BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Skaidrojumi

  • Par ēkām, kuras izbūvētas pirms 1988.gada
    Ēkām, kuras izbūvētas pirms 1988.gada, lokālajās pārbaudēs jānodrošina to, lai izpildās vismaz to būvnormatīvu prasības, kas bija spēkā līdz 1988.gadam. Visās pārbaudēs, kurās ir pieļaujams izmantot to būvnormatīvu prasības, kas bija spēkā līdz 1988.gadam, pēc izvēles ir pieļaujams izmantot arī Eirokodeksa standartus. Bet nav pieļaujams atsevišķos aprēķinu starpposmos izmantot vienu no minētajām projektēšanas metodēm, ja pamatā tiek izmantota otra metode.
Lapa atjaunota 23.05.2023