BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

Būvnormatīvi

Projektēšanas sagatavošana

Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumi Nr.280 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.334 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā""

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums""

Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr.312 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika""

Ministru kabineta 2017.gada 3. maija noteikumi Nr.239 "Noteikumi parpar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtību"

Projektēšana

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība""

Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumi Nr.254 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana""

Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.794 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana""

Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumi Nr.248 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 205-15 "Mūra būvkonstrukciju projektēšana""

Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.793 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 206-14 "Koka būvkonstrukciju projektēšana""

Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumi Nr.265 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana""

Ministru kabineta 2021.gada 19.oktobra noteikumi Nr.693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21"

Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumi Nr.249 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 212-15 "Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana""

Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumi Nr.247 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 213-15 "Alumīnija būvkonstrukciju projektēšana""

Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumi Nr.246 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 215-15 "Seismiski izturīgu būvkonstrukciju projektēšana""

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija""

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.326 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves""

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves""

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.329 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves""

Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.336 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma""

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.341 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-15 "Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma""

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.335 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 243-15 "Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma""

Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumi Nr.294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija""

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.328 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli""

Būvdarbi

Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr.325 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā""

Ekspluatācija

Ministru kabineta 2021.gada 15.jūnija noteikumi Nr.384 "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21"

Lapa atjaunota 23.05.2023