Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 26.oktobrī plkst.20:00-23:00 nebūs pieejama e-adrešu informācijas sistēma

Renovēto daudzdzīvokļu māju e-karte

Kartē ir atzīmētas ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros renovētās daudzdzīvokļu ēkas, kā arī tās mājas, par kuru renovāciju ir noslēgti līgumi ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Šajās mājās jau notiek renovācijas darbi vai tiek organizētas iepirkuma procedūras.

Apzīmējumi: zaļā krāsā - ēkas, kurās renovācija ir noslēgta; zilā krāsā - noslēgti līgumi par renovāciju.

E-kartes izveidotājs: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, informatīvās kampaņas "Dzīvo siltāk" ietvaros.

Lapa atjaunota 06.10.2021.