BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kopsapulces jautājumu rediģēšana

Veicot kopsapulces rezultātu apstrādi, lietotājs var rediģēt tās jautājumus:

  • Var rediģēt vai dzēst jautājumus, par kuriem nav reģistrēti priekšbalsošanas rezultāti. Ja priekšbalsošanas rezultāts tika mainīts manuāli (skatīt Kopsapulces klātienes balsojuma reģistrēšana), šādu jautājumu labot vai dzēst nav iespējams. Ja tiek dzēsts jautājums, par kuru ir reģistrēts vismaz viens manuāls balsojums, lietotāju brīdina, ka visi balsojumi tiks dzēsti;
  • Var pievienot jaunus jautājumus un to atbildes saskaņā ar esošu funkcionalitāti. Saglabājot jautājumu, tam tiek izveidots plānoto balsotāju saraksts.
  • Var pievienot manuālu balsojumu par izvēlēto dalībnieku norādot atbildes tikai atsevišķiem jautājumiem.
  • Var pievienot balsojumus par vienu izvēlēto jautājumu visiem balsotājiem vienā sarakstā.

Ja lietotājs ir manuāli mainījis balsojumu, par kuru tikai veikta priekšbalsošana, priekšbalsošanas veicējam un īpašniekam (vai visiem dzīvokļa īpašniekiem), tiek nosūtīts paziņojums, ka balsojuma rezultāts tika mainīts.