BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pieprasīt tehniskos noteikumus bez būvniecības lietām

Ja lietotājs vēlas pieprasīt tehniskos noteikumus pirms būvniecības iesnieguma izveidošanas, tad pieslēdzas savai BIS darba vietai un galvenajā informācijas paneļa sadaļā ‘BŪVNIECĪBAS DARBA VIETA’ izvēlas apakšsadaļu ‘MANA BŪVNIECĪBA’, vai arī ‘JAUNA BŪVNIECĪBA’.

Pārslēdzas uz šķirkli ‘TEHNISKIE NOTEIKUMI BEZ BŪVNIECĪBAS LIETĀM’ un nospiež <Jauns pieprasījums>.

Attēls. Tehnisko noteikumu pieprasīšana bez būvniecības lietas.

Sadaļa ‘Kontaktinformācija’ tiks aizpildīta automātiski.

Adresi, Tālruņa numuru un e-pasta adresi ir iespēja rediģēt. Pārējos laukus rediģēt nav iespējams.

Tehnisko noteikumu pieprasīšana bez būvniecības lietas – solis ‘Kontaktinformācija’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Sadaļā ‘Atrašanās vieta’ lietotājam jānorāda kadastra numurs, unikāls 11-ciparu skaitlis, attiecībā uz jaunu būvniecību, bet pārējos gadījumos – kadastra apzīmējums, kas ir unikāls 14-ciparu skaitlis esošajām būvēm. Ievada to zem ‘Kadastra apzīmējums’ un nospiež <Pievienot sarakstam> vai taustiņu <Enter>. Adresi un administratīvo teritoriju sistēma pati pielasīs no Valsts Zemes Dienesta datiem.

Attēls. Tehnisko noteikumu pieprasīšana bez būvniecības lietas – solis ‘Atrašanās vieta’.

Sarakstam pievienotos datus ir iespēja rediģēt un/vai dzēst.

Ja ‘Kadastra apzīmējums’ lietotājam nav zināms, tad ir pieejama funkcionalitāte ‘Kadastra objekta meklēšana’, nospiežot uz lupas ikonas.

KADASTRA OBJEKTU MEKLĒŠANAS’ logā jānorāda pēc kādiem parametriem vēlaties meklēt:

  • Mani kadastra objekti – tad tiks atlasīti lietotāja īpašumā esošie kadastra objekti;
  • Adreses – jāievada precīza objekta adrese, un sistēma atlasīs atbilstības;
  • Īpašuma kadastra numura – jāievada precīzs kadastra numurs, un sistēma atlasīs atbilstības.

Atzīmējiet atbilstošo objektu no saraksta.

 

Attēls. Tehnisko noteikumu pieprasīšana bez būvniecības lietas – kadastra objektu meklēšana.

 Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Sadaļā ‘Izdevēji’ obligāti jāizvēlas vienu vai vairākus uzņēmumus, kuri ir reģistrēti kā Tehnisko noteikumu izdevēji.

Pēc noklusējuma sistēma atrāda tehnisko noteikumu izdevējus, kuri darbojas norādītās atrašanās vietas administratīvajā teritorijā.

Pelēkā krāsā iekrāsotie tehnisko noteikumu izdevēji ir ar aktīviem līgumiem par BIS sistēmas lietošanu. Savukārt dzeltenā krāsā iekrāsotie tehnisko noteikumu izdevēji vēl nav noslēguši līgumu par BIS sistēmas lietošanu, tādēļ nesaņem Jūsu pieprasījumu.

Uzņēmumus, kuriem nav nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus, pa vienam var izdzēst no saraksta, nospiežot uz krustiņa pie attiecīgā uzņēmuma vai, nospiežot krustiņu lauka labajā augšējā stūrī, izdzēst visu sarakstu.

Lai pievienotu nepieciešamo tehnisko noteikumu izdevēju – ievadiet fragmentu no uzņēmuma nosaukuma vai uzņēmumu reģistrā piešķirtā reģistrācijas numura, un sistēma pati atlasīs un piedāvās jums sarakstu ar atbilstībām.

Attēls. Tehnisko noteikumu pieprasīšana bez būvniecības lietas – solis ‘Izdevēji’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Sadaļā ‘Pieprasījuma dati’ tiek atrādīti lietotāja iepriekšējā solī izvēlētie tehnisko noteikumu izdevēji.

Lūgums obligāti ņemt vērā tehnisko noteikumu izdevēju nosacījumus, kas ir norādīti zem ‘Papildinformācija pieprasītājam’.

Brīvā tekstā laukā ‘Iesniegums’ jāievada iesnieguma teksts.

Ja nepieciešams – pievienojiet datnes.

Tehnisko noteikumu pieprasīšana bez būvniecības lietas – solis ‘Pieprasījuma dati’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Sadaļā ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam ir iespēja vēlreiz pārskatīt iesniedzamos datus.

Ja ievadītie dati ir korekti – nospiež pogu <Iesniegt>.

Tehnisko noteikumu pieprasīšana bez būvniecības lietas – solis ‘Iesnieguma apskats’.