E-adrese

Sistēmā ir pieslēgta paziņojumu nosūtīšana uz e-adresi, ja tāda ir aktivizēta. Paziņojumā ir pievienota saite uz būvniecības lietu un izsniegto dokumentu.

×

Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.pantu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, kurās fiziskajai personai patstāvīgai praksei nepieciešams būvspeciālista sertifikāts, komersantam jāreģistrējas būvkomersantu reģistrā.

Kārtību, kādā komersantu reģistrē būvkomersantu reģistrā, pārreģistrē, veic reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu un izslēdz no reģistra, reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību, kā arī valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par reģistrācijas darbībām reģistrā nosaka Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumi Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi (turpmāk - Noteikumi Nr.116)

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) informē, ka saskaņā ar Noteikumu Nr.116 12. punktu būvkomersants reizi gadā līdz 31. augustam iesniedz reģistra iestādē ikgadējo informāciju (Noteikumu nr. 116 2. pielikums).

Būvkomersantu reģistrā iekļauj:

  • ziņas par komersantu;
  • ziņas par komersanta būvniecībā nodarbinātajām personām (arhitektu, inženierizpētes veicēju, projektētāju, būvekspertu, būvdarbu vadītāju vai būvuzraugu), kurām piešķirts būvspeciālista sertifikāts un kuras kā komersanta darba ņēmēji ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā;
  • ziņas par būvkomersanta darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu;
  • ziņas par būvkomersanta pieļautajiem Būvkomersantu reģistrācijas noteikumu pārkāpumiem un būvniecībā konstatētajiem pārkāpumiem, kas ir fiksēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un paziņoti reģistra iestādei;
  • atzīmi par izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistra par Valsts ieņēmumu dienesta konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem un atzīmi par reģistrācijas atjaunošanu PVN maksātāju reģistrā;
  • būvkomersanta klasi (biežāk uzdotie jautājumi par būvkomersantu klasifikāciju ir pieejami šeit).

Būvkomersantu reģistrs ir publiski pieejams bezmaksas elektroniskā veidā, ievērojot informācijas atklātību un datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

Būvkomersantu reģistra prasības, rekvizīti valsts nodevas maksājumam un reģistram iesniedzamās veidlapas.

Valsts nodevas apmērs par ikgadējās informācijas iekļaušanu reģistrā.

Biežāk uzdotie jautājumi par Būvkomersantu reģistru ir pieejami šeit .

Lapa atjaunota 10.02.2020.