Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Būvkomersantu reģistrs

Saskaņā ar MK 25.02.2014. noteikumu Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" prasībām būvkomersantiem līdz 31.08.2022. reģistram jāsniedz ikgadējā informācija par iepriekšējo kalendāro gadu, aizpildot iesniegumu

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Definīcijas, akronīmi, saīsinājumi

Saīsinājums

Nozīme

LR

Latvijas Republika

BIS

Būvniecības informācijas sistēma

UR

Uzņēmumu reģistrs

BIS2

Būvniecības informācijas sistēma būvvalžu/TNI/kontrolējošo institūciju modulis

VZD

Valsts zemes dienests

BUN

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

PN

Projektēšanas nosacījumi

IeR

Iedzīvotāju reģistrs

BVKB

Būvniecības valsts kontroles birojs

VIIS

Valsts izglītības informācijas sistēma