BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Rokasgrāmata "Kādas ir manas tiesības un iespējas izsekot notiekošajiem būvniecības procesiem?

Būvniecība ir tā nozare, kura lielā mērā ietekmē ikvienu iedzīvotāju. Būves rada izmaiņas vidē, neatkarīgi no tā, vai tā atrodas lauka vidū vai blīvi apbūvētā pilsētas teritorijā. Savukārt būvdarbi, būvniecības process rada trokšņus, būvgružus, tātad arī rada apgrūtinājumu. Lai ikviens aktīvists, kaimiņš un nevalstiskā organizācija varētu izsekot līdzi tam, kādā būvniecības stadijā ir iecere, kādas darbības ir jāveic, biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” piedāvā šo rokasgrāmatu.

Rokasgrāmatas mērķis ir izskaidrot visus galvenos būvniecības procesus, sniedzot padomus un ieteikumus gan par to, kur meklēt informāciju, gan kā rīkoties, ja uzskatiet, ja Jūsu tiesības ir aizskartas.

Rokasgrāmata "Kādas ir manas tiesības un iespējas izsekot notiekošajiem būvniecības procesiem?

Lapa atjaunota 01.06.2023