Būvniecības informācijas sistēma
Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra
No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

Statistika

Capture

Projekta "Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība 1.kārta" progress

Būvniecības valsts kontroles birojs kopš 2017. gada 30. novembra īsteno ERAF projektu “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība 1.kārta”.

Nolūkā veicināt sabiedrības informētību par projektu, tā mērķiem un projekta sniegtajiem ieguvumiem turpmāk regulāri tiks publicēta informācija par paveikto. Informācija statistisku datu veidā būs pieejama BIS tīmekļa vietnē https://bis.gov.lv/bis-projekti/statistika

MAIJS 2019

Daži skaitļi par paveikto maijā:
• Darba grupu sanāksmju skaits: 1
• Demonstrāciju sanāksmju skaits: 1
• Vidējais dalībnieku skaits vienā darba grupas sanāksmē klātienē: 18
• Saskaņošanas laikā sagatavotie testpiemēri: 39
• Saskaņoto lietotājstāstu skaits: 11
• Dalībnieku skaits demonstrācijas sanāksmē: 9
• Pieteikto kļūdu skaits: 42

APRĪLIS 2019

Daži skaitļi par paveikto aprīlī:
• Darba grupu sanāksmju skaits: 3
• Demonstrāciju sanāksmju skaits: 2
• Vidējais dalībnieku skaits vienā darba grupas sanāksmē klātienē: 52
• Saskaņošanas laikā sagatavotie testpiemēri: 78
• Saskaņoto lietotājstāstu skaits: 21
• Dalībnieku skaits demonstrācijas sanāksmē: 25
• Pieteikto kļūdu skaits: 40

MARTS 2019

Daži skaitļi par paveikto martā:
• Darba grupu sanāksmju skaits: 1
• Demonstrāciju sanāksmju skaits: 1
• Vidējais dalībnieku skaits vienā darba grupas sanāksmē klātienē: 14
• Saskaņošanas laikā sagatavotie testpiemēri: 78
• Saskaņoto lietotājstāstu skaits: 27
• Dalībnieku skaits demonstrācijas sanāksmē: 12
• Pieteikto kļūdu skaits: 23

FEBRUĀRIS 2019

Uzsāktas biznesa prasību definēšanas darba grupas projekta 3 laidienam “Būvju ekspluatācijas uzraudzība”. Būvniecības procesa “Būvju ekspluatācijas uzraudzība” izstrāde plānota līdz 2019.gada augustam.

Daži skaitļi par paveikto februārī:
• Darba grupu sanāksmju skaits: 2
• Vidējais dalībnieku skaits vienā darba grupas sanāksmē klātienē: 21
• Saskaņošanas laikā sagatavotie testpiemēri: 49
• Saskaņoto lietotājstāstu skaits: 14
• Dalībnieku skaits demonstrācijas sanāksmē: 0
• Pieteikto kļūdu skaits: 20

Februārī tika pabeigta 2.laidiena "Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide" funkcionālā izstrāde. Pilnveidojumi produkcijā BIS būs pieejami pēc nepieciešamo normatīvo aktu spēkā stāšanās.

2 Laidiens

JANVĀRIS 2019

Daži skaitļi par paveikto janvārī:
• Darba grupu sanāksmju skaits: 6
• Vidējais dalībnieku skaits vienā darba grupas sanāksmē klātienē: 10
• Saskaņošanas laikā iesniegto komentāru skaits par lietotājstāstiem: 153
• Saskaņoto lietotājstāstu skaits: 58
Līdzās tam notika arī decembrī izskatīto lietotājstāstu saskaņošana sistēmas testa vidē:
• Plānotais lietotājstāstu skaits: 108
• Dalībnieku skaits demonstrācijas sanāksmē: 54
• Testēšanas dalībnieku skaits: 6
• Pieteikto kļūdu skaits: 58
• Akceptēto lietotājstāstu skaits: 20

DECEMBRIS 2018

Daži skaitļi par paveikto decembrī:
• Darba grupu sanāksmju skaits: 5
• Vidējais dalībnieku skaits vienā darba grupas sanāksmē klātienē: 15

Līdzās tam notika arī decembrī izskatīto lietotājstāstu saskaņošana sistēmas testa vidē:
• Plānotais lietotājstāstu skaits: 45
• Dalībnieku skaits demonstrācijas sanāksmē: 21
• Testēšanas dalībnieku skaits: 8
• Pieteikto kļūdu skaits: (norit testēšana)
• Akceptēto lietotājstāstu skaits: (norit testēšana)

