BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Aptaujas notikumu vēsture

Lietotājs atver apskatei Māju lietas aptauju un izvēlas apskatīt tās vēsturi, izvēloties darbību <Notikumu vēsture>  formas apakšējā daļā. Notikumus atrāda hronoloģiskā secībā. Par katru notikumu atrāda:

  • Veiktā darbība;
  • Lietotāja, kurš veica darbību: vārds uzvārds;
  • Darbības datums un laiks;
  • Darbības pamatojums;
  • Saistīto datu komplekts, ja tāds ir saglabāts.

Attēls. Aptaujas notikumu vēsture