz vebināru "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS”

Būvniecības valsts kontroles birojs aicina piedalīties Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) apmācību vebinārā "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS" 2023.gada 31.martā no plkst. 10:00 līdz 12:30, tiešsaistē - Microsoft Teams.

Vebināra programma:
• Nesen veiktie labojumi vai papildinājumi BISP pusē:
o Tehnisko noteikumu arhivēšanas iespēja
o Papildinājumi Būvniecības lietas meklēšanā un speciālista piekļuve lietai
o Būves datu ievades papildinājumi – būvtilpums, obligātuma kontrole
o Kas jauns sadaļā ‘Būvdarbu gaita’:
 Labojumi ‘Būvdarbu līguma’ sākuma datumam
 Labojums par iestrādātajiem atkritumiem
o Nodošana ekspluatācijā, informācija par atliktajiem būvdarbiem
o Uzlabojumi pilnvarās un deleģējumos:
 Jaunas pilnvaras vai deleģējuma izveidošanas poga pārcelta uz augšu
 Uzlabojumi saskaņošanā.
• Nesen veiktie labojumi vai papildinājumi BIS2 pusē:
o Pilnveidota rēķina sagatavošanas un apstrādes funkcionalitāte:
 Papildināta rēķinu konfigurācija un sagatavošana pie lietas
 Jauns rēķinu saraksts
o Papildināti BL aktuālie dati, BL meklēšana pēc stadijas un rēķina.
• Tērzētava:
o Kā uzsākt tērzētavu
o Ar ko un par ko var tērzēt
• Citi veiktie uzlabojumi un gaidāmie uzlabojumi.

Pieslēgšanās saite: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWIxYzQwZGYtOTAyZi00YTM0LThiYmMtNGQ5MDBmZWM5YmYw%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d776fea5-7f8f-444d-ab4e-5cffc08995f1%22%2C%22Oid%22%3A%2249e6dc1d-a3b3-4d5e-b4e0-15cf986d45cd%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Vebināru vadīs SIA “Tieto Latvia” funkcionālā konsultante Ilze Auzarāja. Iepriekšēja pieteikšanās vebināram nav nepieciešama. Dalība apmācībās ir bez maksas. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar projekta koordinatori Agnesi Gobu (e-pasts: Agnese.Goba@bvkb.gov.lv; tālrunis: 67013379)

Aicinām Jūs sekot Būvniecības informācijas sistēmas jaunumiem Facebook.

Aizvadītās apmācības

17.02.2023. vebinārs "Aktualitātes māju pārvaldniekiem un Māju lietu kārtošana BIS

Atbildes uz vebināra laikā uzdotajiem jautājumiem

Vebināra programma:

10:00 Aktuālie jautājumi, prasības reģistrācijai pārvaldnieku reģistrā un piekļuvei BIS “Māju lietai” (prezentācija)
 (Elvijs Kalnkambers, Ekonomikas ministrija)

~ 10:30 Piekļuves “Māju lietai” saņemšana BIS (prezentācija)
 (Iveta Putne, Būvniecības valsts kontroles birojs)

~ 11:00 “Māju lietas” (ML) funkcionalitāte BIS (prezentācija)
o ML saraksts un pamatdati, informācija par energosertifikātu, pārvaldnieku un īpašniekiem;
o Datu ievade par skaitītāja rādījumiem, uzkrātajiem līdzekļiem un pārvaldīšanas izmaksām, ienākuma/izdevuma pārskati;
o Paziņojumu sūtīšanas iespēja un saņemšana;
o Aptaujas un kopsapulces izveidošana, balsošana, rezultātu apstrāde, protokola izveidošana, iebildumu reģistrēšana un apstrāde;
o Apsekošanas reģistrācijas žurnāla aizpildīšana;
o Pieteikuma izveidošana pārvaldniekam un tā apstrāde;
o Remontdarbu plānošana, veikšana un pabeigšanas reģistrēšana;
o Dokumentu un lēmumu pievienošana;
o ML datu Izdruku sagatavošana.
 (Ilze Auzarāja, SIA Tietoevry Latvija)

~ 12:00 Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku izpētes rezultāti (prezentācija)
 (Elvijs Kalnkambers, Ekonomikas ministrija)

27.01.2023. vebinārs "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS" (prezentācija)

Vebināra programma:
• Nesen veiktie labojumi vai papildinājumi BISP pusē:
o Būvniecības lietas stadijā 'Ideja' izbeigšana no ierosinātāja puses
o Kas jauns sadaļā ‘Būvdarbu gaita’:
 Precizējumi Būvdarbu žurnāla lejupielādē, iespēja lejupielādēt SDA bez pielikumiem;
 Labojumi ‘Būvdarbu līguma’ pievienošanā un atrādīšanā;
 Labojumi tāmēs atkārtotā augšupielādē un dzēsto ierakstu atsaistīšana no tāmes;
 Būvdarbu žurnāla ierakstu validācijas precizējumi.
o Nodošanā ekspluatācijā:
 Apliecinājums par būves gatavību - kāpēc izmet “Kļūda ievadītajos datos”?
 Korekcijas VZD un VVDZ pieprasījumiem.
o Uzlabojumi pilnvarās un deleģējumos:
 No deleģējuma var pats saņēmējs atteikties;
 Kas jāņem vēra, ja norāda derīguma termiņā stadijas.
• Nesen veiktie labojumi vai papildinājumi BIS2 pusē:
o Pilnveidoti BL aktuālie dati, BL meklēšana;
o Precizējumi atlikto būvdarbu pārbaudes, par lietas izbeigšanu un termiņu kontroles DU;
o Jauni lauki dokumentos, VUGD dokumenti
• Citi veiktie uzlabojumi un gaidāmie uzlabojumi.

16.12.2022. vebinārs "Kontrolējošo iestāžu darbs ar Būvniecības informācijas sistēmu" (prezentācija)

Vebināra programma: 
1. Vispārīgā daļa par BIS2. Būvniecību kontrolējošās institūcijas darba vieta BISā
 • Organizācijas uzstādījumi un lietotāju administrēšana
 • Darba uzdevumu saraksts un iespēja veidot atlases filtrus
3. Būvniecības lietas sarakstā un izvērstā meklēšana
 • Iespējamās darbības Būvniecības lietā
 • Būvniecības lietas sadaļas un dati
 • Kontrolējošo organizāciju pārbaudes reģistrēšana
 • Jauni VUGD dokumenta veidi
4. Ieskats par Ekspluatācijas lietām.5. Jautājumi un atbildes

25.11.2022. vebinārs "MĀJU un EKSPLUATĀCIJAS lietas Būvniecības informācijas sistēmā” (prezentācija)

Vebināra programma:
1. Ekspluatācijas lietas (EL):
• EL lietas saraksts un kā izveidot EL, ja sarakstā neatrāda
• Iespējamās darbības EL
• Piekļuves pieprasīšana uz informācijas atklātības likuma pamata
• Būvspeciālista piekļuves deklarācija.
2. Māju lietas (ML):
• ML izveidošana un saraksts
• ML pamatdati, energosertifikāti, pārvaldnieks un īpašnieki
• Dati par skaitītāja rādījumiem, uzkrātajiem līdzekļiem un pārvaldīšanas izmaksām, ienākuma/izdevuma pārskati
• Paziņojumu sūtīšanas iespēja un saņemšana
• Aptaujas un kopsapulces izveidošana, balsošana, rezultātu apstrāde, protokola izveidošana, iebildumu reģistrēšana un apstrāde
• Apsekošanas reģistrācijas žurnāls
• Pieteikuma izveidošana pārvaldniekam
• Remontdarbu plānošana, veikšana un pabeigšana
• Dokumentu apskate un lēmumu pievienošana
• ML datu Izdruku sagatavošana.
3. Ekspluatācijas pilnvaras/deleģējumi:
• Īpašnieka pārstāvēšanas tiesību pilnvaru izveidošana
• Pārvaldīšanas tiesību piešķiršana
• Pārvaldnieka iespēja reģistrēt īpašnieka pārstāvēšanas tiesības.
4. Izmaiņas BISP māju pārvaldnieku reģistra sarakstā.
5. Atbalsta dienesta piekļuves piešķiršana.

09.11.2022. vebinārs "Pārskats par BIS projekta 2.kārtas 6.laidienā izstrādāto funkcionalitāti" (prezentācija)

Mērķauditorija: Būvniecības nozares pārstāvji, pašvaldības

Vebināra programma:
1. Papildinājumi būvniecības ieceres un dokumentācijas sagatavošanā:
• Izmaiņas meliorācijas objekta norādīšanā;
• BIM Projekta modeļa iesniegšana, aktualizēšana un apskatīšanas rīks.
2. Būvniecības lietas izbeigšana pēc projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu kontroles.
3. Būvdarbu gaitas papildinājumi:
• Izmaiņas būvdarbu līgumu pievienošanā, apstiprināšanā un atrādīšanā;
• Būvdarbu žurnālā jauns ieraksta veids “Materiālu atbilstība”;
• Atlikto darbu pabeigšana.
4. Mobilās aplikācijas papildinājumi:
• Jaunas sūdzību izveidošana un iesniegšana;
• Pilnvarošanas sadaļa.
5. Papildinājumi Ekspluatācijas lietās un Māju lietās.

