BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Būvkomersanta norādīšana

Ja zināms, ka persona ir aktīvs būvkomersants, kas reģistrēts BIS būvkomersantu reģistrā, jāizvēlas ievades veids Būvkomersants.

 

Attēls. Būvkomersanta norādīšana.

Ievadlaukā ievadot vismaz trīs simbolus no būvkomersanta numura, komersanta nosaukuma vai reģistrācijas numura, tiek piedāvāts izvēlnes saraksts ar atbilstošiem un aktīviem būvkomersantiem. Jo vairāk simboli tiks ievadīti, jo precīzāk tiks ierobežots izvēlnes saraksts. Būvkomersanta norāde tiek veikta, izvēloties būvkomersantu no izvēlnes saraksta.

Saskaņā ar VBN būvkomersanta norādīšana ir obligāta:

1) Būvuzraudzību veic, ja:

     •  
 • būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem otrās un trešās grupas būvēm. Šī prasība attiecas arī uz pirmās grupas būvēm, ja to paredz normatīvie akti;
 • būve ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis;
 • paredzēti trešās grupas būves būvdarbi;
 • otrās grupas publiskām ēkām un ražošanas būvēm, ja būves paredzētais lietojums, konstrukcijas vai būvdarbu izpildes paņēmieni būvvaldes vērtējumā ir saistīti ar paaugstinātu risku videi, cilvēku dzīvībai vai veselībai.

 2) Autoruzraudzību veic:

      •  
 • valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, otrās un trešās grupas ēkām (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas un palīgēkas) pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un tā aizsardzības zonā atbilstoši teritorijas plānojumam;
 • trešās grupas jaunbūvējamām, restaurējamām un pārbūvējamām būvēm, ja būvniecībai nepieciešama būvatļauja;
 • otrās grupas būvēm, ja būvniecībai nepieciešama būvatļauja:
 • publiskām jaunbūvējamām, restaurējamām un pārbūvējamām ēkām;
 • jaunbūvējamām dzīvojamām ēkām (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas);
 • būvēm, kurām ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums.