BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kopsapulces klātienes balsojuma reģistrēšana

Autorizēts BISP lietotājs atver nepieciešamo Māju lietu un tās sadaļā ‘Kopsapulces’ sameklē nepieciešamo kopsapulci un atver tās detalizēto skatījumu.

Lietotājs redz kopsapulces informāciju saskaņā ar ‘Kopsapulces detalizēto datu atrādīšana portālā’.

Lietotājs var veikt kopsapulces balsojumu reģistrēšanu vai labošanu, ja kopsapulces statuss ir ‘Aktīva’ vai ‘Rezultātu apkopošana’ un lietotājs tajā ir vienā no lomām:

 • Kopsapulces iniciators vai tā pārstāvis;
 • Kopsapulces vadītājs;
 • Kopsapulces protokolētājs.

Lai reģistrētu kopsapulces balsojumu vai labotu jau reģistrētu, lietotājs izvēlas jautājumu un atver tā balsojumu rezultātu sarakstu, izvēloties darbību <Balsojumu rezultātu norādīšana>.

Attēls. Kopsapulces darbiba <Balsojumu rezultātu norādīšana>

Formā “Balsojuma rezultāti par jautājumu” atrāda:

 • Datus par kopsapulci:
  • Statuss;
  • Iniciators;
  • Nosaukums;
  • Sākuma datums;
  • Rezultāta aprēķinam izmantot;
  • Norises vieta;
  • Darba kārtība.
 • Par katru jautājumu atrāda:
  • Jautājuma numurs;
  • Jautājuma teksts;
  • Darbību <Balsojuma rezultātu norādīšana>
 • Sadaļā “Rezultāta aprēķina kopsavilkums” norāda balsojuma rezultātus pa pozīcijām:
  • Rezultāta aprēķina veids;
  • Balsojuma kopsavilkums:
   • Skaits, cik balsīm jābūt (kopsapulces pievienoto balsotāju skaitu);
   • Skaits, cik no visām balsīm ir reģistrēts balsošanas rezultāts. Blakus atrāda vērtību %;
   • Katras atbildes kopsavilkums atrādot atbildes numuru un skaitu, cik no balsotājiem ir izvēlējušies šo atbildi. Blakus atrāda vērtību % pret kopējo balsotāju skaitu.
 • Balsotāju saraksts:
  • Ja balsotāju sarakstā ir dzīvokļu īpašumi, par katru balsotāju atrāda:
   • Dzīvokļa īpašuma numurs un tajā ietilpstošās telpu grupas adrese;
   • Īpašnieku saraksts – dzīvokļa īpašuma īpašnieku saraksts;
   • Balsojuma rezultāts – ja ir norādīts, izvēlētās atbildes numurs;
   • Balsojuma datums – ja ir norādīts balsojuma rezultāts;
   • E-balsojums – pazīme, ja balsojums veikts elektroniski.
  • Ja balsotāju sarakstā nav dzīvokļu īpašumi, par katru balsotāju atrāda:
   • Īpašnieka vārds uzvārds vai juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs;
   • Domājamās daļas īpašumā;
   • Balsojuma rezultāts – ja, ir norādīts, izvēlētās atbildes numurs;
   • Balsojuma datums – ja ir norādīts balsojuma rezultāts;
   • E-balsojums – pazīme, ja balsojums veikts elektroniski;
   • Pielikums;
   • Iespēja rediģēt balsojumu, ja ir atbilstošas tiesība.

Lietotājs no balsotāju saraksta izvēlas to, kura balsojumu vēlas pievienot, caur darbību <Balsojuma rezultātu norādīšana> vai labot, caur labošanas ikonu balsotāju sarakstā un atver balsošanas formu:

 • Lietotājs apskata pilnu kopsapulces jautājumu sarakstu un norāda balsošanas rezultātu:
  • Jautājuma numurs – nav rediģējams;
  • Jautājuma teksts – nav rediģējams;
  • Atbilžu varianti – lietotājam obligāti jāizvēlas tikai vienu atbildi.
 • Norāda balsojuma datumu – obligāts, ja ir norādīta vismaz viena atbilde;
 • Norāda pielikumu, ja vēlas;
 • Lietotājam ir pieejama darbība dzēst atbildes – tiek izdzēstas visas norādītās atbildes un balsošanas datums;
 • Ja dati tiek laboti/ dzēsti obligāti norāda labošanas pamatojumu;
 • Saglabājot izmaiņas, sistēma veic šādas darbības:
  • Veic pārbaudes:
   • Uz visiem jautājumiem jābūt norādītām atbildēm vai visām atbildēm jābūt bez vērtības;
   • Ja nav norādīta neviena atbilde, arī balsojuma datumam jābūt tukšam.
  • Ja kāda pārbaude nav veiksmīga, lietotājam atrāda kļūdas paziņojumu;
  • Ja visas pārbaudes ir veiksmīgas:
   • Automātiski uzstāda, ka balsojums nav elektroniskais;
   • Saglabā informāciju par lietotāju, kurš norādīja datus, un datumu un laiku, kad tika saglabāti dati.

Attēls. Kopsapulce. Balsojumu rezultātu forma

Attēls. Balsojuma norādīšana caur darbību <Balsojumu rezultātu norādīšana>

Attēls. Balsojumu norādīšanai konkrētai personai