04.11.2022. vebinārs "Pārskats par BIS projekta 2.kārtas 6.laidienā izstrādāto funkcionalitāti" (prezentācija)

Mērķauditorija: Kontrolējošās iestādes un pašvaldības

Vebināra programma:
1. Pārskats par BIS izstrādes 2.kārtas 6.laidiena jauno funkcionalitāti:
• Izmaiņas meliorācijas objekta norādīšanā, datu iegūšana MKIS ģeotelpiskajiem datiem un pirmsreģistrēšana;
• BIM Projekta modeļa iesniegšana un aktualizēšana, lietotāja piekļuve Projekta modelim BIS2;
• Projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu kontrole - būvniecības lietas izbeigšana;
• Izmaiņas Būvdarbu žurnālā – jauns ierakstu veids “Materiālu atbilstība” un izmaiņas būvdarbu līgumu pievienošanā, apstiprināšanā un atrādīšanā;
• Datu pieejamība pēc nodošanas ekspluatācijā, ja palikuši atliktie darbi;
• Ieskats par citām izmaiņām 6.laidienā - Ekspluatācijas lietās un Māju lietās, Mobilajā aplikācijā, Administrācijas modulī.
2. Jaunumi un papildinājumi BIS, kas iestrādāti uzturēšanas ietvaros:
• Jauns dokumenta veids “Būvvaldes sarakste”;
• Izmaiņas “Atzinumā par būves pārbaudi”;
• Jauna sadaļa ‘Lēmumi/Norādījumi;
• Citi piegādātie labojumi, uzlabojumi.

26.10.2022. vebinārs māju pārvaldniekiem

Vebināra programma:
• normatīvo aktu prasības pārvaldniekiem un mājas lietām
• kam ir piekļuve mājas lietai
• kā iesniegt iesniegumu un pieprasīt piekļuvi mājas lietai
• kādi e-pakalpojumi pieejami pārvaldniekiem
• ar ko atšķiras deleģējums no pilnvaras
• kā piešķirt pilnvaru

Atbildes uz vebināra laikā uzdotajiem jautājumiem

Prezentācijas:
Aktuālie grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā Būvniecības informācijas sistēmas izmantošanas kontekstā, E. Kalnkambers, EM
Piekļuves mājas lietai saņemšana Būvniecības informācijas sistēmā, I. Putne, BVKB
Mājas lietas saturs, I. Putne, BVKB

21.10.2022. vebinārs "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS" (prezentācija)

Vebināra programma:
1. Biežāk uzdotie jautājumi vai neskaidrības būvdarbu gaitā:
• par tāmes pievienošanu, labošanu un augšupielādi Būvdarbu gaitā
• par atkritumu deklarēšanu un nodošanu atkritumu apsaimniekotājam
• par darbu un materiālu piesaistīšana Segto darbu aktā
• par būves pirmsreģistrāciju “Paziņojuma par būvniecību” gadījumā
• par trūkstošās informācijas iesniegšanu, ja stadija ir “Nodošanā ekspluatācijā”.
2. Informācija par jaunumiem vai gaidāmajiem uzlabojumiem:
• būvdarbu gaitā būs papildinājumi līguma pievienošanā un atrādīšanā
• būs jauns ieraksta veids būvdarbu žurnālā - “Materiālu apstiprināšana”
• jaunumi “Atzinumā par būves pārbaudi”
• citi nesenākie uzlabojumi.

23.09.2002 vebinārs "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS" (prezentācija)

Vebināra programma:
1. Informācija par jaunumiem un papildinājumiem BIS, kas iestrādāti uzturēšanas ietvaros:
• Paziņojums par būvniecību (PAZ)
• Klusēšanas piekrišanas principa (KPP) izstrāde
• Jauns dokumenta veids “Būvvaldes sarakste” un jauna sadaļa ‘Lēmumi/Norādījumi
• Citi piegādātie labojumi, uzlabojumi.
2. Biežāk uzdotie aktuālie jautājumi par:
• Paziņojums par būvniecību aizpildīšanā pašu spēkiem
• Iekšējo saskaņošanu BISP pusē, kur tos var redzēt
• Projekta lapas saskaņošanu būvdarbu gaitā
• “Trūkst informācijas” atbildes sniegšanas termiņa nokavēšanu, ko darīt
• Atzinuma norādīšanu 3.grupes būvēm pie nodošanas ekspluatācijā, kāpēc prasa obligāti
• Kadastrālās uzmērīšanas lietas pieprasīšanu, ko darīt, ja ilgi nesaņem atbildi
• Būvniecības kārtām, kāpēc nevar norādīt, ja sniedz būvprojektu minimālā sastāvā
• E-pasta verifikāciju.

16.09.2022. vebinārs "Pārskats par BIS projekta 2.kārtas 6.laidienā izstrādāto funkcionalitāti" (būvvaldes) (prezentācija)

Vebināra programma:
• Pārskats par BIS izstrādes 6.laidiena jauno funkcionalitāti:
o Izmaiņas meliorācijas objekta norādīšanā un datu iegūšana MKIS ģeotelpiskajiem datiem, pirmsreģistrēšanā
o BIM Projekta modeļa iesniegšana un aktualizēšana, lietotāja piekļuve Projekta modelim BIS2
o Būvniecības lietas slēgšana, jeb stadijas “Izbeigta” uzstādīšana
o Izmaiņas Būvdarbu žurnālā – jauns ierakstu veids “Materiālu atbilstība” un izmaiņas būvdarbu līgumu pievienošanā, apstiprināšanā un atrādīšanā
o Datu pieejamība, ja ir atliktie darbi
o Ieskats par citām izmaiņām 6.laidienā - ADMIN modulī, Ekspluatācijas lietās un Māju lietās, Mobilajā aplikācijā
• Jaunumi un papildinājumi BIS, kas iestrādāti uzturēšanas ietvaros:
o Paziņojums par būvniecību (PAZ);
o Klusēšanas piekrišanas principa (KPP) izstrāde;
o Jauns dokumenta veids “Būvvaldes sarakste” un jauna sadaļa ‘Lēmumi/Norādījumi’;
o Citi piegādātie labojumi, uzlabojumi.
• Praktiskā daļa – uzdevumi BIS TESTa vidē.

25.08.2022. vebinārs "Pārskats par 6.laidiena funkcionalitāti" (prezentācija)

Vebināra programma:
• Izmaiņas un papildinājumi Būvniecības lietās:
o Izmaiņas meliorācijas objekta norādīšanā un datu iegūšana MKIS ģeotelpiskajiem datiem;
o BIM Projekta modeļa pievienošana, iesniegšana un aktualizēšana;
o PN un BUN izpildes termiņa kontrole, lietas izbeigšana.
• Izmaiņas un papildinājumi Būvdarbu gaitā:
o Izmaiņas līgumu pievienošanā, apstiprināšanā un atrādīšanā;
o Materiāla apstiprināšanas datu ievade un apstiprināšana;
o Datu pieejamība, ja ir atliktie darbi.
• Izmaiņas un papildinājumi Ekspluatācijas lietās un Māju lietās:
o Darbību ierobežošana atkarībā no personas rīcībspējas statusa.
• Ieskats Mobilās aplikācijas papildinājumos:
o Saņemto pilnvaru un deleģējumu apskatīšanas iespējas;
o Sūdzības iesniegšanas iespēja.

19.08.2022. vebinārs "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS" (prezentācija)

Vebināra programma:
1. Turpinās Klusēšanas-piekrišanas principa (KPP) izstrāde.
• Pabeigta KPP principa izstrādes uzsākšanas 1.daļa:
o Iestrādāta pazīme "Piemērojams administratīvais process" darba uzdevumu konfigurācijā un darba uzdevuma izveidošanā;
o “Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves” iestrādāta automātiskā akceptēšana pēc darba uzdevuma termiņa beigām, ja ir KPP pazīme;
o Mainīts, ja darba uzdevumam izpildes termiņu pagarina un tam piemērojams administratīvais process, tad obligāti jānorāda lēmums;
o Ja darba uzdevumam ir KPP pazīme un tiek pagarināts izpildes termiņš, tad šo KPP pazīmi noņem;
o Var atlasīt darba uzdevumu, kuriem ir KPP pazīme un tie tiek izcelti sarakstā;
o Iestrādāts KPP piemērošanas attēlošana lēmuma/atzīmes izdrukā;
o Būvniecību lietu meklēšanā ieviests jauns atlases kritērijs “Spēkā "klusēšanas-piekrišanas" princips”.
• Plānotie nākamie darbi KPP izstrādē.
2. Citi jaunākie funkcionālie labojumi vai izmaiņas.