NOVEMBRIS 2018

Daži skaitļi par paveikto novembrī:
• Darba grupu sanāksmju skaits: 10
• Vidējais dalībnieku skaits vienā darba grupas sanāksmē klātienē: 12
• Saskaņošanas laikā iesniegto komentāru skaits par lietotājstāstiem : 229
• Saskaņoto lietotājstāstu skaits: 17

Līdzās tam notika arī oktobrī izskatīto lietotājstāstu saskaņošana sistēmas testa vidē:
• Plānotais lietotājstāstu skaits: 55
• Dalībnieku skaits demonstrācijas sanāksmē: 32
• Testēšanas dalībnieku skaits: 7
• Pieteikto kļūdu skaits: 12
• Akceptēto lietotājstāstu skaits: 13

OKTOBRIS 2018

Oktobrī notiek informatīvie semināri par BIS jaunizveidoto funkcionalitāti.

Oktobrī aktīvi norisinās darbs pie projekta aktivitātes "Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide" funkcionalitātes izstrādes.

 • Darba grupu sanāksmju skaits: 15
 • Vidējais dalībnieku skaits vienā darba grupas sanāksmē': 14
 • Saskaņošanas laikā iesniegto komentāru skaits par lietotājstāstiem: 61
 • Saskaņoto lietotājstāstu skaits: 17

Līdzās tam notika arī septembrī izskatīto lietotājstāstu saskaņošana sistēmas testa vidē:

 • Plānotais lietotājstāstu skaits: 27
 • Dalībnieku skaits demonstrācijas sanāksmēs: 14
 • Testēšanas dalībnieku skaits: 5

SEPTEMBRIS 2018

1.laidiena Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas procesa funkcionalitātes izstrādes dati:

Iesaistītās iestādes - funkcionalitātes izstrādes darba grupās tika iesaistītas 34 iestādes.

Izstrādes sprintu darba grupu dati:

Capture

Septembrī projekta aktivitātes "Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un saskaņošana" pilnveidotā funkcionalitāte tika nodota produkcijā.

Septembrī tika uzsākta arī nākamās projekta aktivitātes "Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide" izstrāde.

Daži skaitļi par paveikto septembrī:

 • Darba grupu sanāksmju skaits: 5
 • Vidējais dalībnieku skaits vienā darba grupas sanāksmē: 14
 • Saskaņošanas laikā iesniegto komentāru skaits par lietotājstāstiem: 32
 • Saskaņoto lietotājstāstu skaits: 13
 • Paralēli tam notika arī jaunizveidotās funkcionalitātes demonstrāciju sanāksmes: 2

Līdzās tam notika arī aktivitātes "Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide" lietotājstāstu saskaņošana:

 • Plānotais lietotājstāstu skaits: 14
 • Dalībnieku skaits demonstrācijas sanāksmēs: 18
 • Testēšanas dalībnieku skaits: 3
 • Pieteikto kļūdu skaits: 39
 • Akceptēto lietotājstāstu skaits: 14

AUGUSTS 2018

Augustā projekta aktivitātei "Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un saskaņošana" norisinājās saskaņošanas demonstrācijas (akcepttestēšana) un nodošana ekspluatācijā.

Daži skaitļi par paveikto augustā:

 • Darba grupu sanāksmju skaits: 5
 • Vidējais dalībnieku skaits vienā darba grupas sanāksmē: 14
 • Saskaņošanas laikā iesniegto komentāru skaits par lietotājstāstiem: 23
 • Saskaņoto lietotājstāstu skaits: 11

Līdzās tam notika arī septembrī izskatīto lietotājstāstu saskaņošana reālā sistēmas testa vidē:

 • Plānotais lietotājstāstu skaits: 15
 • Dalībnieku skaits demonstrācijas sanāksmēs: 18
 • Testēšanas dalībnieku skaits: 3
 • Pieteikto kļūdu skaits: 38
 • Akceptēto lietotājstāstu skaits: 14

JŪLIJS 2018

Jūlijā projekta aktivitātes “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un saskaņošana” ietvaros notika vairākas apspriedes un sistēmas lietotāju scenāriju izskatīšana.

