Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)
Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Energoauditi, to kvalitāte

Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risinājumos - Andris Vulāns, Būvmateriālu ražotāju asociācija, SIA „Tenax"

 Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risinājumos./Andris Vulāns, Būvmateriālu ražotāju asociācija, SIA „Tenax"
Lekcija tika lasīta 2013.gada 18.septembrī semināra "Konstatētās neatbilstības daudzdzīvokļu māju renovācijā" laikā. Prezentācija
Ieguldījumi energoefektivitātes risinājumos un to atmaksāšanās laiks - Agņeška Dukačevska (Danfoss Polija)

2013.gada 1.martā Rīgā notika Ekonomikas ministrijas, Dānijas Karalistes vēstniecības Latvijā un SIA "Danfoss Latvija" organizēta starptautiska konference "Jaunā Energoefektivitātes direktīva - nozīmīgs instruments ES enerģētikas mērķu 20:20:20 īstenošanai. Būtiskākās prasības. Kā direktīva ietekmē sabiedrisko un industriālo sektoru?". Pasākuma laikā Agņeška Dukačevska (Danfoss Polija) analizēja 6 piemērus - ieguldījumi energoefektivitātes risinājumos un to atmaksāšanās laiks.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju rezultāti un to analīze - Natālija Beļska, (Tehnisko ekspertu asociācija, AS „Inspecta Latvia")

2011.gada 16.novembrī notika seminārs "Ieguvumi no daudzdzīvokļu māju renovācijas". Tā laikā Natālija Beļska, (Tehnisko ekspertu asociācija, AS „Inspecta Latvia") stāstīja par jau iegūtajiem rezultātiem ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabosānas pasākumi" renovētajās mājās un veica to analīzi.
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas - prof. A. Jakovičs (Latvijas Universitāte)

2012. gada 18. aprīlī Rīgas Tehniskās universitātes telpās notika seminārs "Kvalitatīva energoaudita veikšanas nosacījumi daudzdzīvokļu mājās". Pasākuma laikā prof. A. Jakovičs (Latvijas Universitāte) informēja par daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnēm un iespējām. Prezentācija
Ēku energoaudita pārskatos biežāk pieļauto neprecizitāšu analīze - asoc.prof. Aldis Greķis

2012. gada 18. aprīlī notika seminārs "Kvalitatīva energoaudita veikšanas nosacījumi daudzdzīvokļu mājās". Semināra laikā asoc.prof. Aldis Greķis analizēja ēku energoaudita pārskatos biežāk pieļautās neprecizitātes. Prezentācija
Ēku energoefektivitātes novērtējums (2) - Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors Aldis Greķis

2011.gada 24.februāra semināra "Daudzdzīvokļu mājas renovācija kā komplekss pasākums" ietvaros Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors Aldis Greķis stāstīja par ēku enorgoefektivitātes novērtējumu. Prezentācija
Lapa atjaunota 27.01.2023.