22.07.2022. vebinārs "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS" (prezentācija)

Vebināra programma:
• Uzsākta klusēšanas piekrišanas principa (KPP) izstrāde:
o Darba uzdevumam pazīmes "Piemērojams administratīvais process" uzstādīšana;
o “Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves” akceptēšana pēc darba uzdevuma termiņa beigām;
o Darba uzdevuma izpildes termiņa pagarināšana;
o Darba uzdevuma gaidīt uz klientu termiņa pagarināšana un KPP pazīmes noņemšana;
o Darba uzdevumu atlase un izcelšana pēc KPP pazīmes;
o Plānotie nākamie darbi attiecībā uz KPP izstrādi.
• Jauns dokumenta veids “Būvvaldes sarakste” un tās apstrāde
• Citi jaunākie funkcionālie labojumi.

14.07.2022. vebinārs "Aktualitātes un jautājumi par energosertifikātu sagatavošanu"

Vebināra programma:
• Ieskats par iespēju augšupielādēt datni, lai sagatavotu energosertifikātu.
• Pārskats par 5.laidiena ietvaros veiktajām pilnveidēm energosertifikātu sagatavošanā.
• Diskusijas, aktuālo jautājumu uzdošana un izskatīšana par energosertifikātu sagatavošanu, vērtību aprēķiniem un izdrukām.

08.07.2022. vebinārs "Izmaiņas BIS2 darba vidē Būvniecības un Ekspluatācijas lietās" (prezentācija)

Vebināra programma:
• Vispārīgs ieskats, kas izstrādāts 5.laidiena ietvaros.
• Izmaiņas, kas attiecas uz BIS2 darba vidi Būvniecības lietās:
o Projekta lapas izmaiņu pamatojuma atrādīšana;
o Dokumentos piesaistītā Tehniskās apsekošanas atzinuma atrādīšana.
• Izmaiņas, kas attiecas uz BIS2 darba vidi Ekspluatācijas lietās:
o Mājas lietas lēmumu, Aptaujas un Kopsapulces atrādīšana;
o Riska kritēriji un aprēķins - manuāli uzstādāmi riska novērtējumi, riska līmeņi, riska atspoguļošana.
• Citas izmaiņas.

17.06.2022. vebinārs "Akutālie jautājumi un jaunumi BIS" (prezentācija)

Vebināra programma:
• “Paziņojums par būvniecību” funkcionalitāte un biežāk uzdotie jautājumi:
o Vai var pieprasīt labojumus un tos iesniegt?
o Vai būvvalde var noraidīt paziņojumu par būvniecību un tās būvdarbu pabeigšanu?
o Kuros gadījumos būvniecības lietai pazūd stadija un ko darīt?
o Kāpēc atkārtoti nevar uzlikt būvdarbi pabeigti?
• Biežāk uzdotie jautājumi par būvniecību kārtām:
o Kāpēc “neielasās” dalībnieki pie nodošanas ekspluatācijā?
o Kāpēc nevar norādīt būvi vai kāpēc “neielasās” kārtai piesaistītā būve?
• Citi biežāk uzdotie jautājumi:
o Kāpēc nenomainās būvniecības stadija uz 'Ekspluatācija'?
o Kāpēc nevar pieprasīt trūkstošo informāciju jeb uzlikt 'Gaidīt uz klientu'?
o Ko darīt, ja atrāda "Kļūda iesniedzot"?
• BIS jaunākie piegādātie labojumi un izmaiņas.

10.06.2022. vebinārs "BIS jaunumi ēku energoefektivitātes pārvaldības procesa funkcionalitātē" (prezentācija)

Vebināra programma:
• Izmaiņas energosertifikātu sagatavošanā, datu ievades sadaļās, aprēķinos, izdrukās:
o Ēkas energosertifikāta sagatavošana (uz aprēķinātā novērtējuma pamata);
o Ēkas energosertifikāta sagatavošana (uz izmērītā novērtējuma pamata);
o Izmaiņas sadaļā ‘Ēkas energoefektivitātes novērtējums un rādītāji’;
o Izmaiņas energosertifikāta sadaļā ‘Enerģijas uzskaite un sadalījums’;
o Energosertifikāta sadaļa ‘Pasūtītāji’;
o Ēkas pagaidu energosertifikāta izdruka;
o Ēkas energosertifikāta izdruka (uz aprēķinātā novērtējuma pamata);
o Ēkas energosertifikāta izdruka (uz izmērītā novērtējuma pamata).
• Energodokumentu saraksta lejupielāde (reģistru sadaļā).

03.06.2022. vebinārs "BIS jaunā funkcionalitāte Ekspluatācijas un Māju lietās" (prezentācija)

Vebināra programma:
• Izmaiņas un jaunumi Ekspluatācijas lietās un Māju lietā:
o Papildinājumi Ekspluatācijas lietu pilnvaru, deleģējumu izveidošanā
o Aptaujas un kopsapulces kopēšana
o Kopsapulces balsošanas lapu izdruka
o Īpašnieka kontaktdati
o Izmaiņas apsekošanas vizītes pieprasījumā
o Paziņojumu sagataves
o Izmaiņas mājas lietu remontdarbos
o Būvspeciālista deklarācija piekļuvei ekspluatācijas lietai
o Apsekošanas veidu periodu kontrole
o Aptaujas un kopsapulces iekšējā sistēmā BIS2
o Patvaļīgās būvniecības pazīme
• Pārvaldnieku reģistra papildinājumi datu atlasē

25.05.2022. vebinārs "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS" (prezentācija)

Vebināra programma:
• Turpinājums “Paziņojums par būvniecību” funkcionalitātei:
o Biežāk uzdoto jautājumu pārskats saistībā ar “Paziņojums par būvniecību”;
o Papildinājumi iesniegumā “Paziņojums par būvniecību” un to apstrādē;
o Papildinājumi “Paziņojuma būvdarbu pabeigšanas” apstrādē;
o Iesniegums par būvniecības dalībnieku izmaiņām;
o Papildinājumi iesniegumā par izmaiņām projektā, ja tas ir paredzēts “Paziņojumam par būvniecību”;
o Izmaiņas paziņojuma par būvniecību neizpildīto darba uzdevumu automātiskai slēgšanai;
o NKMP atļaujas saņemšanas iesnieguma papildinājums , kas paredzēts “Paziņojumam par būvniecību”;
o Izmaiņas pieejamo dokumentu sarakstā, ja būvniecības lieta ir izveidota uz “Paziņojuma par būvniecību” pamata (portāls);
• Citi BIS aktuālie labojumi, izmaiņas.

22.04.2022. vebinārs "BIS jaunā funkcionalitāte Ekspluatācijas procesa moduļos" (prezentācija)

Vebināra programma:
• Ieviestās izmaiņas Pārvaldnieku reģistrā un to e-pakalpojumos
• Ievads par izstrādāto būvju ekspluatācijas sadaļu autorizētam lietotājam un publisko informāciju
o Ekspluatācijas lietu un Māju lietas izveidošana un atrādīšana sarakstā
• Pārvaldnieku iespējamās darbības Ekspluatācijas lietā
• Pārvaldnieku iespējamās darbības Māju lietā
o Skaitītāju mērījumu ievade, uzkrāto līdzekļu, pārvaldīšanas izmaksu ievade un ienākumu/izdevumu pārskata pievienošana
o Remontdarbu reģistrēšana, apsekošanas pieteikuma saņemšana un apstrāde, apsekošanas reģistrācijas žurnāls
o Paziņojumu sūtīšana māju/dzīvokļu īpašniekiem
o Dokumentu, lēmumu atrādīšana un pievienošana
o Ieskats par aptauju, kopsapulču izveidošanu un apstrādi
• Pārvaldīšanas tiesību pilnvaru izveidošana
o Īpašnieku pilnvaru reģistrēšana
• Ekspluatācijas lietas piekļuves pieprasīšana un piekļuves vai atteikuma saņemšana
• Atbalsta dienesta piekļuves piešķiršana

08.04.2022. vebinārs "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS" (prezentācija)

Vebināra programma:
• Paziņojums par būvniecību:
o Kādas izmaiņas ir Paziņojumā par būvniecību iesniegšanā un apstrādē ?
o Kā iesniegt Paziņojumu par būvniecību un pabeigt būvdarbus?
o Kā atcelt vai pagarināt Paziņojumu par būvniecību?
o Kā mainīt ieceres veidu, ja uzlikts “Trūkst informācija”?
o Kā noraidītu ieceri kopēt un iesniegt kā jaunu ieceres veidu?
• Citi aktuāli jautājumi un problēmas:
o Kā iesniegt projekta labojumus, ja pieprasīta papildinformācija?
o Kā lapai uzlikt pazīmi “Vizuālais risinājums”?
o Kā verificēt e-pastu?
o Vai pilnvarotā persona var veikt lapu saskaņošanu ierosinātāja vārdā?
o VVDZ pieprasījumu apstrāde.
• Nesenākie uzlabojumi BIS sistēma:
o Tāmes sarakstu augšupielāde katrai būvniecības kārtai;
o TNI projekta saskaņošanā papildus informācijas pieprasījuma atrādīšana;
o Projekta izmaiņas lapas statusu 'Apstiprināt' nomainīts uz 'Gatavs saskaņošanai’;
o BIS2 pusē reģistrējot pilnvaras var norādīt kā būvspeciālistu vai būvkomersantu;
o Pilnā projekta iesniegšanas kontrole, ja pieprasīta papildus informācija;
o BISP piekļūstamības uzlabojumi un citi nelielie uzlabojumi uzturēšanas ietvaros.

