BIS darbība (funkcionalitāte)

BISP veidojot BKU (būves kadastrālās uzmērīšanas) iesniegumu, norādāma ierosinātāja kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts), lai VZD var pieņemt pasūtījuma virzību, apsekošanu

Vēlos pieslēgties kā