Daži skaitļi par paveikto jūlijā:
• Darba grupu sanāksmju skaits: 5
• Vidējais dalībnieku skaits vienā darba grupas sanāksmē klātienē: 15
• Dalībnieku skaits vienā darba grupas sanāksmē Skype: 6
• Saskaņošanas laikā iesniegto komentāru skaits par lietotājstāstiem : 37
• Saskaņoto lietotājstāstu skaits: 17

Līdzās tam notika arī jūnijā izskatīto lietotājstāstu saskaņošana reālā sistēmas testa vidē:
• Plānotais lietotājstāstu skaits: 42
• Dalībnieku skaits demonstrācijas sanāksmē (klātienē): 15
• Testēšanas dalībnieku skaits: 5
• Pieteikto kļūdu skaits: 91
• Akceptēto lietotājstāstu skaits: 41 (testēšana vēl ir pagarināta līdz augustam)

JŪNIJS 2018

Jūnijā projekta aktivitātes “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un saskaņošana” ietvaros notika vairākas apspriedes un sistēmas lietotāju scenāriju izskatīšana.

Daži skaitļi par paveikto jūnijā:
• Darba grupu sanāksmju skaits: 3
• Vidējais dalībnieku skaits vienā darba grupas sanāksmē klātienē: 29
• Dalībnieku skaits vienā darba grupas sanāksmē Skype: 12
• Saskaņošanas laikā iesniegto komentāru skaits par lietotājstāstiem : 36
• Saskaņoto lietotājstāstu skaits: 42

Līdzās tam notika arī maijā izskatīto lietotājstāstu saskaņošana reālā sistēmas testa vidē:
• Plānotais lietotājstāstu skaits: 35
• Dalībnieku skaits demonstrācijas sanāksmē (klātienē): 18
• Testēšanas dalībnieku skaits: 4
• Pieteikto kļūdu skaits: 92
• Akceptēto lietotājstāstu skaits: 35

MAIJS 2018

Maijā projekta aktivitātes “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un saskaņošana” ietvaros notika vairākas apspriedes un sistēmas lietotāju scenāriju izskatīšana par: līgumu par sistēmas izmantošanu sagatavošanu iekšējā sistēmā, projektēšanas nosacījumu izpildes iesnieguma sagatavošanu, projektēšanas nosacījumu izpildes iesnieguma iesniegšanu, pilnvaras apstiprināšanu ar e-parakstu portālā, tehnisko noteikumu izdevēju rēķinu pievienošanu būvniecības lietai iekšējā sistēmā u.c.

Daži skaitļi par paveikto maijā:
• Darba grupu sanāksmju skaits: 6
• Vidējais dalībnieku skaits vienā darba grupas sanāksmē klātienē: 29
• Dalībnieku skaits vienā darba grupas sanāksmē Skype: 12
• Saskaņošanas laikā iesniegto komentāru skaits par lietotājstāstiem : 43
• Saskaņoto lietotājstāstu skaits: 61

Līdzās tam notika arī aprīlī izskatīto lietotājstāstu saskaņošana reālā sistēmas testa vidē:
• Plānotais lietotājstāstu skaits: 35
• Dalībnieku skaits demonstrācijas sanāksmē: 15
• Testēšanas dalībnieku skaits: 6
• Pieteikto kļūdu skaits: 30
• Akceptēto lietotājstāstu skaits: 34

APRĪLIS 2018

Aprīlī projekta aktivitātes “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un saskaņošana” ietvaros notika vairākas apspriedes un sistēmas lietotāju scenāriju izskatīšana par: būvniecības lietu un iesniegumiem (piemēram, būvniecības ieceres iesniegums), pilnvarojumiem (piemēram, pilnvarojuma automātiska anulēšana), paziņojumiem (piemēram, paziņojumi no būvvaldes).

Daži skaitļi par paveikto aprīlī:
• Darba grupu sanāksmju skaits: 6
• Vidējais dalībnieku skaits vienā darba grupas sanāksmē klātienē: 20
• Dalībnieku skaits vienā darba grupas sanāksmē Skype: 5-10
• Saskaņošanas laikā iesniegto komentāru skaits par lietotājstāstiem : 36
• Saskaņoto lietotājstāstu skaits: 34

Līdzās tam notika arī martā izskatīto lietotājstāstu saskaņošana reālā sistēmas testa vidē:
• Plānotais lietotājstāstu skaits: 40
• Dalībnieku skaits demonstrācijas sanāksmē: 22
• Testēšanas dalībnieku skaits: 11
• Pieteikto kļūdu skaits: 34
• Akceptēto lietotājstāstu skaits: 39

Lapa atjaunota 05.10.2022.