01.04.2022. vebinārs "ATKĀRTOTI - Pārskats par BIS projekta 2.kārtas 3.laidienā izstrādāto funkcionalitāti – Ekspluatācijas process 1.kārta” (prezentācija)

Vebināra programma:
• Ievads par izstrādāto būvju ekspluatācijas sadaļu
o Ekspluatācijas lietu un Mājas lietas izveidošana un atrādīšana sarakstā
• Māju īpašnieka iespējamās darbības Ekspluatācijas lietā
• Māju īpašnieka iespējamās darbības Mājas lietā
o Apsekošanas pieteikuma izveidošana pārvaldniekam
o Paziņojumu sūtīšana citiem īpašniekiem (kaimiņiem) vai pārvaldniekam
o Dokumentu apskate un lēmumu pievienošana
o Ieskats par aptaujām un kopsapulcēm
• Īpašnieka pārstāvēšanas tiesību pilnvaru izveidošana
• Ekspluatācijas lietas piekļuves pieprasīšana un piekļuves vai atteikuma saņemšana
• Atbalsta dienesta piekļuves piešķiršana

25.03.2022. vebinārs "Pārskats par BIS projekta 2.kārtas 4.laidienā izstrādāto funkcionalitāti” (prezentācija)

Mērķauditorija: sertificējošās iestādes 

Vebināra programma:
• VEDLUDB dati sertificējošām iestādēm
o Būvniecības lietas reģistrēto speciālistu VEDLUDB detalizētie dati
o Personas VEDLUDB būvniecības lietu saraksts norādītājā periodā
• Būvniecību lietu meklēšana un tās dati.
• Aktualitātes par būvspeciālista e-iesniegumiem, praktikantiem un prakses datiem.
• Informācija par energosertifikāta izmaiņām.

11.03.2022. vebinārs "Pārskats par BIS projekta 2.kārtas 3. un 4.laidienā izstrādāto funkcionalitāti" (prezentācija)

Mērķauditorija: būvvaldes, pašvaldības, inženierkomunikāciju turētāju pārstāvji un būvniecības procesu kontrolējošās iestādes

Vebināra programma:
• Ieskats par izmaiņām no 1.marta:
o Paziņojums par būvniecību – iesniegšana, apstrāde BIS2 pusē, atcelšana, pagarināšana;
o Apliecinājuma kartes izņemšana no ieceres veidiem.
• Ieskats par izmaiņām un izstrādāto funkcionalitāti būvniecības procesā 4.laidiena “Būvniecības process – 2.daļa” ietvaros:
o Vizuālā risinājuma pazīme pie projekta lapas un atrādīšana sabiedrības informēšanā;
o Meliorācijas objekta papildinājumi;
o Trešo pušu saskaņojumu sagatavošana, piesaistīšana iesniegumam un atrādīšana BIS2 pusē;
o Plānotie un faktiskie atkritumi;
o Būvdarbu gaitas papildinājumi un uzlabojumi būvdarbu žurnālā;
o TNI atzinumā lēmuma veida atspoguļošana;
o Izmaiņas “Izziņā par būves neesību” pieprasīšanā bez būvniecības lietas un apstrādē;
o Informācija par energosertifikāta izmaiņām.
• Ieskats par izstrādāto sadaļu “Būvju ekspluatācija” 3.laidiena “Ekspluatācijas process – 1.daļa” ietvaros:
o Ekspluatācijas lietu un Māju lietas saraksts un iespējamās darbības;
o Īpašnieka pārstāvēšanas vai pārvaldīšanas tiesību pilnvaras/deleģējumi;
o Ekspluatācijas lietas piekļuves pieprasīšana.

18.02.2022. vebinārs "Pārskats par BIS projekta 2.kārtas 4.laidienā izstrādāto funkcionalitāti – Būvniecības process 2.daļa” (būvniecības procesu kontrolējošām iestādēm) (prezentācija)

Vebināra programma:
• Izmaiņas būvniecību kārtu definēšanā
• Izmaiņas un jaunumi saistībā ar meliorācijas būvēm
• Projekta vizuālais risinājums
• Trešo pušu saskaņojumi
• Būvniecības atkritumu apsaimniekošana un atrādīšana BIS2
• Būvdarbu žurnāla izmaiņas un atrādīšana BIS2
• Izmaiņas “Paziņojumā par būvniecību”
o Iespēja noraidītu PR kopēt kā “Paziņojumu par būvniecību”
• Izmaiņas “Izziņa par būves neesību”
• E-pasta verifikācija paziņojuma nosūtīšanai
• Informācija par energosertifikāta izmaiņām
• Citas BIS aktuālās izmaiņas un uzlabojumi

11.02.2022. ATKĀRTOTI vebinārs "Pārskats par BIS projekta 2.kārtas 4.laidienā izstrādāto funkcionalitāti - Būvniecības process 2.daļa" (prezentācija)

Vebināra programma:
• Izmaiņas no ieceres līdz būvdarbiem:
o Uzlabojumi būvniecības lietu sarakstā, meklēšanā
o Papildinājumi būvniecības iecerēs, projektā, saskaņošanā, plānoto atkritumu norādīšanā
o Trešo pušu saskaņojumi
• Papildinājumi un uzlabojumi sadaļā “Būvdarbu gaita”:
o Būvdarbu gaitas vizuālās izmaiņas, būvdarbu žurnāla ierakstu saraksti
o Izmaiņas konfigurācijā, būvizstrādājumu konfigurācijā, būvdarbu līgumos
o Izmaiņas tāmes struktūrā un pievienošanā
o Būvdarbu žurnāla ieraksta pievienošanas, apstiprināšanas, atrādīšanas uzlabojumi
o Papildinājumi saņemto materiālu un būvizstrādājumu reģistrēšanā, materiālu izvešana
o Būvniecības atkritumu deklarēšana, izvešana un nodošana
o Papildinājumi aktu izveidošanā, apstiprināšanā, atrādīšanā
• Izmaiņas nodošanā ekspluatācijā:
o TNI atzinumā lēmuma veida atspoguļošana
o Faktiskie atkritumi un to kontrole pie nodošanas ekspluatācijā
• Izmaiņas “Izziņa par būves neesību”
• E-pasta verifikācija
• Citi papildinājumi

04.02.2022. vebinārs "Pārskats par ēku energoefektivitātes pārvaldības procesa funkcionalitāti" (prezentācija)

Vebināra programma:
• Izmaiņas energosertifikātu datu ievades sadaļās un aprēķinos:
o Ēkas energosertifikāta objekta un energosertifikāta pamatdati;
o Ēku raksturojošie dati;
o Novērtējumā izmantotie primārās enerģijas faktori un CO2 koeficienti;
o Ēkas energoefektivitātes novērtējums un rādītāji;
o Ēkas tehniskie rādītāji;
o Enerģijas uzskaite un sadalījums;
o Pārskats par pasākumiem.
• Izmaiņas energosertifikātu, pagaidu energosertifikātu sagatavošanā un izdrukā:
o Energosertifikāts uz aprēķinātā novērtējuma pamata;
o Energosertifikāts uz izmērītā novērtējuma pamata.
• Ēkas pagaidu energosertifikāta kontrole pie nodošanas ekspluatācijā.

