BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kopsapulces kopēšana

Kopsapulci var kopēt no sarakstā esoša kopsapulces ieraksta, nospiežot kopēšanas ikonu  , kas atrodas ieraksta labajā pusē.

Attēls. Kopsapulces kopēšanas iespēja.

Veicot kopsapulces kopēšanu, sistēma izveido šajā pašā mājas lietā jaunu kopsapulces ierakstu, kurā automātiski aizpilda šādus datus:

* Pamatdatos:

  • Statuss – ‘Sagatave’;
  • Iniciators – lietotājs, kurš veica kopēšanu;
  • Nosaukums – no kopējamās kopsapulces;
  • Sākuma datums – no kopējamās kopsapulces;
  • Rezultāta aprēķinam izmantot – saskaņā ar mājas lietas aktuālo informāciju;
  • Norises vieta - no kopējamās kopsapulces;
  • Darba kārtība – no kopējamās kopsapulces;.

* Jautājumi atbildes – izveido jautājumus un atbildes, t.sk. pielikumus no kopējamās aptaujas.

* Pielikumi – pievieno pielikumus no kopējamās kopsapulces.

* Kopsapulces vadītājs – no kopējamās kopsapulces;

* Kopsapulces protokolētājs - no kopējamās kopsapulces;

Citi kopsapulce dati netiek aizpildīti. Lietotājs var labot visus kopsapulces datus un veikt tās apstrādi, tāpat kā veidojot jaunu kopsapulci.