Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Definīcijas, akronīmi, saīsinājumi

Saīsinājums

Nozīme

LR

Latvijas Republika

BIS

Būvniecības informācijas sistēma

UR

Uzņēmumu reģistrs

BIS2

Būvniecības informācijas sistēma būvvalžu/TNI/kontrolējošo institūciju modulis

VZD

Valsts zemes dienests

BUN

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

PN

Projektēšanas nosacījumi

IeR

Iedzīvotāju reģistrs

BVKB

Būvniecības valsts kontroles birojs

VIIS

Valsts izglītības informācijas sistēma