07.01.2022. vebinārs "Pārskats par BIS projekta 2.kārtas 4.laidienā izstrādāto funkcionalitāti - Būvniecības process 2.daļa" (būvvaldes) (prezentācija)

• Būvniecību kārtas vienkāršotajai iecerei
o Izmaiņas kārtu definēšanā būvatļaujas lietās
• Izmaiņas “Paziņojumā par būvniecību”
o Iespēja noraidītu PR kopēt kā “Paziņojumu par būvniecību”
• Būvdarbu žurnāla izmaiņas un atrādīšana BIS2
• Būvniecības atkritumu apsaimniekošana un atrādīšana BIS2
• Trešo pušu skaņojumi
• Projekta vizuālais risinājums
• Izmaiņas “Izziņa par būves neesību”
• Izmaiņas un jaunumi saistībā ar meliorācijas būvēm
• E-pasta verifikācija paziņojuma nosūtīšanai
• Informācija par energosertifikāta izmaiņām
• Citas BIS aktuālās izmaiņas un uzlabojumi

10.12.2021. vebinārs "Pārskats par BIS projekta 2.kārtas 4.laidienā izstrādāto funkcionalitāti – Būvniecības process 2.daļa” (prezentācija)

• Izmaiņas no ieceres līdz būvdarbiem:
o Uzlabojumi būvniecības lietu sarakstā, meklēšanā
o Papildinājumi būvniecības iecerēs, projektā, saskaņošanā, plānoto atkritumu norādīšanā
o Trešo pušu saskaņojumi
• Papildinājumi un uzlabojumi sadaļā “Būvdarbu gaita”:
o Būvdarbu gaitas vizuālās izmaiņas, būvdarbu žurnāla ierakstu saraksti
o Izmaiņas konfigurācijā, būvizstrādājumu konfigurācijā, būvdarbu līgumos, tāmē
o Būvdarbu žurnāla ieraksta pievienošanas, apstiprināšanas, atrādīšanas uzlabojumi
o Papildinājumi saņemto materiāli un būvizstrādājumu reģistrēšanā, materiālu izvešana
o Būvniecības atkritumu deklarēšana, izvešana un nodošana
o Papildinājumi aktu izveidošanā, apstiprināšanā, atrādīšanā
• Izmaiņas nodošanā ekspluatācijā:
o TNI atzinumā lēmuma veida atspoguļošana
o Faktiskie atkritumi un to kontrole pie nodošanas ekspluatācijā
• Izmaiņas “Izziņa par būves neesību”
• Citi papildinājumi

26.11.2021. vebinārs "Pārskats par BIS projekta 2.kārtas 3.laidienā izstrādāto funkcionalitāti - Ekspluatācijas process 1.kārta" (prezentācija)

* Pārvaldības un apsaimniekošanas procesa nodrošinātājiem

1. Ieviestās izmaiņas Pārvaldnieku reģistrā un to e-pakalpojumos
2. Ievads par izstrādāto būvju ekspluatācijas sadaļu autorizētam lietotājam un publisko informāciju
2.1. Ekspluatācijas lietu un Māju lietas izveidošana un atrādīšana sarakstā
3. Pārvaldnieku iespējamās darbības Ekspluatācijas lietā
4. Pārvaldnieku iespējamās darbības Māju lietā
4.1. Skaitītāju mērījumu ievade, uzkrāto līdzekļu, pārvaldīšanas izmaksu ievade un ienākumu/izdevumu pārskata pievienošana
4.2. Remontdarbu reģistrēšana, apsekošanas pieteikuma saņemšana un apstrāde, apsekošanas reģistrācijas žurnāls
4.3. Paziņojumu sūtīšana māju/dzīvokļu īpašniekiem
4.4. Dokumentu, lēmumu atrādīšana un pievienošana
4.5. Ieskats par aptauju, kopsapulču izveidošanu un apstrādi
5. Pārvaldīšanas tiesību pilnvaru izveidošana
5.1. Īpašnieku pilnvaru reģistrēšana
6. Ekspluatācijas lietas piekļuves pieprasīšana un piekļuves vai atteikuma saņemšana
7. Atbalsta dienesta piekļuves piešķiršana

12.11.2021. vebinārs "Pārskats par BIS projekta 2.kārtas 3.laidienā izstrādāto funkcionalitāti – Ekspluatācijas process 1.kārta" (prezentācija)

1. Ievads par izstrādāto būvju ekspluatācijas sadaļu
1.1. Ekspluatācijas lietu un Māju lietas izveidošana un atrādīšana sarakstā
2. Māju īpašnieka iespējamās darbības Ekspluatācijas lietā
3. Māju īpašnieka iespējamās darbības Māju lietā
3.1. Apsekošanas pieteikuma izveidošana pārvaldniekam
3.2. Paziņojumu sūtīšana citiem īpašniekiem (kaimiņiem) vai pārvaldniekam
3.3. Dokumentu apskate un lēmumu pievienošana
3.4. Ieskats par aptaujām un kopsapulcēm
5. Īpašnieka pārstāvēšanas tiesību pilnvaru izveidošana
6. Ekspluatācijas lietas piekļuves pieprasīšana un piekļuves vai atteikuma saņemšana
7. Atbalsta dienesta piekļuves piešķiršana

05.11.2021. vebinārs "Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS" (prezentācija)

1. Kā sagatavot iesniegumu par būves neesību pilnvarotajai personai?
2. Aktuālie jautājumi par ārvalstnieku reģistrēšanu
3. Jautājumi un papildinājumi par VVDZ
4. BIS jaunumi saistībā ar normatīva izmaiņām

15.10.2021. vebinārs "Aktuālie jautājumi par būvdarbu gaitu" (prezentācija)

1. Par būvdarbu gaitas dalībnieku reģistrēšanu un nomaiņu.
1.1. Vai būvdarbu gaitas dalībniekiem jāreģistrē pilnvaras?
1.2. Kāpēc būvdarbu gaitas dalībnieks nevar sagatavot citu nepieciešamo dokumentu?
1.3. Kā pievienot un saskaņot "Darbu veikšanas projektu"?
1.4. Kāpēc saskaņojot DVP nevar apskatīt pievienoto datni?
2. Par sadaļu “Būvdarbu gaita”, tās piekļuvi un iespējamām darbībām.
2.1. Kāpēc nevaru sagatavot ierakstus būvdarbu žurnālā?
2.2. Kāpēc SDA nevar norādīt izmantotos materiālus?
2.3. Kā atsaukt SDA saskaņošanu, ja kāds no dalībniekiem mainījies un nevar saskaņot?
3. Par projekta izmaiņu saskaņošanu būvdarbu gaitā.
3.1. Kāpēc veidojot masveida lapu saskaņošanu neparādās mainītās lapas, kas jāsaskaņo?
3.2. Kāpēc jauna apstiprināta lapas versija nav redzama būvdarbu gaitas projektā?
4. Par nodošanu ekspluatācijā un kā veikt labojumus, ko pieprasa būvvalde.
4.1. Kāpēc apliecinājumā par būves gatavību neielasās neviens dalībnieks?
4.2. Kā veikt labojumus projektā vai būvdarbu žurnālā, ja būvvalde uzlikusi "Trūkst informācija"?
4.3. Vai var nodot vienu būvniecības kārtu, ja ir apvienotais būvdarbu žurnāls?

01.10.2021. vebinārs "Aktuālie jautājumi par būvniecības kārtām" (prezentācija)

1. Kad un kā nodefinēt būvniecības kārtas?
1.1. Kā izveidot būvniecības kārtas, ja projekts akceptēts bez būvniecības kārtām?
1.2. Vai var nodefinēt būvniecības kārtas pie nodošanas ekspluatācijā?
2. Kā var atcelt kārtas? Kad var atcelt kārtas, kad nevar?
2.1. Kā rīkoties, ja izveidotas , piemēram, 3 kārtas un pabeidz ar vienu?
3. Kā izveidot kārtas vēsturiskai būvniecībai?
3.1. Kuros gadījumos kārtas jādefinē būvvaldei?
4. Kāpēc neredz vai nevar izveidot ierakstus būvdarbu žurnālā, ja izdalītas būvniecību kārtas?
4.1. Kāpēc izdalot būvniecības kārtas nav vairs redzami izveidotie būvdarbu žurnāla ieraksti?

03.09.2021. vebinārs "Jaunākās izmaiņas un aktualitātes BIS" (prezentācija)

1. Izmaiņas un papildinājumi būvvaldēm (BIS2 pusē):
1.1. Lēmums par izmaiņām aktā par pieņemšanu ekspluatācijā
1.2. Būvvaldes lēmuma uzlabojumi
1.2.1. Formatēšanas uzlabojumi
1.3. Ekspluatācijas atzinuma uzlabojumi
1.4. Ekspluatācijas kartes uzlabojums
2. Izmaiņas un papildinājumi projektētājiem (BISP pusē):
2.1. Nomainīts iecerēm Autora apliecinājums uz Ieceres izstrādātāja saskaņojums
2.2. Izmaiņas un papildinājumi projektā:
2.2.1. Projekta vadītāja asistenta norādīšana
2.2.2. Apvienots projekta lapas numurs ar secību
2.2.3. Projekta lapu un daļu iekrāsošana, lai izsekotu lapu saskaņošanu
2.2.3.1. Iepazīšanās neietekmē lapu saskaņošanu.

*** Piezīme: vebinārā bija jautājums par "Projekta vadītāja asistents", informējam, ka šī funkcionalitāte tomēr tiks piegādāta produkcijas vidē tikai nākamās nedēļas laikā (līdz 10.septembrim)

13.08.2021. vebinārs "Jaunie servisi BIS datu apmaiņā ar VZD un VVDZ" (prezentācija)

1. Par būves kadastrālās uzmērīšanas veikšanu (BKU):
1.1. Iesniegums BKU pieprasīšanai;
1.2. Valsts zemes diensta (VZD) rēķinu apmaksa;
1.3. BKU dokumenta datnes saņemšana pēc VZD BKU pasūtījuma izpildes.
2. Datu nodošana Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai (VVDZ)
2.1. Pieprasījumu izveidošana VVDZ
2.1.1. Nepabeigtas jaunbūves reģistrēšanai
2.1.2. Jaunbūves pieņemšanai ekspluatācijā
2.1.3. Būves dzēšanai
2.2. VVDZ rēķinu izveidošana, apmaksa, statusa atjaunošana
2.3. VVDZ nostiprinājuma lūguma pieprasījuma izveidošana un statusa atjaunošana

06.08.2021. vebinārs "Jaunumi, jautājumi un atbildes par BIS funkcionalitāti " (prezentācija)

1. Jaunumi BIS:
1.1. aktualitātes pēc administratīvi teritoriālās reformas (ierosinātāja maiņa pašvaldībām, u.c.);
1.2. citi ieviestie uzlabojumi.
2. Atbildes uz BIS lietotāju iesūtītajiem jautājumiem.

