BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Materiāli un būvizstrādājumi - no cita objekta saņemto materiālu un būvizstrādājumu ieraksta apstiprināšana vai noraidīšana

Ja tika reģistrēts ieraksts Materiālu izvešana uz citu objektu uz citu būvniecības lietu, tad norādītajā būvniecības lietā izveidojās jauns ieraksts “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi” statusā “Sagatavošanā” ar informāciju no kura objekta ievests.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Saņemtā materiāla saņemšana no citas būvniecības lietas.

Ieraksta tālāka apstiprināšana vai noraidīšana ir, atverot ierakstu labošanas režīmā.

Atverot labošanas režīmā ierakstu “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi”, kurš “Ievests no cita būvobjekta”, ir funkcionālās atšķirības, lietotājam labošanai nav pieejami materiāla dati:

 • Būvmateriāla izvēle. Nedrīkst mainīt būvmateriālu vai pievienot citus materiālus;
 • Nav iespējams mainīt norādīto saņemto daudzumu.

Lietotājs ierakstu:

 • Var precizēt ievadītos datus un saglabāt tos, izmantojot darbību “Saglabāt”. Saglabāšanas brīdī tiek veikta pārbaude vai ir aizpildīta visa “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi” pieprasītā informācija. Ja nav, tiek parādīts atbilstošais kļūdas paziņojums;
 • Var <Nodot apstiprināšanai> vai <Apstiprināt>, tāpat kā Saņemto materiālu un būvizstrādājumu pievienošanā.
 • <Noraidīt>. Noraidīšanas gadījumā lietotājam tiek parādīts paziņojums: “Noraidot saņemto materiālus, kas saņemti no cita būvobjekta, ieraksts žurnālā tiks dzēsts, un par to tiks informēts materiālu izsūtītājs!”. Lietotājam tiek prasīts obligāti norādīt darbības pamatojumu.
 • No cita objekta saņemto materiālu un būvizstrādājumu ieraksts, noraidīšanas gadījumā tiek dzēsts.
 • Ierakstam saistītais “Materiālu izvešana uz citu objektu” tiek atgriezts stadijā “Sagatavošanā” un tā izmaiņas vēsturē tiek fiksēts:
  • Notikums - Materiālu saņemšana noraidīta;
  • Datums un laiks, kad veikta noraidīšana;
  • Persona, kas veikusi noraidīšanu;
  • Pamatojums, kuru norādīja lietotājs;
  • Ieraksta pilna strukturēto datu kopa, kas tika noraidīta.