BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

BIS Mobile lietošanas noteikumi

Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk – BVKB) izstrādātā Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) mobilā lietotne “BIS Mobile” (turpmāk – lietotne) ir BIS mobilais risinājums, kas nodrošina iespēju saņemt daļu no BIS pieejamajiem pakalpojumiem. Izmantojot lietotni, Jūs piekrītat šiem lietotnes lietošanas noteikumiem (turpmāk – noteikumi) un apņematies tos ievērot, tādēļ BVKB lūdz Jūs uzmanīgi tos izlasīt:

1. Tā kā lietotne ir BIS mobilais risinājums, kas nodrošina iespēju saņemt daļu no BIS pieejamajiem pakalpojumiem, t.i., Jūs lietojiet BIS caur lietotni, uzsākot lietotnes izmantošanu, Jūs apņematies ievērot arī BIS lietošanas noteikumus, kas publicēti BIS portālā* .

2. Lietotnes pakalpojumu izmantošanas obligāts priekšnosacījums ir šo noteikumu apstiprināšana. Ja lietotnes noteikumi netiks apstiprināti, tad arī lietotnes lietošana nebūs iespējama.

3. Lietotni uztur un administrē BVKB un tā darbojas uz ierīcēm ar Android un iOS operētājsistēmām.

4. Jūs apliecināt, ka netiks veiktas nesankcionētas darbības, kas vērstas uz lietotnes, BIS portāla vai tehniskās infrastruktūras drošības sistēmas bojāšanu vai ietekmēšanu.

5. Jūs piekrītat, ka Jūsu identificēšanai un lietotnē pieejamo pakalpojumu nodrošināšanai BVKB veic Jūsu fiziskās personas datu apstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu aizsardzību.

6. Papildus BIS lietošanas noteikumos minētajiem autentificēšanās veidiem, lietotnē iespējams autentificēties, izmantojot biometrijas datus. Lietotnē izmantotie autentificēšanās dati (identifikācijas līdzekļu dati, t.sk., lietotājvārds, parole, biometrijas dati) netiek uzglabāti.

7. BVKB ir tiesības jebkurā laikā bez Jūsu piekrišanas vai informēšanas mainīt lietotnes noteikumus. Ar aktuālajiem lietotnes noteikumiem varat iepazīties BIS mājas lapā un lietotnē.

8. Lietotnes funkcionalitāte ir atkarīga no Jūsu mobilās ierīces datu pārraides ātruma un tehniskajām iespējām.

9. BVKB neuzņemas finansiālu vai juridisku atbildību par:
9.1. Jūsu veiktajām darbībām lietotnē;
9.2. par secinājumiem, darbībām vai sekām, kas radušās, pamatojoties uz saņemtajiem pakalpojumiem;
9.3. par sekām, kas radušās Jūsu mobilās ierīces funkcionalitātes dēļ, tajā skaitā, ja tās radušās, Jūsu mobilās ierīces ražotājam vai mobilās ierīces operētājsistēmas ražotājam veicot izmaiņas mobilās ierīces vai operētājsistēmas funkcionalitātē.

Par tehniska rakstura problēmām lietotnes lietošanā, lūdzam informēt BVKB, izmantojot problēmas pieteikuma formu BIS portālā https://www.bis.gov.lv .

Noteikumi apstiprināti ar Būvniecības valsts kontroles biroja 28.10.2022. lēmumu Nr.1-1.9/2022/1

*https://bis.gov.lv/par-mums/dokumenti-un-noteikumi/bis-lietosanas-noteikumi

Lapa atjaunota 18.04.2023