23.07.2021. vebinārs "Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana BIS" (prezentācija)

• Noderīga informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanu.
• Kā izveidot būvniecības ieceri un sagatavot dokumentāciju BIS sistēmā?
o Ieceres izveidošana, ierosinātāja/u, būves un būvniecības veida norādīšana;
o Ieceres izstrādātāja norādīšana un pilnvarošana dokumentācijas/projekta izstrādei;
o Dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana ar TNI;
o Dokumentācijas piesaistīšana iecerei, saskaņošana ar izstrādātāju, ierosinātāju un iesniegšana būvvaldē;
• Kā iesniegt izmaiņas būvvaldei?
o Projekta un ieceres izmaiņu iesniegšana būvvaldei.
• Būvdarbu uzsākšana un pabeigšana:
o Ieskats būvdarbu gaitas sadāļā un būvdarbu žurnāla aizpildīšanā.
• Kā pabeigt būvniecību un nodot ekspluatācijā?
o Atzinumu pieprasīšana TNI un būvdarbu pabeigšanas iesniegšana.

02.07.2021. vebinārs "Teritorijas labiekārtošana BIS" (video)

• Kas jāņem vērā, plānojot labiekārtošanas darbus?
• Būvniecības ieceres sagataves izveidošana:
o Ieceres iesnieguma izveidošana;
o Būvspeciālista piesaistīšana un pilnvarošana;
o Tehnisko noteikumu pieprasīšana un dokumentācijas sagatavošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem;
o Ieceres iesnieguma un dokumentācijas saskaņošana un iesniegšana būvvaldē;
• Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde:
o Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesnieguma sagatavošana, ja būvdarbi tiks veikti pašu spēkiem savām vajadzībām;
o Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesnieguma sagatavošana, ja būvdarbus veic būvkomersants;
• Būvdarbu pabeigšana un nodošana ekspluatācijā:
o Atzinumu pieprasīšana tehnisko noteikumu izdevējiem;
o Iesnieguma "Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē" sagatavošana un iesniegšana būvvaldē.

29.06.2021. vebinārs būvvalžu kontu administratoriem BIS2 (video) (prezentācija)

1. Informācija par BIS datu migrāciju:
1.1. ieskats kā administratīvo teritoriālo reforma skar BIS;
1.2. kā izmaiņas skar būvniecības lietu vešanu BIS;
1.3. būvvaldes datu automātiskā pārcelšana;
1.4. TNI datu pārcelšana.
2. Būvvaldes administratora iespējamās darbības BIS:
2.1. būvvaldes profila datu aktualizēšana;
2.2. tehnisko noteikumu izdevēju saraksts un konfigurācija;
2.3. iestādes lietotāju tiesību pārraudzība;
2.4. lietotāju grupu administrēšana;
2.5. darba uzdevuma konfigurēšana;
2.6. PN/BUN uzstādījumi;
2.7. ekspluatācijā nodošanas datu kopas aktualizēšana.

11.06.2021. vebinārs "Kā iesniegt daudzdzīvokļu ēkas siltināšanas projektu BIS, kas uzsākts papīra veidā?"(video)

• Ieskats atbalsta mērķa pasākumā "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās".
• Vēsturiskas būvniecības iesnieguma reģistrēšana BIS.
• Kā papīra veidā uzsāktu būvniecības projektu var reģistrēt BIS, lai būvdarbus un/vai pabeigšanu varētu iesniegt elektroniski?
• Kā iesniegt izmaiņas projektā līdz būvdarbiem?
• Kā iesniegt izmaiņas būvniecības lietā, iecerē, lai precizētu informāciju par būvi un veicamajiem darbiem vai finansējumu?
• Būvdarbu stadijā veicamās darbības.
• Vai nepieciešams aizpildīt būvdarbu žurnālu un kā to darīt, ja vēlas pildīt elektroniski?
• Būvniecības dalībnieku pieeja būvdarbu žurnālam.
• Kā reģistrēt citus būvniecības dalībniekus vai mainīt?
• Kā saskaņot detalizētā rasējuma/lapas jaunu revīziju?
• Kā iesniegt būvdarbu pabeigšanu?

28.05.2021. vebinārs "Privātmājas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" (video) (prezentācija)

• Ieskats privātmāju energoefektivitātes jautājumos.
• Būvniecības ieceres izveidošana un iesniegšana:
o Ierosinātāja un būves norādīšana;
o Ieceres izstrādātāja norādīšana;
o Dokumentācijas sagatavošana un pagaidu energosertifikāta piesaiste būvniecības lietai;
o Būvniecības ieceres un dokumentācijas iesniegšana būvvaldē.
• Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums:
o Būvdarbu veicēja norādīšana, ja būvēs pašu spēkiem;
o Būvdarbu līguma un apdrošināšanas informācijas norādīšana.

14.05.2021. vebinārs "Būvdarbu žurnāls BIS"(video)

* Būvdarbu uzsākšana:
• BUN iesnieguma aizpildīšana un iesniegšana būvvaldē;
• Deleģējuma izveidošana, ja būvdarbu veicējs ir būvkomersants.
* Būvdarbu gaita:
• Būvdarbu gaitas sadaļas konfigurācija;
• Apakšlīgumu reģistrēšana;
• Būvdarbu žurnāla aizpildīšana;
• Detalizēta rasējuma pievienošana, atrādīšana.
* Būvniecības dalībnieku maiņa.
* Atzinuma par būves gatavību pieprasīšana.
* Būvdarbu pabeigšanas atzīmes pieprasīšana vai apliecinājuma par būves gatavību iesniegšana.
* Būvdarbu gaita, ja būvniecība noris kārtās.

30.04.2021. vebinārs "Būvniecība kārtās"(video)

• Kā iesniegt informāciju, ka plānojat būvēt pa kārtām?
o Būvniecības kārtu definēšana/labošana iesniedzot būvprojektu;
• Kā definēt kārtas vai mainīt informāciju par būvniecības kārtam, ja projekts jau akceptēts?
o Būvniecību kārtās būvprojekta izmaiņu iesniegumā.
• Kā uzsākt būvniecību pa kārtām un kā pabeigt?
o Kārtas uzsākšana ar “Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegumu”;
o Atzinuma pieprasīšana uz būvniecības kārtu;
o Būvniecības kārtas nodošana ekspluatācijā.
• Kā vēsturisko lietu nodot ekspluatācijā pa kārtām?

16.04.2021. vebinārs "Būves novietošana un sezonas ēkas BIS" (video)

1.Kas jāņem vērā sagatavojot ieceri par būves novietošanu:
* novietojot ēkas;
* sezonas būves.
2. Kā uzsākt novietošanu BIS?
o Paskaidrojuma raksta ēkai (iesniegums) ar BUN atzīmi izveidošana:
*Ierosinātāja, būves un zemes norādīšana;
* Ieceres izstrādātāja norādīšana.
o Kādos gadījumos jāpiesaista būvspeciālists?
* Būvspeciālista piesaistīšana un pilnvarošana.
o Dokumentācijas sagatavošana.
o Ieceres iesnieguma, dokumentācijas saskaņošana un iesniegšana būvvaldē.
o Būvdarbu uzsākšana un pabeigšana.

01.04.2021. vebinārs "Kā iesniegt ieceres iesniegumu inženierbūvei BIS?"(video)

1. Kā sagatavot ieceri par inženierbūvi?
1.1. Inženierbūves iedalījumi;
1.2. Inženierbūves iezīmēšanas iespējas kartes komponentē;
1.3. Zemes vienību saraksta veidošana no ģeotelpiskiem datiem;
1.4. Zemes vienību masveida pievienošanas iespējas.
1.5. Atbildīgās iestādes norādīšana, ja iecere jāiesniedz citai organizācijai, saskaņā ar īpašu normatīvu aktu.
2. Tehniskie noteikumi un dokumentācijas saskaņošana ar TNI.
3. Ieceres iesniegšana vairākām būvvaldēm lineāra objekta gadījumā.

