BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Iesniegums par pagaidu klasifikāciju

Lietotājs pēc autorizēšanās publiskajā portālā ar vienotās pieteikšanās saskarni, no izvēlnes sadaļas “e-pakalpojumi”/”Būvuzņēmuma klasifikācija” var izveidot iesniegumu “Iesniegums par pagaidu klasifikāciju”. Būvkomersants var pretendēt uz pagaidu klasifikāciju, ja būvkomersanta reģistrācijas ilgums būvkomersantu reģistrā ir no viena līdz trīs gadiem. Ja iesniegumu sāk izveidot uz būvkomersantu, kurš neatbilst šim nosacījumam, atrāda kļūdas paziņojumu “Būvkomersants neatbilst klasifikācijas vispārējā kārtībā nosacījumiem, jo ir reģistrēts kā aktīvs ilgāk par 3 gadiem.” un neļauj tālāk aizpildīt iesniegumu.

Iesnieguma “Iesniegums par pagaidu klasifikāciju” ievades soļi ir analogi Iesniegums par atkārtotu klasifikāciju.