19.03.2021. vebinārs "Ēkas nojaukšana" (video)

1) Kas jāņem vērā pirms ēkas nojaukšanas?
2) Kā uzsākt nojaukšanu?
o Paskaidrojuma raksta ēkai (iesniegums) izveidošana:
*Ierosinātāja, būves un zemes norādīšana;
*Ieceres izstrādātāja norādīšana un dokumentācijas pievienošana;
*Ieceres iesnieguma, dokumentācijas saskaņošana un iesniegšana būvvaldē;
*Būvdarbu uzsākšana un pabeigšana.
o Ēkas nojaukšana kopā ar citu būvniecību. (Piemēram, dzīvojamās mājas pārbūve un palīgēku nojaukšana).
*Būvatļaujas saņemšana un nojaukšanas uzsākšana.
3) Kā saņemt “Izziņu par būves neesību”?
o Iesnieguma par būves neesību sagatavošana.

05. 03. 2021. vebibārs "Kā uzsākt žoga būvniecību?" (video) 
1) Noderīga informācija pirms žoga nomaiņas vai uzlikšanas.
2) Būvniecības ieceres sagataves izveidošana:
a. Paskaidrojuma raksts inženierbūvei (iesniegums) izveidošana;
b. Ierosinātāja norādīšana;
c. Inženierbūves un zemes norādīšana;
d. Ieceres izstrādātāja norādīšana.
3) Kādos gadījumos jāpiesaista būvspeciālists?
a. Būvspeciālista piesaistīšana un pilnvarošana.
4) Dokumentācijas sagatavošana.
a. Vai nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus?
b. Vai nepieciešams saskaņot projektu ar tehnisko noteikumu izdevējiem?
5) Ieceres iesnieguma un dokumentācijas saskaņošana un iesniegšana būvvaldē.
6) Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde, lai uzsāktu būvniecību.

19.02.2021. vebinārs "Kā uzsākt 1.grupas būves būvniecību?" (video)

• Paskaidrojuma raksta izveidošana un iesniegšana:
o Ierosinātāja un būves norādīšana;
o Ieceres izstrādātāja norādīšana;
o Dokumentācijas sagatavošana bez būvspeciālista;
o Paskaidrojuma raksta un dokumentācijas iesniegšana būvvaldē.
• Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums:
o Būvdarbu veicēja norādīšana, ja būvēs pašu spēkiem;
o Būvdarbu līguma un apdrošināšanas informācijas norādīšana.
• Būvdarbu pabeigšana.

11.02.2021.vebinārs jaunajiem būvvaldes darbiniekiem par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) funkcionalitāti un 2.laidiena ietvaros izstrādātajiem papildinājumiem (video)

 • Būvvaldes profila administrēšana, uzstādījumu iespējas
 • Lietotāji, lietotāju grupas, darba uzdevumu uzstādījumi
 • Tehnisko noteikumu izdevēja saraksts, PN/BUN nosacījumi, u.c.
 • Pilnvaras un deleģējumi
 • No ieceres līdz ekspluatācijai dokumentu izskatīšana, apstiprināšana vai noraidīšana
 • Ieceres dokumentācijas, projektu izskatīšana, saskaņošana, salīdzināšana ar iepriekšējo versiju.
 • Izejošo dokumentu sagatavošana, parakstīšana ar sistēmas parakstu / E-zīmogs / PDF izdrukas. Dokumentu izsniegšana.
 • Vēsturiskās būvniecības lietas reģistrēšana, izskatīšana un apstiprināšana
 • Ekspluatācijas lietas, to piekļuve, labošana
12.02.2021.vebinārs TNI par 2.laidiena funkcionalitāti  (video) 
* Darba paneļa izveidošana;
* Jauni atlasīšanas kritēji;
* Izmaiņas ‘Gaidīt uz klientu’ funkcionalitātē.Būvniecības kārtas dati dokumentos:
* Būvniecību kārtu definēšana iespējas dokumentos;
* Atzinuma pieprasīšana, nodošanā ekspluatācijā pa kārtām.Citas izmaiņas un aktuālie jautājumi:
* Iestādes darbinieku sarakstā un profilā;
* Biežāk uzdotie jautājumi.
• Informācija pirms dzīvokļa atjaunošanas procesa uzsākšanas.
• Apliecinājuma kartes izveidošana un iesniegšana:
*Apliecinājuma kartes sagataves izveidošana;
*Ierosinātāja norādīšana;
*Būves (dzīvokļa - telpu grupas) norādīšana;
*Būvspeciālista piesaistīšana un pilnvarošana;
*Būvniecības ieceres dokumentācijas izveidošana;
*Dokumentācijas jeb apliecinājuma kartes pielikumu saskaņošana;
• Apliecinājuma kartes un dokumentācijas iesniegšana būvvaldē. 
• Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums.
 22.01.2021. vebinārs "Kā uzsākt privātmājas būvniecību?" (video) (prezentācija)
 • Informācija pirms privātmājas būvniecības procesa uzsākšanas
 • Būvniecības ieceres sagataves izveidošana
 • Ierosinātāja norādīšana
 • Būves un zemes norādīšana
 • Būvspeciālista piesaistīšana un pilnvarošana
 • Būvprojekts minimālā sastāvā izveidošana
 • Būvniecības ieceres iesnieguma un minimālā projekta saskaņošana un iesniegšana būvvaldē
 • Tehnisko noteikumu pieprasīšana
 • Pilnā būvprojekta saskaņošana ar TNI
 • Pilnā būvprojekta iesniegšana būvvaldei
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
08.01.2021. vebinārs studentiem "Kas ir BIS?" (video) 

1) Vispārīgs ieskats par BIS un to izstrādi.
2) Ieskats reģistros:
• Būvspeciālistu sertifikātu reģistrs- sfēras piešķiršana un uzraudzība
• Būvkomersantu, būvinspektoru, ēku energosertifikātu, neatkarīgo ekspertu un citu datu reģistri.
3) Ieskats būvniecības atbalsta un dokumentu modulī (BIS būvvalžu darba vides modulī BIS2):
• Būvvaldes profila administrēšana, uzstādījumu iespējas, darba uzdevumu apstrāde;
• No ieceres līdz ekspluatācijai dokumentu izskatīšana, apstiprināšana vai noraidīšana;
• Ekspluatācijas lietas.
4) BIS publiskais portāls un e-pakalpojumi:
• Pieslēgšanās sistēmai un lietotāja profils;
• Būvniecības darba vieta – būvniecības ieceres un tās dokumentācijas izveidošana un iesniegšana;
• Speciālista panelis - izglītības, prakses, profesionālās pilnveides datu ievadē un apstrādē, praktikanta identifikācija;
• Reģistru e-pakalpojumi.

18.12.2020. vebinārs "Būtiskākās piegādātās 2.laidiena funkcionalitātes izmaiņas un uzlabojumi" (video) 

1) 2.kārtas 2.laidiena piegādātās funkcionalitātes pārskats:
- Izmaiņas būvniecību lietu sarakstā, ieceres iesnieguma un dokumentācijas sagatavošanā publiskajā portālā;
- Izmaiņas būvniecības ieceres, paskaidrojuma raksta un apliecinājuma kartes iesnieguma un atzīmju pieprasījuma izskatīšanā un darba uzdevumu apstrādē;
- Darba paneļa izveidošanas iespējas būvvalžu darbiniekiem;
- Būvniecības kārtas definēšana, uzsākšana un nodošana ekspluatācijā;
- Papildinājumi būvdarbu žurnālā;
- Projekta izmaiņas būvdarbu gaitā (Rasējumu lapu izmaiņas un saskaņošana);
- Jauni e-pakalpojumi piekļuves pieprasīšana lietai un ierosinātāja maiņas iesniegums.
- Būvinspektoru darba grafika izveidošana;
- Ekspluatācijas pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saraksta konfigurācija un izvērtēšana
- Papildinājumi Ekspluatācijas lietā.
2) Citas aktualitātes un izmaiņas;
- Publiskā portāla lietotāja BIS atbalsta palīdzības pieprasīšana;
- Saņemto deleģējumu atrādīšana;
- Piekļuve pie būvdarbu žurnāla.

11.12.2020. vebinārs "Funkcionālie papildinājumi stadijā Nodošana ekspluatācijā" (video) 

*Būvdarbu žurnāla iedalīšana portālā atbilstoši kārtu uzsākšanas nosacījumiem
*Piekļuves tiesības kārtas būvdarbu žurnālam
*Atspoguļo būvniecības kārtu atzinuma pieprasījumā
*Norādīt kārtu un tās papildinformāciju apliecinājumā par būves vai tās daļas nodošanu ekspluatācijā
*Datu atspoguļošana par kārtām aktā par pieņemšanu ekspluatācijā BISP
*Nodošana ekspluatācijā pa kārtām.

04.12.2020. vebinārs "Funkcionālie papildinājumi būvniecības lietas stadijā Būvdarbi" (video)

 • Būvniecības kārtas būvatļaujas izmaiņu iesniegumā
 • Rasējumu lapu izmaiņas un saskaņošana
 • Uzlabojumi ‘Būvdarbu žurnālā’
 • Būvniecības kārtas dati būvdarbu gaitā
 • Būvdarbu līgumā portālā norādīt būvniecības kārtu
 • Vairāku BUN iesniegumu izveidošana, ja ir vairākas kārtas.
1. Būvniecības kārtu definēšana/labošana PN iesniegumā
2. Būvniecības kārtās atzīmēšana būvprojekta izmaiņu iesniegumā
3. Kārtas uzsākšana BUN iesniegumā portālā
4. Būvniecības kārtas dati citos dokumentos BISP
5. Kārtas informācija NKMP atļaujas saņemšanas iesniegumā. 
1. Piekļuves pieprasīšana lietai, to apstrāde un pieejamo lietu saraksts.
o Pieejamo lietu sadaļa un sarakstso Piekļuves pieprasīšana lietai
o Lēmuma vai atteikuma saņemšana par piekļuvi lietai
2. Iesniegums ierosinātāja maiņai no sabiedrības informēšanas par būvniecības procesiem.
3. Izmaiņas ieceres iesnieguma un dokumentācijas sagatavošanā.
o Vienkāršotās būvniecības ieceres iesniegumu izmaiņas
o Projekta daļas un lapu pievienošanas uzlabojumi
o Ieceres iesnieguma papildus saskaņošanas iespēja ar citu fizisku personu
o Būvniecības kārtu definēšana/labošana ieceres iesniegumā. 

• Piekļuves pieprasīšana lietai un pieejamo lietu saraksts;• Iesniegums ierosinātāja maiņai;
• Uzlabojumi dokumentācijas/projekta sagatavošanā un rasējuma lapu saskaņošanā;
• Būvniecības kārtas definēšana/labošana, atrādīšana lietā un dokumentos.
• Izmaiņas, uzlabojumi darba uzdevumu apstrādē (BIS2);
• Papildinājumi, izmaiņas būvinspektoriem (BIS2);
• Uzlabojumi ‘Būvdarbu žurnālā’ (BISP);
• Ekspluatācijas pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saraksta konfigurācija un izvērtēšana BSI2;
• Ekspluatācijas lietā jauns lēmums (BIS2);
• Izmaiņas sūdzību apstrādē;
• Papildinājumi būvniecības lietā (BIS2);
• Citi papildinājumi.

06.11.2020. vebinārs "Ārvalstnieku reģistrācija. Izziņa par būves neesību." (video) 

1.Ārvalstnieku reģistrācija.
1) Kur vērsties, lai iegūtu iespēju autorizēties BISP.
2) Ārvalstnieku reģistrēšana, lietotāja vārda piešķiršana.
3) Reģistrēt ārvalstnieku kā juridiskās personas pārstāvi.
4) Deleģējuma vai pilnvaras izveidošana uz ārvalstnieku vai no ārvalstnieka.
5) Kā pieslēgties kā ārvalstniekam BISP.
6) Kā norādīt ārvalstnieku būvniecības iecerē.
2.Izziņa par būves neesību.
1) ‘Iesniegums par būves neesību’ būvniecības lietā.
2) Jauns ‘Iesniegums par būves neesību’ bez būvniecības lietas.

30.10.2020. vebinārs "Nodošana ekspluatācijā" (video) (slaidi)  

 1. Atzinuma pieprasīšana TNI.
2. Apliecinājumi par būves gatavību.
3. Būvdarbu pabeigšana PR/AK.
4. Vēsturiskās būvniecības nodošana ekspluatācijā.
5. Datu nodošana VZD.Atteikums pieņemt būvi ekspluatācijā.
6. Būvniecības lietā stadijā ‘Ekspluatācijā’ ierobežotās darbības.

  23.10.2020. vebinārs "Atbildes uz BIS lietotāju jautājumiem (2.daļa)" (video)

1. Ieceres iesniegšana, labošana, noraidīšana.
2. Pilnvaras un pilnvarošana.
3. Projekta labošana.
4. Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana u.c.

  16.10.2020. vebinārs "Atbildes uz BIS lietotāju jautājumiem" (video) (slaidi)

 • Projekta sagatavošana;
 • Projekta saskaņošana ar TNI.
09.10.2020. vebinārs. Projekta sagatavošana BIS (video) 
 • Projekta sagataves un daļu izveidošana:
 • Paskaidrojuma raksta un apliecinājuma kartes dokumentācijas sagatavošana;
 • Būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) un pilnā būvprojekta sagatavošana;
 • Speciālista sfēras kontrole projektu vai daļas apstiprināšanā.
 • Projekta sagatavošanas iespējas:
 • Augšupielāde un lejupielāde;
 • Lapu numerācija un pārkārtošana, revīziju norādīšana.
 • Projekta izmaiņas:
 • Jaunas revīzijas pievienošana;
 • Detalizētā rasējuma izmaiņas.
02.10.2020. vebinārs. Būvprojekta skaņošana ar TNI - noraidīšanas un atteikuma scenāriji (video) 
 • TNI noraida tehniskos noteikumus, norādot, ka tehniskos noteikumus nevajag.
 • TNI noraida dokumentācijas saskaņošanu.
 • TNI pieprasa papildus informāciju.
 • Atzinuma saņemšana.
30.09.2020. vebinārs. Ieceres skaņošana ar būvvaldi - noraidīšanas un atteikuma scenāriji (video) 
 • Būvvalde pieprasa papildus informāciju iecerei.
 • Būvvalde noraida ieceri.
 • Būvvalde noraida projektu.
 • Būvvalde pieprasa papildus informāciju pie projekta.
 • Būvvalde noraida BUN apliecinājuma iesniegumu.
 • Būvvalde noraida pieņemšanu ekspluatācijā.
25.09.2020. vebinārs. Jautājumi un atbildes par būvdarbu gaitu BIS. (video) 
Apmācību laikā tika sniegtas atbildes uz 18.09. vebināra "Piekļuve būvniecības lietai un iesniedzamie dokumenti būvdarbu gaitā" dalībnieku iesūtītajiem jautājumiem.  

•Būvdarbu gaitas dalībnieku pieeja būvniecības lietai:
*Dalībnieku reģistrēšana būvniecības lietā.
•Elektroniskā Būvdarbu žurnāla aizpildīšana.
•Projekta izmaiņas būvdarbu gaitā:
*Izmainīto lapu skaņošana.
•Citi iesniedzamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbiem:
*Darbu veikšanas projekts;
*Tehniskās apsekošanas atzinums;
*Būvuzraudzības plāns;
*Būvuzrauga pārskats;
*Iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu;
*NKMP atļaujas saņemšanas iesniegums;
*Iesniegums par būvdarbu pārtraukšanu. 

11.09.2020. vebinārs. Vēsturiskā būvniecība. (video) 

• Vēsturiskās būvniecības lietas reģistrēšana:
*Kādos gadījumos jāreģistrē vēsturiskā būvniecības lieta;
*Vēsturisko datu iesnieguma un saistošā iesnieguma izveidošana.
• Vēsturisko datu iesniegums, ja:
*vēlaties reģistrēt datus VEDLUDB;
*vēlaties iesniegt izmaiņas būvatļaujā;
*vēlaties iesniegt izmaiņas būvprojektā.

28.08.2020. vebinārs TNI (video) Vebinārā tika apskatītas šādas tēmas:

 • Tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana;
 • Būvniecības ieceres dokumentācijas, projekta saskaņojumi ar TNI;
 • Iesniegtās ieceres dokumentācijas/Projekta labošana pēc būvvaldes izskatīšanas;
 • Projektu salīdzināšana ar iepriekšējo versiju;
 • Noraidītas ieceres vai PN izpildes iesnieguma atkārtota dokumentācijas iesniegšana.
21.08.2020. vebinārs par projekta saskaņošanu ar TNI (video) 
 • Tehnisko noteikumu pieprasīšana;
 • Ieceres izveidošana un dokumentācijas (projekta) izveidošana;
 • Ieceres saskaņošana un iesniegšana;
 • Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums;
 • Projekta izmaiņas, versiju salīdzināšana.
14.08.2020. vebinārs par būvdarbu gaitu BIS (video) 
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegumu aizpildīšana un iesniegšana;
 • Būvdarbu gaitas sadaļas konfigurācija;
 • Apakšlīgumu reģistrēšana;
 • Būvdarbu gaitā būvdarbu žurnāla aizpildīšana;
 • Detalizētā rasējuma pievienošana;
 • Elektronisko atzinumu un apliecinājumu par būves gatavību pieprasīšana;
 • Būvdarbu pabeigšanas atzīmes pieprasīšana vai apliecinājuma par būves gatavību iesniegšana.
07.08.2020. vebinārs par pieejas tiesībām BIS (video) 
 • Juridiskās personas paraksttiesīgo personu pieejas tiesības;
 • Tiesību piešķiršana reģistrējot pilnvaras un deleģējumus;
 • Būvniecības ieceres izveidošana uz pilnvaras vai deleģējuma pamata;
 • Būvniecības ieceres izveidošana bez iepriekš saņemtas pilnvaras;
 • Būvdarbu gaitas dalībnieku pieeja būvniecības lietām bez pilnvaras.
Lapa atjaunota 24.03.2023.